Hem

Psalm 61: Lågorna är många


Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus,
lågorna är många, ljuset är ett, vi är ett i honom!

Grenarna är många, trädet är ett, trädet Jesus Kristus,
grenarna är många, trädet är ett, vi är ett i honom!

Gåvorna är många, Anden är en, finns i Jesus Kristus,
gåvorna är många, Anden är en, vi är ett i honom!

Tjänsterna är många, Herren är en, Herren Jesus Kristus,
tjänsterna är många, Herren är en, vi är ett i honom!

Lemmarna är många, kroppen är en, Jesu Kristi kyrka,
lemmarna är många, kroppen är en, vi är ett i honom!

Text: Anders Frostenson 1972, 1986
Musik: Olle Widestrand 1974,
            lektor i musik vid lärarhögskolan i                Jönköping

AnslagslagstavlanSeptemberSöndag 22 kl 10 Fågelmara Missionskyrka: Gudstjänst med Ingmar Helmner och lovsångarnaLördag 21  kl 10 Bouleträff med fika


Måndag 23 kl 18 Styrelsemöte (fika b&b)


Onsdag 25 kl 18 Församlingsmöte


Fredag 27 kl 17.30 Cool Kids


Lördag 28 kl 18 SHALOM ISRAEL - Landet. Bildvisning & fika
*******

Se övriga kommande samlingar på sidan program!


Välkommen!


Enheten i Kristus

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

22 september 2019Jes 11:10-13, Fil 2:1-5,

Luk 22:24-27, Ps 95:1-7


Den sista delen i söndagens tema ”i Kristus” är nyckeln för sann enhet.


En av fallgroparna för enhet är att se mer på människor än på Jesus. Just detta sker i söndagens evangelietext från Lukas 22 där de tolv lärjungarna – mitt under den sista måltiden, bara en dag från Jesu kors – börjar diskutera vem av dem som är störst.


Två verser tidigare hade Jesus sagt: ”den som förråder mig har sin hand här på bordet med mig.” De hade alla sin hand på bordet, vems hand var det? Snart har man vänt på frågan och undrar vem som är störst bland dem, och den minst trolige att förråda Jesus.


Jesus tar till orda och säger att det är milsvid skillnad mellan en ledare i församlingen och världens styre. Den störste bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren och ha en tjänares hjärta.


Tidigare hade Jakob och Johannes mor begärt att hennes söner skulle sitta bredvid Jesus i hans rike, se Matt 20:20f. Johannes var den yngste av lärjungarna och kanske diskuterades hans namn. Det är troligt att Simon Petrus, den äldste lärjungen, var en av dem som höjde sin röst i grälet eftersom Jesus vänder sig till honom personligen direkt efter att han talat till alla lärjungarna, se vers 31.


Det finns två centrala grekiska ord som används om församlingen. Ett är ”ecclesia” som handlar om församlingens struktur. Det andra är ”koinonia” som har att göra med relationerna mellan de troende.


Både ecclesia och koinonia behövs, men koinonia - gemenskapen och andens enhet är den primära. Församlingen är tänkt att vara som en familj, inte bara en organisation. Vi behöver strukturer, men den ordning som ges för den lokala församlingen är också den mest enkla tänkbara – äldste och diakoner, det var allt! Kraften och livet i församlingen är dess koinonia (enheten i Kristus), inte dess ecclesia (struktur)!


Församlingen liknas ofta vid en kropp. Ibland kan man höra kommentarer att man älskar Gud, men har svårt för församlingen. Det är lätt att bli sårad när en kristen broder eller syster som faktiskt borde veta bättre beter sig illa. Det är dock omöjligt att vara förenad med huvudet (Kristus) utan att vara förenad med hans kropp. Jesu undervisning i Matteus 18 om att reda ut konflikter, söka förlåtelse och upprätta varandra är grundläggande och så viktig. En kroppsdel som inte sitter ihop med kroppen dör snart då inte blodet pulserar och ger liv.


I söndagens text från Filipperbrevet skriver Paulus uppmuntrande om enheten i Kristus. Han är själv fängslad i Rom, men skriver i verserna innan kapitel två att trots lidanden kan ni stå fasta i samma ande och samma sinne. (Fil 1:27-30). Sedan följer fyra ”om” söndagens episteltext som böjar i kapitel 2. I grekiskan beskriver detta ett villkor som redan är uppfyllt, och kan översättas med ”eftersom”. Vers 1-2 kan därför översättas:


Om nu Kristi hjälp, kärlek, gemenskap och medlidande finns hos er - vilket jag vet att de gör. Gör då min glädje fullkomlig genom att vara eniga, ha samma osjälviska kärlek, var förenade i hjärta till hjärta, var ett i sinnet.


I vers 3 kommer stegen för att uppnå den här sanna enheten:


• Gör inget utifrån själviska motiv eller fåfänglig ära, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.


• Se inte bara på ert eget bästa, utan tänk även på andras behov.


• Ha samma attityd (ödmjuka sinnelag) som Kristus Jesus. [Låt honom bli ert exempel.]


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.sePastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås

Tvistens Frikyrkoförsamling

Hjälp oss att be för vårt barnbarn:  att det blir helat från diabetessjukdom och att familjen blir välsignad.


Tack

med välsignelse ,Keijo södertälje


Städlista höst -vinter 2019


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (september 2019 - januari 2020)Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Veckans Blekingska  språkövningSvar på förra veckans test av dina kunskaper i blekingska språket


Hin vagen = Andra sidan


Hitta opp = ljuga


Hula = krypa ihop (av rädsla eller kyla)


Humpling = något stort


Hutta = ljustraOch ett nytt test:


Hälla saj


Härabre


Hörs


I jåns


IllavåenDagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Genom att klicka på bilden ovan kommer du till en länk som visar Genesarets sjö och de många bibliska platserna runtomkring denna. Obs på engelska men bilderna ger en bra uppfattning om hur där ser ut!

Klicka på bilden nedan så kommer du till en sida om missionen i Zambia.

Här kan du bland annat läsa en påskhälsning från   

Stella och Henry april 2019


Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman