Zambia

Tvistens Frikyrkoförsamling

Zambia

 

Vårt missionsarbete i Zambia (dåvarande Nord Rhodesia) startade 1931. Två missionsstationer byggdes: Mpongwe och Mwelushi.

 

Zambia ligger i södra Afrika på en högplatå mellan 900 – 1500 meter över havet.

Befolkningen uppgår till 13 miljoner. Huvudstad är Lusaka med cirka 1,2 miljoner invånare.

Zambia är rikt på mineral (särskilt koppar) och gruvnäringen har varit en betydande inkomstkälla för landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Mpongwe missionsstation skedde en omfattande utveckling under sjuttio- och åttiotalet då Fribaptistsamfundet med stöd av medel från Sida kunde bygga upp ett helt nytt missionssjukhus. För att trygga elförsörjningen till sjukhuset byggdes även en kraftstation i en närliggande flod och för att garantera mat åt patienterna anlades en större farm med spannmålsodling och boskapsuppfödning.

 

Sjukhuset har 6 avdelningarna (män, kvinnor, barn, förlossning, TB och nutrition), 2 operationssalar, röntgen, laboratorium, blodbank, kök, tvätteri, apotek och underhållsavdelning. Sjukhuset fungerar nu som ett av två distriktssjukhus i området som har ca 110 000 invånare.

 

 

Arbetet vid Mpongwe startades av Anton och Signe Johansson som tillsammans med sina tre barn kom till Mpongwe 1931. 1974 bildades Mpongwe Baptist Association (MBA). MBA har idag ca 13 000 medlemmar i ca 163 församlingar. Man samarbetar med Baptist Union of Zambia (BUZ) och driver med dem en pastorsutbildning vid Fiwale Hill Bible College, 3,5 mil från Ndola i Kopparbältet. Här ges en 2-årig ”Certificate of Theology” kurs (baskurs för pastorer).

 

Ansvaret för missionsstationen liksom sjukhuset ligger nu helt på den inhemska kyrkan men med visst understöd från Sverige. Henry Holmgren, missionärsson född på platsen, och hans hustru Stella gör fortfarande en mycket stor insats genom undervisning och stöd till den infödda församlingen och kyrkan.

 

Tvistens Frikyrkoförsamling har fortsatt understödja deras arbete. Under 2014 har 20 000 kronor anslagits att användas av dem i sitt fortsatta arbete.

 

Ytterligare information om Zambia och Mpongwe kan du få via en länk på denna hemsida. Den går till föreningen ”Friends of Mpongwe”.

 

 

 

 

 

 

Oktober 2018, Mpongwe, Zambia

Kära vänner,

 

Det är en vacker solig dag här vid Mpongwe, denna Zambias 54:e Självständighets dag. Som är vanligt under oktober månad, står flambojantträden redan i full blom med sina orange-röda blommor, nästan som om dom ville ta del i dagens firande! Fotot till höger visar det vi ser när vi tittar ut genom köksfönstret på flambojant och frangipaniträden. Att diska är verkligen en välsignelse när man ser detta!

Mangoträden här ikring är fulla av gröna mangofrukter.

Vi är så tacksamma för den fred och öppenhet vi upplever i landet och det är en förmån att få fortsätta tjäna Herren här.

Vi ber om förlåtelse för att detta är den första uppdateringen sen i påskas! Hoppas att ni har saknat oss :) Vi delar nu en del av det som vi har sysselsatt oss med och vi tackar er för era förböner.

Bibelöversättning För några år sen kom det ut en ny översättning av bibeln till dagens lambaspråk. På grund av tryckfel, och andra fel som behövdes rättas till, fick Baptist Union of Zambia literaturkommittén ansvaret för att revidera översättningen. Nu har ansvaret överlämnats till Henry. Han har gått igenom Nya Testamentet, och hans rättelser skall nu bekräftas av två pastorer. Tanken är att nyöversättningen av Nya Testamentet skall tryckas nästa år. Sen skall GT kollas. Vi ber om förbön för detta.

Evangelisation och Församlingsbesök För ett par veckor sen åkte en grupp på över 50 ledande kvinnor från olika MBA församlingar till Ngabwe – området där Sonja och Arne Johansson verkade – för att, tillsammans med de lokala församlingarna, besöka byar och dela evangeliet med folket. Ngabweområdet är, andligt sett, mycket mörkt och i stort behov av församlingarnas utåtriktad verksamhet och förbön. Lastbilstransport och chaufför ordnades genom verkstan vid Mpongwe. En dag besökte dom hövdingen Ngabwe som uppmuntrade och utmanade kvinnorna att fortsätta med denna angelägna verksamhet. Be för församlingarna i Ngabwe, och för hövdingen Ngabwe.

Barnläger Söndagsskollärarträningsteamet hade planerat att barnläger skulle hållas i augusti i år och dessa skulle ledas av söndagsskollärare som dom hade tränat i april.

