Zambia

Tvistens Frikyrkoförsamling


Zambia


Vårt missionsarbete i Zambia (dåvarande Nord Rhodesia) startade 1931. Två missionsstationer byggdes: Mpongwe och Mwelushi.


Zambia ligger i södra Afrika på en högplatå mellan 900 – 1500 meter över havet.

Befolkningen uppgår till 13 miljoner. Huvudstad är Lusaka med cirka 1,2 miljoner invånare.

Zambia är rikt på mineral (särskilt koppar) och gruvnäringen har varit en betydande inkomstkälla för landet.På Mpongwe missionsstation skedde en omfattande utveckling under sjuttio- och åttiotalet då Fribaptistsamfundet med stöd av medel från Sida kunde bygga upp ett helt nytt missionssjukhus. För att trygga elförsörjningen till sjukhuset byggdes även en kraftstation i en närliggande flod och för att garantera mat åt patienterna anlades en större farm med spannmålsodling och boskapsuppfödning.


Sjukhuset har 6 avdelningarna (män, kvinnor, barn, förlossning, TB och nutrition), 2 operationssalar, röntgen, laboratorium, blodbank, kök, tvätteri, apotek och underhållsavdelning. Sjukhuset fungerar nu som ett av två distriktssjukhus i området som har ca 110 000 invånare.Arbetet vid Mpongwe startades av Anton och Signe Johansson som tillsammans med sina tre barn kom till Mpongwe 1931. 1974 bildades Mpongwe Baptist Association (MBA). MBA har idag ca 13 000 medlemmar i ca 163 församlingar. Man samarbetar med Baptist Union of Zambia (BUZ) och driver med dem en pastorsutbildning vid Fiwale Hill Bible College, 3,5 mil från Ndola i Kopparbältet. Här ges en 2-årig ”Certificate of Theology” kurs (baskurs för pastorer).


Ansvaret för missionsstationen liksom sjukhuset ligger nu helt på den inhemska kyrkan men med visst understöd från Sverige. Henry Holmgren, missionärsson född på platsen, och hans hustru Stella gör fortfarande en mycket stor insats genom undervisning och stöd till den infödda församlingen och kyrkan.


Tvistens Frikyrkoförsamling har fortsatt understödja deras arbete. Under 2014 har 20 000 kronor anslagits att användas av dem i sitt fortsatta arbete.


Ytterligare information om Zambia och Mpongwe kan du få via en länk på denna hemsida. Den går till föreningen ”Friends of Mpongwe”.
Påskhälsning  från  Mpongwe     den 18e april, 2019

Kära vänner,

Vi skickar er en hälsning från Mpongwe där påskkonferenser kommer att hållas i många av Mpongwe Baptist Associations 19 distrikt. Tusentals kommer att samlas från torsdag kväll till påskdagen för att, i tacksamhet till Jesus,  minnas hans död för oss på korset och fira hans uppståndelse från döden!  Bed för all som kommer att tala och undervisa i dessa samlingar.

I sin bok “The Bible that Jesus read” (“Bibeln som Jesus läste”) skriver Philip Yancey om en femårig flicka som kom till hennes nyfödda lillebror, där han befann sig på sjukhussalen, och frågade honom, “Tala om för mig nu, hurdan är Gud?” Flickan trodde att, eftersom lillebror hade just kommit från himlen, måste han veta nånting om Gud. Tyvärr gurglade han till bara och rullade sina ögon!

Men i Jesus har vi ju all den insides upplysning som vi behöver!   “Den som har sett mig har sett Fadern ... Jag är i Fadern i mig och Fadern i mig ... Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren ... Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner ... Jag är den som lever. Jag var död, och se, jag  lever i evigheters evighet!”                                                                               (från Joh.14:9, 11; Joh.10:11; Joh:15:13; Upp.1:18)

Hurudan är Gud?  Han är den som älskar, en tillförlitlig vän som lever i oss och som bär oss i alla omständigheter.

Må du få uppleva hans välsignande närvaro och tröst.

