Program

Tvistens Frikyrkoförsamling


November


Coropnapandemin har nedfört att vi tvingats ställa in alla samlingar de senaste månaderna. Vi hoppas att den pågående vaccibnationen medförc att verksamheten kan återupptas. Tills dessHåll ut, Håll avstånd. Var rädda om er!


Vi ser fram emot att träffa er alla när coronapandemin är under kontroll!