Program

Tvistens Frikyrkoförsamling


November

Måndag 18 kl 18 Styrelsemöte (Fika CO)

Onsdag 20 kl 14 Symöte

Torsdag 21 kl 19 Shalom Israel - våra judiska rötter

Fredag 22 kl 17.30 Cool Kids

Lördag 23 kl 9 Städdag i Tvisten

Söndag 24 kl 15 Församlingsmöte

Torsdag 28 Bibel & Bön ( Fika L&C)

Lördag 30 kl 18 Gemensam adventsakväll. Anders Bertling. Sångarna från Torhamn 


Varmt välkomna !