Han lever!  Glad Påsk,

Stella och Henry     

Den 18e februari, 2019


Kära vänner,


Vi hälsar er från ett grönt och fuktigt Mpongwe. Vi tackar Gud för regn som fallit, och att majsen i våra kollegers och vänners åkrar växer fint.


Under de senaste veckorna i Sydafrika har vi upplevt en blandning av starka känslor  och mycket att göra. I dag är det en månad sen vi hade begravningsgudstjänsten för Stellas mor. Den var präglad av vackra minnen av mor och av Guds trofasthet genom hela livet. Vi kan ännu inte riktigt fatta att mor är borta – att vi kommer aldrig att se henne mer här. Mors katt som höll henne sällskap de sista sex åren i hennes ensamhet i huset söker henne fortfarande och ser ut att längta efter henne.


Att komma tillbaka till Mpongwe var som att återigen förlora mor. Hon var så mycket en del av våra liv här genom utbyten av mobiltelefon meddelanden som hon skickade dagligen. Nu kom önskan att vilja dela nånting med henne igen genom  mobilen, men då kom vi ihåg att hon är bortom räckhåll.


Vi har förlorat, inte bara en mor men någon som bad för oss i detalj i våra liv och tjänst. Ofta sent på kvällen kunde det komma ett meddelande inför nästa dags tjänst, “Jag har bett för er. Må Gud använda er till sin ära.”


Fastän mors kropp blev allt svagare (mest beroende på förlamande ledgångsreumatism och försämrande njurfunktion), var hon klar i sina tankar och sinne. Hon var så klarsinnad att vi kunde inte fatta det när hon plötsligt var “helt borta.”


Vi hade hoppats och förväntat oss att hon skulle “återkomma” som hon hade gjort flera gånger tidigare (som ett av Stellas barn i “Good News” klubben, som hon tyckte så mycket om, skrev så kärt – se bilagan)


Vi är så tacksamma till Herren för att vi kunde hjälpa henne de sista veckorna hon var med oss. När vi ser tillbaka kommer vi på mycket som visade att hon själv var beredd  på att flytta hem och ville lämna över “batongen” till oss.


Vi har ett kärt minne  från veckan innan mor lämnade. Det var den 3e januari. Henry hade skjutsat henne utanför huset i rullstolen, svag som hon var, för att vara med och se oss plantera några blommor som vi hade köpt åt henne (se foton).  Hon satt i skuggan av sitt fikonträd och åt ett fikon som vi nyss plockat, och hon sa (som hon hade sagt flera gånger tidigare), “Bibeln säger att var och en skall sitta under sitt fikonträd” (hon hade läst igenom bibeln årligen de sista 10 åren).


Efter Herren hade tagit hem henne hittade vi ordet som hon hänvisade till, i Mika 4:4, “Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom. Herren Sebaot har talat.”


Mor har fullbordat sitt lopp; hon har bevarat  tron. Det som nu väntar är ... hennes eget fikonträd!  Aldrig igen skall hon känna av några krämpor, aldrig igen någon rädsla, aldrig igen vara ensam, för hon är nu hemma.


 


Mor var 82 år gammal. Hon var mor till två tacksamma döttrar, Hannalie och Stella, och en stolt mormor till två dotterdöttrar. Hon vilar i samma grav som hennes man begravdes i, Stellas far, som dog 1991.


Vi har varit och är fortfarande så tacksamma för era förböner för oss, och också för Hannalie.


Vår hälsosituation har vi fått hjälp med, och vi förtröstar på Gud, att han skall bevara oss till kropp, själ och ande under ännu en säsong i sin mission. Trots Henrys problem med båda ögonen kan han se bra igen efter starroperationen och ett nytt par glasögon han har skaffat.


Vi fortsätter att söka Guds ledning och kraft i vår tjänst tillsammans med våra kolleger här i Lambaland i de områden som vi ser som avgörande för Mpongwe Baptist Association.


Henry kollar (och rättar där det behövs) den nya översättningen av bibeln till lamba, och hur den kan bli tillgänglig och bli använd. Stella arbetar för att Barnlägren kan bli en viktig och uppskattad del i söndagsskolarbetet.


