Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås


VAKSAMHET OCH VÄNTAN

söndagen före Domsöndagen

17 november 2019


Jes 51:4-6, 2 Kor 13:5-9,

Luk 12:35-40, Ps 139:1-18


Söndagens texter handlar om vaksamhet och väntan. Jesus kommer tillbaka och vi behöver vara redo.


I första versen från söndagens text i Lukas ges två bilder: "Fäst upp era kläder” och ”håll lamporna brinnande." (Luk 12:35)


På Jesu tid bar man långa, löst hängande, klädnader. Innan man kunde göra en aktivitet som krävde mer rörlighet var man tvungen att fästa upp sina kläder. Man band upp tunikan och manteln vid bältet så att den inte hängde runt anklarna.

Innebörden är alltså man ska hålla sig resklar, se till att man är lättrörlig. Metaforen är att göra sig redo. Ett motsvarande uttryck i svenskan är att ”kavla upp ärmarna”.


Att hålla lamporna brinnande är också en bild på att vara förberedd, vaken och redo.


Men vad är det som kan tynga ner och göra att vi inte är redo. I kapitel tolv har Jesus just tagit upp ett antal ämnen. Alla dessa kan göra att vi "inte är redo" och "släcka ut våra ljus":


• Hyckleri - att säga en sak men göra något annat (v1-3)


• Att frukta människor mer än Gud (v4–5)
• Att inte tro att Gud skulle ha omsorg om oss (v6–7)


• Att inte våga stå upp för sin tro inför människor (v8–12)


• Rikedom (v13–21)


• Oro (v22–34)

Paulus uppmanar kristna genom alla tider i 2 Kor 13:5: "Undersök själva om ni har tro, pröva er själva."


Befriad från otro, oro, hyckleri, människofruktan och strävan efter rikedom kan vi ta del av Guds löften. Några av dem som Jesus just har nämnt i det här kapitlet är:


• Varje hårstrå är räknat och vi är mer värda än sparvarna (v7)


• Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. (v8)


• Visdom att säga rätt saker när ni ställs till svars inför myndigheterna och makthavarna (v12)


• Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på ängen och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er? (v28)


• Tänk inte på hur ni skall få något att äta och dricka, och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök i stället hans rike, så skall ni få det andra också. (v29-31)


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seStädlista höst -vinter 2019


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (september 2019 - januari 2020)Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Veckans Blekingska  språkövningSvar på förra veckans test av dina kunskaper i blekingska språket


Lakna = tina upp


Lasamatta = trasmatta


Lasig = trasig, sönder


Latstake = slöfock


Lé = elakOch ett nytt test:


Långsåt


Låpig


Låtas


Lälla


Lättvuret


Dagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Anslagslagstavlan


November

Måndag 18 kl 18 Styrelsemöte (Fika CO)

Onsdag 20 kl 14 Symöte

Torsdag 21 kl 19 Shalom Israel - våra judiska rötter

Fredag 22 kl 17.30 Cool Kids

Lördag 23 kl 9 Städdag i Tvisten

Söndag 24 kl 15 Församlingsmöte

Torsdag 28 Bibel & Bön ( Fika L&C)

Lördag 30 kl 18 Gemensam adventskväll. Anders Bertling. Sångarna från Torhamn 
*******

Se övriga kommande samlingar på sidan program!


Välkommen!

Lukas 12:35-40 Svenska Folkbibeln (SFB)


Inför Människosonens återkomst


Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. 


Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på. 


Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är de om han finner dem vakande. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. 


Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen."

Hjälp oss att be för vårt barnbarn:  att det blir helat från diabetessjukdom och att familjen blir välsignad.


Tack

med välsignelse ,Keijo södertälje


Stort tack till alla som fixat alla fina saker till föräljning och till alla er som kom och gjorde vår julmarknad så lyckad. Resultatet blev över 42 000 kr!

Pengarna fördelas mellan sjukvård på Mpongwe missaionssjukhus i Zambia och församlingens arbete på hemmaplan.

Genom att klicka på bilden ovan kommer du till en länk som visar Genesarets sjö och de många bibliska platserna runtomkring denna. Obs på engelska men bilderna ger en bra uppfattning om hur där ser ut!

Hiskias tunnel eller Siloakanalen är en forntida vattentunnel i Jerusalem som är uthuggen i berg. Tunneln är drygt 530 meter lång och binder samman Gihonkällan med Siloadammen.


Tunneln byggdes av kung Hiskia när Israel angreps av assyrierna på 700-talet f.Kr. 


Avsikten med tunneln var att trygga Jerusalems vattenförsörjning och samtidigt blockera vattentillgången utanför och därmed försvåra en belägring.


Bibeln omnämns tunneln på två ställen: Andra Konungaboken 20:20 och Andra Krönikeboken 32:30. Tunneln är idag en känd turistattraktion och det är möjligt att gå igenom tunneln i hela dess längd

Klicka på bilden ovan så kommer du till en sida om missionen i Zambia.Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman