Program

Tvistens Frikyrkoförsamling

AugustiTorsdag 22 kl 19 Bibel & Bön. Fika (B&B)


Söndag 25 kl 15 Församlingsmöte. Insamling


Lördag 31 kl 10 Bouleträff med fikaAugusti


Torsdag 5 kl 19 Bibel& Bön (Fika Julås)

Varmt välkomna !