Sv Frikyrkosamråd

Tvistens Frikyrkoförsamling

Sveriges Frikyrkosamråd FSR

 

Sveriges Frikyrkosamråd (tidigare Frikyrkliga Samarbetskommittén och Sveriges Frikyrkoråd) bildades 1918. Våren 2017 hade FSR sju medlemsorganisationer bakom sig:

 

Medlemmar i FSR:

Adventistsamfundet

Evangeliska Frikyrkan

Frälsningsarmén

Equmeniakyrkan

Svenska Alliansmissionen

Pingst – Fria församlingar i samverkan

Vineyard Sverige

 

 

 

FSR har tre prioriterade områden:

•Sjukhuskyrkan

•Universitetskyrkan

•FRIFO – Frikyrkliga Forskningsrådet

 

 

 

Vill du veta mer om FSR och deras arbete skall du gå in på deras hemsida som du hittar under fliken ”Länkar”.