Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås


Att inte döma

Fjärde söndagen efter trefaldighet

14 juli 2019



Sak 7:8-10, Rom 14:11-14,

Joh 8:1-11, Ps 62:2-9


Söndagens tema är "att inte döma".


Det är naturligtvis riktigt men säger faktiskt inte hela sanningen. Det grekiska ordet för att döma är ”krino” och kan användas både positivt och negativt, sammanhanget avgör.

De vanligaste betydelserna är:


• att bedöma och avgöra vad som är rätt eller fel
• att fördöma någon utan att veta alla fakta
• att döma i en domstol


Ett exempel där detta ord används positivt är i Apg 20:6 när Paulus ”beslutar” vilken resväg han ska ta. Vi bedömer ständigt vår situation, vad någon säger eller vad någon gör. Så länge det handlar om att bedöma och avgöra egna beslut är allt väl, men hur mycket ska vi döma andra människor, och ska man säga till när man tycker att någon handlar fel?


I texten från Romarbrevet skriver Paulus att vi inte ska döma [krino] varandra (Rom 14:13). Sammanhanget, kapitel 12-15, handlar om trons praktiska tillämpningar i församlingen och samhället. I kapitel 14 gäller det främst frågor som rör om det är rätt eller fel att äta judisk koshermat och om man ska fira speciella helgdagar eller inte.


Här används ordet i en negativ betydelse av att kritisera och skylla på någon för att den har betänkligheter att äta mat som inte är koshermat (v15). Min kärlekslösa kritik får inte leda till att någon annan kommer på fall (vers 14).


I texten från Johannes 8 förde de laglärda fram en kvinna som hade begått äktenskapsbrott. I vers 5 säger det att enligt lagen (5 Mos 22:22) befaller Mose att en sådan kvinna ska stenas. Där står även att mannen ska straffas, vilket lagexperterna verkar ha glömt…


När Jesus säger att den som är syndfri ska kasta första stenen så går de en och en därifrån. Till sist är Jesus ensam kvar med kvinnan och säger ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.” Jesus kommer med nåd, men visar även att hennes livsstil inte var rätt och uppmanar henne att leva på ett annat sätt.


Vad menade Jesus när han sade: ”döm inte, så blir ni inte dömda”? Lite längre ner i vers 5 säger han ju: ”ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.” För att kunna ta bort en flisa så måste jag faktiskt först ha bedömt att han har en flisa.

Poängen är att vi faktiskt ska ta bort flisor från varandra, men man kan inte se klart på ett område där man själv är förblindad av en bjälke. Det är hyckleri. En person som har problem med girighet kan inte fördöma andra för att inte ge, däremot kan en person som är fri från habegär frimodigt tala om givandets välsignelse!


I 1 Kor 5:12-13 gör Paulus klart att: ”De som inte tillhör församlingen är det inte vår sak att döma [krino]. Dem ska Gud straffa på domens dag. Däremot är det er uppgift att döma [krino] dem som tillhör er församling. ...” (Nya Levande Bibeln)


Den som ännu inte känner Jesus behöver höra evangeliet, som är det glada budskapet, att det finns frälsning från synd! Evangeliet och Bibelns riktlinjer kan provocera, men målet är alltid att befria, aldrig att fördöma.


Vad Bibeln uppmanar oss att döma/bedöma är:


• Oss själva (1 Kor 11:31, 2 Krön 7:14)
• Falska profeters frukt (Matt 7:15-23, 1 Joh 4:1)
• Profetiska ord (1 Thes 5:19-22)
• En församlingsledares kvalifikationer (1 Tim 3:1-7)
• En kristen som syndar mot dig (Matt 18:15-20): Man tar först upp det enskilt med den personen. Väldigt ofta löser sig problemet redan där, men visar det sig att han inte lyssnar så tar man med sig några personer, och om det fortfarande inte löst sig så tar man upp problemet i församlingen.


I Gal 6:1 ser vi att Jesus alltid vill upprättelse: ”Om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad.”


Bara Gud känner alla detaljer och hjärtats motiv, det kan aldrig någon människa bedöma. Jesus säger vid ett tillfälle ”Döm inte efter skenet, utan döm rättvist.” (Joh 7:24).

Paulus uppmanar den unge pastorn Timoteus med följande ord: ”Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja — tålmodigt och med ständig undervisning.” (2 Tim 4:1-2).

Det grekiska ordet för vädja är ”parakaleo” och betyder ordagrant ”att komma vid någons sida och gå med den personen och hjälpas åt”. Samma ord som också är namnet för den Helige Ande! Biblisk tillrättavisning är att tålmodigt i kärlek berätta vad Bibeln säger och också vara villig att tillsammans hjälpa till att lyfta bort bördan (Gal 6:2).


Vill du få svara ja till Jesus när han kallar dig?  Pröva då att överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer genom att be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.se



Städlista vår & sommar


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (jan - aug 2019)



 

Bildspel

Församlingen på 3 minuter!

Veckans Blekingska  språkövning



Svar på förra veckans test av dina kunskaper i blekingska språket


Doppa = sås


Ettla = kittla, reta


Äckelmagad = på blekingska "kvackelmagad"


Kås = båtplats, utgrävd eller omgiven av naturliga stenar



Och ett nytt test:


Grunna


Fryna


Lögna


Måse


Sammedan



Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Dagens bibelord

 

Furuboda

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Anslagslagstavlan



Juli


Tisdag 23 kl 17 Tältresning i Tvisten


Onsdag 24 kl 18 Bön i tältet inför tältserien

Torsdag 25 kl kl 18 Bön i Torhamn inför tältserien. Hålls hemma hos Robert Andersson, Hamnvägen 4 i Sandhamn (strax innan hamnen) . Tag med något att grilla. Resten bjuds vi på!


V 30 + 31 Tältmöten Fre, lö, sön kl 19



*******

Se övriga kommande samlingar på sidan program!


Välkommen!

Gud kan ge oss liv


och Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. 

Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: "Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?" Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för.


Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: "Den som är utan synd må kasta första stenen på henne." Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. 

När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. 

Jesus reste sig upp och sade till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?" Hon svarade: "Nej, Herre, ingen."


Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!"


Efesierbrevet 2:1-10 Svenska Folkbibeln (SFB)

Hjälp oss att be för vårt barnbarn:  att det blir helat från diabetessjukdom och att familjen blir välsignad.


Tack

med välsignelse ,Keijo södertälje


Tack till alla som gjorde vårt loppis till en sådan framgång!
Klicka på bilden ovan för ett bildspel från dagen

Klicka på bilden nedan så kommer du till en sida om missionen i Zambia.

Här kan du bland annat läsa en påskhälsning från   

Stella och Henry april 2019


Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman