Program

Tvistens Frikyrkoförsamling


Februari


Torsdag 20 kl 19 Bibel & Bön. Fika


Söndag 23 kl 14 Församlingens årsmöte


Fredag 28 kl 17.30 Cool Kids


Lördag 29 kl 18 Cafékväll, Benny Julås. 

Musik och sång av Stig Johansson och Hanna Tuvesson. Servering


Varmt välkomna !