Vi värdesätter era förböner för dessa områden i den andliga kampen. Och tack för all uppmuntran och stöd som möjliggör tjänsten här.


Guds frid,   Stella och Henry


P.S. I morron förväntas fyra svenska tjejer (studerande från Örebro Missionsskola) som kommer i EFKs  s.k. “Step-out” program. Dom blir här i 10 veckors orientering och engagemang i missionstjänst. Samordnande för EFKs Afrika verksamhet, Anneli Dagernäs, planerar en veckas besök, 2-10 mars.

                                                                         Oktober 2018, Mpongwe, Zambia

Kära vänner,                                                 


Det är en vacker solig dag här vid Mpongwe, denna Zambias 54:e Självständighets dag.  Som är vanligt under oktober månad, står flambojantträden redan i full blom med sina orange-röda blommor, nästan som om dom ville ta del i dagens firande!  Fotot till höger visar det vi ser när vi tittar ut genom köksfönstret på flambojant och frangipaniträden.  Att diska är verkligen en välsignelse när man ser detta!

Mangoträden här ikring är fulla av gröna mangofrukter. 

Vi är så tacksamma för den fred och öppenhet vi upplever i landet och det är en förmån  att få fortsätta tjäna Herren här.                               

Vi ber om förlåtelse för att detta är den första uppdateringen sen i påskas!   Hoppas att ni har saknat oss :) Vi delar nu en del av det som vi har sysselsatt oss med och vi tackar er för era förböner. 

                                                               

Bibelöversättning                                                                                                          För några år sen  kom det ut en ny översättning av bibeln till dagens lambaspråk.  På grund av tryckfel, och andra fel som behövdes rättas till, fick Baptist Union of Zambia literaturkommittén ansvaret för att revidera översättningen.  Nu har ansvaret överlämnats till Henry.  Han har gått igenom Nya Testamentet, och hans rättelser skall nu bekräftas av två pastorer. Tanken är att nyöversättningen av Nya Testamentet skall tryckas nästa år. Sen skall GT kollas. Vi ber om förbön för detta.

Evangelisation och Församlingsbesök                                                                          För ett par veckor sen åkte en grupp på över 50 ledande kvinnor från olika MBA församlingar till Ngabwe – området där Sonja och Arne Johansson verkade – för att, tillsammans med de lokala församlingarna, besöka byar och dela evangeliet med folket.  Ngabweområdet är, andligt sett, mycket mörkt och i stort behov av församlingarnas utåtriktad verksamhet och förbön.  Lastbilstransport och chaufför ordnades genom verkstan vid Mpongwe.  En dag besökte dom hövdingen Ngabwe som uppmuntrade och utmanade kvinnorna att fortsätta med denna angelägna verksamhet.  Be för församlingarna i Ngabwe, och för hövdingen Ngabwe.

Barnläger                                                                                                            Söndagsskollärarträningsteamet hade planerat att barnläger skulle hållas i augusti i år och dessa skulle ledas av söndagsskollärare som dom hade tränat i april. 

Tyvärr uteblev dessa läger, en efter en, genom distriktsledarnas direktiv. Fastän träningsteamet blev modfälld finns förhoppningen att, med fortsatt träning av söndagsskollärare, kommer lägren att hållas nästa år, 2019.  Vi är tacksamma till Gud för er FÖRBÖN för att lägerverksamheten verkligen skall få ett fotfäste i MBA. 

Många sondagsskollärare tränades i femdagarslånga seminarier under maj, juli och september månader.  Vi är så tacksamma för de trogna fem lärartränare som ledde denna verksamhet helt voluntärt. 


Besök                                                                                                                             Förra veckan hade vi besök av Annette Sandwall (min bror Gunnars och Ullas dotter), och Sofia Molyneux (Anders och Margareta Ivarssons dotter). Dom kom för att tala med ledarna i kommunen och samordna ett program för att bekämpa alkoholproblemet ikring Mpongwe som förslavar allt fler.  Gud öppnade dörrar för Annette och Sofia utöver förväntningarna, och vi hoppas på en början av detta projekt.  Många, både äldre och yngre, dras in i alkohol och drog missbruk och sexuell promiskuitet.  Vår bön är att de lokala zambier som Annette och Sofia identifierade som ansvariga för detta program skall ledas av Herren i deras strävan att få hela kommuniteten engagerade.

