Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås


Att växa i tro

Femte söndagen i påsktiden

19 maj 2019Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24,

Joh 15:10-17, Ps 98:1-8


Det ord som används för tro i grundtextens språk är ett rikt ord som också betyder trofasthet, tillit och förtröstan. Ibland har vårt svenska ord tro förringats till att betyda att man hoppas och tror på något, men kan inte riktigt veta. Detta är långt ifrån Paulus uttalande ”Jag vet vem jag tror på” (2 Tim 1:12). Tron är en fast övertygelse och tillit över det som ännu inte är synligt för våra fysiska ögon (Heb 11:1).


Det är tillsammans med andra lärjungar som man växer i tro och kärlek. Det är en av anledningarna att församlingen är så viktig. Det omöjligt att växa i kärlek i ensamhet, det är bara när man tillbringar tid med andra kristna som man har möjlighet att praktisera sin kärlek. Det är när kristna som "borde veta bättre" gör fel som vi har ett val att älska och förlåta dem. Vid ett tillfälle när Jesus undervisar om just detta, så utbrister lärjungarna "ge oss större tro"! (Luk 17:5)


Jesu svar i nästa vers (Luk 17:6) visar att det inte krävs mycket tro för att bli kvitt bitterhet. Det räcker med en tro stor som ett senapskorn (se bilden) så kan man rycka upp oförlåtelsen, som liknas vid ett mullbärsträd, och kasta den i salthavet där den genast dör.


I söndagens text från Johannes 15:12 säger Jesus ”Välj att älska varandra (osjälviskt utgivande), på samma sätt som jag har älskat er.”


Sedan fortsätter Jesus i vers 16-17:

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och satt er till [planterat er för] att gå ut [i världen] och ständigt bära frukt, och er frukt ska bestå [människor som blir frälsta och själva blir Jesu lärjungar], då [resultatet av att ni är utvalda och lever i min vilja, är grenar i vinstocken, se vers 7] ska Fadern ge er vad som helst ni ber honom om i mitt namn. Detta är vad jag befaller (förmanar) er, älska (osjälviskt, utgivande, ständigt, gång på gång) varandra.


Det är också viktigt att komma ihåg hur Jesus började och slutade kvällen.

I inledningen (Joh 13:34-35) sade Jesus:
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. ALLA SKA FÖRSTÅ att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.


I avslutningen (Joh 17:21) ber Jesus:
”Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. DÅ SKA VÄRLDEN TRO på att du har sänt mig.Vill du få del av Jesu försoning?  Pröva då att överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer genom att be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seKlicka på bilden ovan för länk till programmet för sparrissafarin 2019

Städlista vår & sommar


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (jan - aug 2019) 

Bildspel

Församlingen på 3 minuter!

Veckans Blekingska  språkövningSvar på förra veckans test av dina kunskaper i blekingska språket


Vånne = önska


Statte = står det

 

Fåtalter = fåordig


Basa = Hetta uppOch ett nytt test:


ess 


Bena ao


Jynga


Skala


Skömme


 

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Dagens bibelord

 

Furuboda

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Anslagslagstavlan


MajMåndag 20 kl 18 Styrelsemöte


Torsdag 23 kl 18 Församlingsmöte


Lördag 25 kl 10 Bouleträff med fika


Torsdag 30 kl 14 Färsksjön Runt. Vi promenerar tillsammans. Ta med egen fikakorg.


Juni


Program planeras


Juli


Lördag 14 kl 09 LOPPIS


*******

Se övriga kommande samlingar på sidan program!


Välkommen!

Att växa i Kristus


Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. 

Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. 

Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 

Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. 

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.


Johannes 15: 10 - 17 Svenska Folkbibeln (SFB)

Hjälp oss att be för vårt barnbarn:  att det blir helat från diabetessjukdom och att familjen blir välsignad.


Tack

med välsignelse ,Keijo södertälje


Klicka på bilden nedan så kommer du till en sida om missionen i Zambia.

Här kan du bland annat läsa en påskhälsning från   

Stella och Henry april 2019


Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman

Lyssna på ett kort smakprov!