Program

Tvistens Frikyrkoförsamling

SeptemberSöndag 22 kl 10 Fågelmara Missionskyrka: Gudstjänst med Ingmar Helmner och lovsångarnaLördag 21  kl 10 Bouleträff med fika


Måndag 23 kl 18 Styrelsemöte (fika b&b)


Onsdag 25 kl 18 Församlingsmöte


Fredag 27 kl 17.30 Cool Kids


Lördag 28 kl 18 SHALOM ISRAEL - Landet. Bildvisning & fika


Oktober


Torsdag 3 kl 19 Bibel & Bön. Fika (L&C)


Lördag 5 kl 18 Skärgårdskyrkan Torhamn: Gudstjänst. Holger Nilssdon och Brita Peters


Onsdag 9 kl 14 Symöte


Fredag 11 kl 17.30 Cool Kids


Lördag 12 kl 18 Cafémöte - Allsångskväll. Per G och Bo O leder. Fika


Torsdag 16 - söndag 20 Höstglöd. Se affisch samt annonsering


Måndag 21 kl 18 Styrelsemöte


Torsdag 24 kl 19 SHALOM ISRAEL - Förintelsen


Fredag 25 kl 17.30 Cool Kids


Lördag 26 kl 17 Torhamns kyrka: ETT BÄTTRE LIV. Mycket saång och musik. Talare Valla Carlzon. Insamling till hennes arbete i Litauen.


Söndag 27 kl 15 Församlingsmöte


Onsdag 29 kl 14 Symöte


Torsdag 30 kl 19 Bibel & Bön. Fika (Julås)


Varmt välkomna !