Program

Tvistens Frikyrkoförsamling


Juli


Lördag 4 kl 10 - 12 Fika på verandan i Tvisten. Eva & BEnny Julås


Lördag 25 kl 17.00 Drive in gudstjänst


 

 


Se i övrigt annonsering under predikoturerVarmt välkomna !