Program

Tvistens Frikyrkoförsamling


Oktober


Lördag 12 kl 18 Cafémöte - Allsångskväll. Per G och Bo O leder. Fika


Söndag 13 kl 16 Shalom Israel. Fortsatt undervisning om landet. Fika


Torsdag 16 - söndag 20 Höstglöd. Se affisch samt annonsering


Måndag 21 kl 18 Styrelsemöte


Torsdag 24 kl 19 SHALOM ISRAEL - Förintelsen


Fredag 25 kl 17.30 Cool Kids


Lördag 26 kl 17 Torhamns kyrka: ETT BÄTTRE LIV. Mycket saång och musik. Talare Valla Carlzon. Insamling till hennes arbete i Litauen.


Söndag 27 kl 15 Församlingsmöte


Onsdag 29 kl 14 Symöte


Torsdag 30 kl 19 Bibel & Bön. Fika (Julås)


Varmt välkomna !