Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås


Lovsång

Tacksägelsedagen

13 oktober 2019


Jer 31:3-6, Upp 4:8-11,

Matt 15:29-31, Ps 65:9-14


Lovsång handlar inta bara om sång och musik. Att brista ut i sång inför Guds storhet, är bara ett av flera uttryckssätt för ett hjärta som mött Jesu kärlek. Hela vårt liv ska vara en lovsång till Gud och ibland kan man använda musik till den lovsången! De minuter då vi lovsjunger med sång och musik under söndagens gudstjänst, är bara en liten del av en hel vecka då vi lovsjunger Gud med hela vårt liv!


I Matteus 15 läser vi om hur Jesus gör gott och människornas reaktion är att de prisar honom. Vi läser i vers 29 att han lämnade ”den platsen”.


Går vi tillbaka till vers 21 ser vi att det är området kring Tyros och Sidon vid Medelhavskusten (nuvarande Libanon) som Jesus lämnar. Han rör sig österut och kommer med ner vid det hedniska området på den östra sidan om Galileiska sjön.


I parallellstället i Mark 7:31 nämns att det är Dekapolisområdet. Att de som blir berörda av Jesus och prisar honom är icke-judar stärks av att Matteus uttalande att de prisade ”Israels Gud” (v31).


I Uppenbarelseboken 4 får Johannes se vad som ständigt pågår i himlen – lovsång och tillbedjan. Uppenbarelseboken är skriven som en uppmuntran till en förföljd kyrka. Det första Johannes ser i synen i kapitel 4 är en Gud på sin tron (v2). Det andra är en regnbåge som påminner om Guds löften, se 1 Mos 9:11-17 (v3).


En tron symboliserar makt och säger - "jag kan göra som jag vill". Ett löfte säger - "jag uppfyller mitt löfte till dig". Att en regnbåge omsluter hela Guds tron är uppseendeväckande och visar hur Guds beslut grundar sig i trofasthet och på de löften han har gett.


I söndagens text beskrivs de fyra levande väsendena.


Nummer och dess multipler har stor symbolisk innebörd i denna bok.


• Talet sju står för fulländning och fullkomlighet.

• Talet tolv representerar Guds folk. Israeliterna var uppdelade i tolv stammar, Jesus kallade tolv lärjungar. De tjugofyra äldste, tolv plus tolv, betecknar troligtvis Guds folk från både Gamla och Nya Testamentet.

• Talet fyra står ofta för världen och allt skapat (det finns fyra väderstreck, vi talar om jordens fyra hörn, det finns fyra årstider osv).


De fyra väsendena beskriver troligtvis hur hela skapelsen prisar Gud. I vers 7 liknas de fyra väsendena vid fyra olika grupper av något skapat som också återfinns i skapelseberättelsen.


• Lejonet representerar de vilda djuren
• Oxe representerar de tama boskapsdjuren
• Människan är skapelsens krona
• Örnen representerar alla flygande fåglar


Psalm 147 inleds med frasen ”Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön.” Norska bibeln 2011 översätter: ”Halleluja! Det er godt å spille for vår Gud, det er herlig, det er rett å synge lovsang.”


Det hebreiska ordet ”naweh” beskriver något som är skönt och vackert men också något som är rätt, lämpligt och passande.


Översättningarna skiljer såg åt här då man valt olika nyanser av detta hebreiska ord, "skön" (B2000) - "rett" (Norska), och båda har rätt! Läser vi flera översättningar kan vi se mer av fullheten i Guds Ord.


När psalmen skrevs, för tre tusen år sedan, var det enda lämpliga och passande att lovprisa Gud. När Jesus gjorde under och tecken för hedningar på östra sidan om Galileiska sjön var det rätt tid att lovprisa Gud.


Även idag oktober 2019, oavsett yttre omständigheter i världen och våra liv, är det också det härligt och helt rätt – lämpligt, det enda passande - att lyfta vår blick och lovsjunga vår Herre och Mästare Jesus!


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seStädlista höst -vinter 2019


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (september 2019 - januari 2020)Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Veckans Blekingska  språkövningSvar på förra veckans test av dina kunskaper i blekingska språket


Klirpa = fingra, klinka


Klängeborre = kardborre


kläpp = holme, skär


Klövja = klyva, hugga vedOch ett nytt test:


Knek


Knorling


Knyla


KorraDagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Anslagslagstavlan


Oktober


Lördag 12 kl 18

Cafémöte - Allsångskväll. Per G och Bo O leder. Fika


Söndag 13 kl 16 Shalom Israel. Fortsatt undervisning om landet. Fika


Torsdag 16 - söndag 20 Höstglöd. Se affisch samt annonsering


Måndag 21 kl 18 Styrelsemöte


Torsdag 24 kl 19 SHALOM ISRAEL - Förintelsen
*******

Se övriga kommande samlingar på sidan program!


Välkommen!

Bilden ovan kommer från Kärnbibelns Bibelatlas där man kan se vägar och städer i Romerska riket, se www.karnbibeln/atlas. Kartlagret kommer från Pelagios contributors, licensed CC BY 3.0

Matteus 15:29-31 Svenska Folkbibeln (SFB)


Jesus botar sjuka


Jesus begav sig därifrån och gick längs Galileiska sjön, och sedan gick han upp på berget och satte sig där. 

Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många andra, som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem. 


Och folket häpnade, när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.

Hjälp oss att be för vårt barnbarn:  att det blir helat från diabetessjukdom och att familjen blir välsignad.


Tack

med välsignelse ,Keijo södertälje


Genom att klicka på bilden ovan kommer du till en länk som visar Genesarets sjö och de många bibliska platserna runtomkring denna. Obs på engelska men bilderna ger en bra uppfattning om hur där ser ut!

Klicka på bilden nedan så kommer du till en sida om missionen i Zambia.

Här kan du bland annat läsa en påskhälsning från   

Stella och Henry april 2019


Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman