2017 Barncancerfonden

Tvistens Frikyrkoförsamling

Insamlingens resultat 2017


Klicka på bilden intill för länk till aktuellt resultat på Barncancerfondens hemsida!
Ett bättre liv 2017


Många vill dela med sig


Villigheten att dela med sig till olika goda ändamål är stor i dagens Sverige. Så även i Blekinge.


Lördagen den 9 september anordnades en konsertkväll och insamling i Jämjö kyrka som till stora delar fylldes av förväntansfulla åhörare.


Kyrkoherde Patrik Magnusson kände sig varm i hjärtat av att se dem som mött upp. Alla medel gick oavkortat till Barncancerfonden. Resultatet blev genom sålda biljetter och kvällens insamling cirka 33 000 kronor. ”Tack alla!”


Initiativtagare till konserten var Josephine och Per Gunnarsson, Jämjö. 2014 sjösattes ett projekt som de valt att kalla ”Ett Bättre Liv”. Genom en inledande konsert med lokala förmågor startas en insamling som sedan fortgår under ett år.


Mottagarna har en stor spridning: Första året samlade man in cirka 20 000 kronor till utvidgning av ett barnhem i en mycket fattig del av Sydafrika. 2015 gick pengarna (drygt 50 000 kronor) till ”Hjärtebarnsfonden” som understöder barn- och familjer där någon drabbats av ett svårt, medfött hjärtfel.


Två andra som blivit djupt engagerade i projektet är Ann-Charlotte Larsson med sambo Anders Olausson från Jämjö. Deras son Arvid var i fokus 2015 när målet för insamlingen var Hjärtebarnsfonden. Naturligt eftersom Arvid föddes med ett svårt hjärtfel som krävt flera operationer.


I år var det alltså barncancerfonden som stod i centrum. Sedan starten 1979 samlar fonden in pengar till barncancerforskning och är idag den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Fonden ger även stöd till de cirka 300 familjer som varje år drabbas av ett cancerbesked.


Varför just Barncancerfonden? Frågan går till Per som svarar att detta kändes naturligt eftersom en nära familj drabbades genom att en liten grabb insjuknade i en svår hjärntumör.


Kvällen bjöd på ett mycket omväxlande program. En bärande idé har varit att engagera lokala sångare och musiker eftersom det finns gott om duktiga sådana som inte alltid kommer fram. Det stora dragplåstret för kvällen var den unge Emilio Walter från lilla Kristianopel som nyligen via TV fått sitt stora genombrott. Han ledsagades av ett antal grupper som gjorde programmet både omväxlande och innehållsrikt: Syskonbandet, Lotsarna, Systrarna Pettersson, David Månsson & Emil Persson.


Insamlingen kommer att pågå ett år framåt. Resultatet redovisas här intill. Följ hur det går via vår hemsida!


Det känns bra att notera vilken fantastisk skaparkraft som finns ute i våra bygder. Roligt att se alla förmågor och notera deras vilja att låta andra få glädje av deras talang till förmån för ett mycket behjärtansvärt ändamål!


Bilder

Bilderna nedan är från Björn Hansson, Linslusfoto.se


Bildspel

Därunder ser du ett bildspel av Per Gunnarsson och Marat Umraliev