Program

Tvistens Frikyrkoförsamling

 

 

 

Februari

 

Måndag 18 kl 18.30 Gemensam planering Tvisten - Torhamn

 

Onsdag 20 kl 14 Symöte

 

Torsdag 21 kl 19 Bibel & Bön. Fika

 

Fredag 22 kl 17.30 Cool Kids

 

Lördag 23 kl 18 Kafékväll. Benny Julås. Sång och musik av Emil &

David. Servering

 

 

Varmt välkomna !