Program

Tvistens Frikyrkoförsamling


September


Torsdag 24 kl 19.00 Bönekväll


Söndag 27 kl 15.00 Gudstjänst, Benny Julås


Oktober


1 Torsdag kl 19.00 Bibel & Bön. Julås, Fika


6 Tisdag kl 14.00 Symöte


6 Tisdag kl 18.00 Spelövning


8 Torsdag kl 10.00 Bönekväll


11 Söndag kl 15.00 Benny Julås Eva J leder


12 Måndag kl 18.00 Styrelsemöte


15 Torsdag 19.00 Bibel & Bön. Benny Julås. Fika L&C


18 Söndag kl 15.900 Församlingsmöte - tema framtiden


19 Måndag kl 18.00 Planeringsmöte


22 Torsdag kl 19.00 Bönekväll


27 Tisdag kl 14.00 Symöte


November


1 Söndag kl 17.00 Gudstjänst. Benny Julås & SyskonbandetVi hoppas snart på nya positiva besked om CoronapandeminSe i övrigt annonsering under predikoturerVarmt välkomna !