Vår hälsa                                                                                                                       Stella har haft problem med sina njurar sen i mars.  En urolog som hon konsulterade i juli 2018 (under sitt korta besök hos sin mor vars hälsa försämras) trodde att Stellas krämpor berodde på en förminskning av urinröret som orsakade en svullnad av den vänstra njuren.  Han sa att han måste undersöka detta närmare, och kanske en operation skulle behövas.

Vi flyger till Sydafrika den 15 nov. och Stella skall träffa urologen den 16e.                                                                         

Henry skall också opereras - i december för gråstarr på sitt vänstra öga.


Under vår vistelse i Sydafrika kommer vi att bo hos Stellas mor.  Adressen är:                                                                                           8 Cypress Street, Roodepoort, 1724, Sydafrika.


Hur bra det är att ha en trygghet!


“Min kropp och mitt mod må svika,                                                                               men jag har Gud, han är min klippa för evigt,                                                              Men jag har min lycka i att nalkas Gud,                                                                                jag tar min tillflykt till Herren, min Gud,                                                                           och skall vittna om allt du har gjort.                                                                                       Psalm 73:26, 28


Gud välsigne er rikligen!  Tack för alla förböner.  Vi ber också för er.             

Era syskon och medarbetare,

Stella och Henry


Sydafrika den 29 januari 2018


Kära vänner,


Under vårt årliga besök till Sydafrika i december - januari var vi och fick våra ögon testade.  Henry fick reda på att han hade gråstarr på båda ögon.  Han konsulterade en ögonspecialist som, såväl som gråstarr, såg en s.k. “macular hole” (en delning av retina som orsakar oklar och bristande syn) i hans vänstra öga.


Han opererades den 24 jan.  Nu måste han konsultera ögonläkaren några gånger för att kolla läkedomsprocessen i ögat.  Vi har informerats att det kan ta 6 veckor efter operationen innan det blri märkbar förbättring i synen, och läkedomsprocessen kan fortsätta i flera månader.


Vi är så tacksamma till vår Herre för att Henrys sjukförsäkring, Gouda, har gått med på att betala alla kostnader, både för operationen och för alla konsultationer hos läkaren.  Enligt Goudas ögon specialist borde Henry inte flyga förrän efter 6 veckor efter operationen.  Det betyder att vi inte kommer att ätervända till Zambia förrän i mars.  Vi tackar för er förbön för totalt helande.


Innan allt detta hände var Henry verksam i rättande av tryckfel eller andra fel i den ny översättningen av bibeln till lamba.  Förutom detta översatte han anteckningar till lamba av undervisningsmaterial han hade satt ihop för en pastors och ledar kurs.


Stella skulle deltaga i sammanträden tillsammans med s.s.k.läraträningsteamet i februari för att planera för ett nytt seminarium för att träna s.s.k.lärare angående barnläger som skall hållas i april.  Hon skall nu förbereda och skicka med epost till träningsteamet förslag hon har för att hjälpa till i planeringen.


I vissa områden i Afrika råder det brist på regn.  I Sydafrika har Kapstadsområdet drabbats svårt.  Son situationen är nu förutser man att vattenkraner skall vara utan vatten från april månad.  Bed för myndigheterna i detta område i deras agerande för en lösning i denna akuta kris.


Bed också för Zambia.  Regntiden började mycket tidigare än vanligt mot slutet av  fjolåret.  Och nu ser det ut som regnet avtar på sinna håll.  Bed att detta inte skall orsaka dåliga skördar av majs och andra sädeslag.


Tack för att ni fortsätter att ber för våra ledare vid Mpongwe, och att vår Herres Jesu namn skall äras i alla aspekter av verksamheten i Mpongwe Baptist Association.


 


Jesus sa att vi inte skulle vara oroliga.  Han ger oss sin frid som inte världen kan ge oss!  (Joh.14:27)


 


Guds frid,


Stella och Henry