Tyvärr uteblev dessa läger, en efter en, genom distriktsledarnas direktiv. Fastän träningsteamet blev modfälld finns förhoppningen att, med fortsatt träning av söndagsskollärare, kommer lägren att hållas nästa år, 2019. Vi är tacksamma till Gud för er FÖRBÖN för att lägerverksamheten verkligen skall få ett fotfäste i MBA.

Många sondagsskollärare tränades i femdagarslånga seminarier under maj, juli och september månader. Vi är så tacksamma för de trogna fem lärartränare som ledde denna verksamhet helt voluntärt.

 

Besök Förra veckan hade vi besök av Annette Sandwall (min bror Gunnars och Ullas dotter), och Sofia Molyneux (Anders och Margareta Ivarssons dotter). Dom kom för att tala med ledarna i kommunen och samordna ett program för att bekämpa alkoholproblemet ikring Mpongwe som förslavar allt fler. Gud öppnade dörrar för Annette och Sofia utöver förväntningarna, och vi hoppas på en början av detta projekt. Många, både äldre och yngre, dras in i alkohol och drog missbruk och sexuell promiskuitet. Vår bön är att de lokala zambier som Annette och Sofia identifierade som ansvariga för detta program skall ledas av Herren i deras strävan att få hela kommuniteten engagerade.

Vår hälsa Stella har haft problem med sina njurar sen i mars. En urolog som hon konsulterade i juli 2018 (under sitt korta besök hos sin mor vars hälsa försämras) trodde att Stellas krämpor berodde på en förminskning av urinröret som orsakade en svullnad av den vänstra njuren. Han sa att han måste undersöka detta närmare, och kanske en operation skulle behövas.

Vi flyger till Sydafrika den 15 nov. och Stella skall träffa urologen den 16e.

Henry skall också opereras - i december för gråstarr på sitt vänstra öga.

 

Under vår vistelse i Sydafrika kommer vi att bo hos Stellas mor. Adressen är: 8 Cypress Street, Roodepoort, 1724, Sydafrika.

 

Hur bra det är att ha en trygghet!

 

“Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt, Men jag har min lycka i att nalkas Gud, jag tar min tillflykt till Herren, min Gud, och skall vittna om allt du har gjort. Psalm 73:26, 28

 

Gud välsigne er rikligen! Tack för alla förböner. Vi ber också för er.

Era syskon och medarbetare,

Stella och Henry

 

Sydafrika den 29 januari 2018

 

Kära vänner,

 

Under vårt årliga besök till Sydafrika i december - januari var vi och fick våra ögon testade. Henry fick reda på att han hade gråstarr på båda ögon. Han konsulterade en ögonspecialist som, såväl som gråstarr, såg en s.k. “macular hole” (en delning av retina som orsakar oklar och bristande syn) i hans vänstra öga.

 

Han opererades den 24 jan. Nu måste han konsultera ögonläkaren några gånger för att kolla läkedomsprocessen i ögat. Vi har informerats att det kan ta 6 veckor efter operationen innan det blri märkbar förbättring i synen, och läkedomsprocessen kan fortsätta i flera månader.

 

Vi är så tacksamma till vår Herre för att Henrys sjukförsäkring, Gouda, har gått med på att betala alla kostnader, både för operationen och för alla konsultationer hos läkaren. Enligt Goudas ögon specialist borde Henry inte flyga förrän efter 6 veckor efter operationen. Det betyder att vi inte kommer att ätervända till Zambia förrän i mars. Vi tackar för er förbön för totalt helande.

 

Innan allt detta hände var Henry verksam i rättande av tryckfel eller andra fel i den ny översättningen av bibeln till lamba. Förutom detta översatte han anteckningar till lamba av undervisningsmaterial han hade satt ihop för en pastors och ledar kurs.

 

Stella skulle deltaga i sammanträden tillsammans med s.s.k.läraträningsteamet i februari för att planera för ett nytt seminarium för att träna s.s.k.lärare angående barnläger som skall hållas i april. Hon skall nu förbereda och skicka med epost till träningsteamet förslag hon har för att hjälpa till i planeringen.

 

I vissa områden i Afrika råder det brist på regn. I Sydafrika har Kapstadsområdet drabbats svårt. Son situationen är nu förutser man att vattenkraner skall vara utan vatten från april månad. Bed för myndigheterna i detta område i deras agerande för en lösning i denna akuta kris.

 

Bed också för Zambia. Regntiden började mycket tidigare än vanligt mot slutet av fjolåret. Och nu ser det ut som regnet avtar på sinna håll. Bed att detta inte skall orsaka dåliga skördar av majs och andra sädeslag.

 

Tack för att ni fortsätter att ber för våra ledare vid Mpongwe, och att vår Herres Jesu namn skall äras i alla aspekter av verksamheten i Mpongwe Baptist Association.

 

 

Jesus sa att vi inte skulle vara oroliga. Han ger oss sin frid som inte världen kan ge oss! (Joh.14:27)

 

 

Guds frid,

 

Stella och Henry