Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås


Guds rike är nära

Andra söndagen i advent

8 december 2019


Jer 33:14-16, Heb 10:32-39,

Mark 1:14-15, Ps 85:9-14


När Jesus uttalar orden "Guds rike är nära" i inledningen på Markus evangeliet står världen inför ett skifte. Johannes döparen, den sista gammaltestamentliga profeten, har nyligen blivit fängslad. Samtidigt som Johannes döparens inflytande minskar får Jesus en mer och mer framträdande roll. En tidsepok är fullbordad, en ny tid börjar då Guds rike är nära.


I söndagens text säger Jesus:

”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” (Mark 1:15)


I grekiskan finns två ord för tid. Ordet "kronos" beskriver tiden som går att mäta i dagar, timmar och sekunder.


Men det är inte det ordet som Jesus använder när han säger att tiden är inne. Istället är det ordet "kairos". Det handlar om en speciell tidpunkt som förändrar något och som står utanför både tid och rum.


Även om dessa två tidsbegrepp är tydligare i grekiskan, som använder två olika ord för dem, så har vi alla varit med om dessa båda uppfattningar av tid. Vissa dagar bara passerar och vi kommer knappt ihåg dem. Det är ”kronos tid”, som bara tickar på. Sedan finns det tidpunkter som totalt förändrade vårt liv som vi skulle kunna kalla ”kairos ögonblick”. Dessa livsavgörande händelser skedde visserligen ett visst klockslag (kronos), men det intressanta var inte när det skedde utan det skifte som skedde då.


Jesus säger att ”Tiden (kairos) är inne”. Det grekiska ordet som översatts "inne" betyder också "fylld". Tiden är uppfylld och fullbordad. Något nytt betydande som kommer att förvandla och påverka historien håller på att hända!


Jesus fortsätter sedan: ”Guds rike är nära”. Tobias Bäckström, präst i Skepplanda pastorat (Göteborgs stift), beskriver frasen ”är nära” på ett fint sätt: ”Det grekiska verbet betyder närma sig, men det står i perfekt. Guds rike har närmat sig.


Det finns en dubbelhet över ordet: Guds rike både har och inte har kommit. Det tycks vara så att Guds rike har kommit men samtidigt så väntar vi på något mer. Vi väntar på Guds rikes slutliga genombrott. För att använda en bild: vi har receptet men middagen är ännu inte lagad.


Vid Jesus återkomst, då kommer Guds rike att bryta in med makt och härlighet, då kommer det inte att vara fördolt som nu. Då kommer vi få äta av den måltid som är dukad för oss.”


Att riket är nära har flera betydelser. När Jesus vandrade på jorden, vandrade Gudsrikets konung här på jorden under drygt trettio år, och riket var närvarande och nära! När fariséerna frågade var riket var, sade Jesus att det fanns mitt bland dem – rikets konung stod framför dem (Luk 17:20-21)!


Jesu ord utmanar alltid. De första som hörde honom predika i Galiléen fick uppmaningen - ”Omvänd er och tro på budskapet”.


I nästa stycke i Markusevangeliet blir Jesus personlig och kallar fiskarbröderna Simon och Andreas att lämna sina nät och börja följa honom. De hade träffat Jesus tidigare i Jordan, men nu inbjuds de att börja vandra på ett djupare sätt med Jesus, så han kan ”göra dem” till människofiskare (v17).


Ordet "rike" beskriver Guds kungavälde. Det är inte begränsat till ett fysiskt landområde utan finns överallt där hans vilja sker. När vi tar till oss Jesu ord och omvänder oss och börjar tro på budskapet, då blir Jesus herre och kung i våra liv, och hans rikes lagar och vilja börjar ske!


Här finns en uppmaning till oss att låta Gudsrikets kung få komma nära oss idag, hösten 2019! Herre, låt den här adventstiden få bli en ny start i min livsvandring med dig Jesus, så du kan forma mig som din lärjunge.


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seStädlista höst -vinter 2019


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (september 2019 - januari 2020)Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Veckans Blekingska  språkövningSvar på förra veckans test av dina kunskaper i blekingska språket


Måse = mosse


Måka = mocka, gödsla ut


Måla = mäta


Mäkta = klara av, ordka med


Möadryg = latOch ett nytt test:


Te minstingens


Nabb


Nackastyver


Nänne men


Nock


Nop

Dagens bibelord

Furuboda

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Det har kommit ett nödrop från Furiboda:


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43

Anslagslagstavlan


December

Söndag 8 kl 17 Adventsgudstjänst andra advent.

Benny Julås och Victoria Roos. Adventskaffe.

Torsdag 12 kl 19 Bibel& Bön. Fika

Söndag 15 kl 14 VALLBY: Korsdragets julkonsert

Måndag 16 kl 18 Styrelsemöte

Söndag 22 kl 10 Församlingsmöte. Insamling till församlingskassa. Julfika

Torsdag 26 kl 17 GRÖTFEST. Sång av systrarna Petersson m.fl.


*******

Programbladet kan fås utskrivet eller via epost!


Välkommen!

Lukas 4:16-23 Svenska Folkbibeln (SFB)


Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle.


När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna
och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet[ och predika ett nådens år från Herren.


Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 


Då började han tala till dem: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." 


Men alla vittnade mot honom[b] och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: "Är inte han Josefs son?" 

Då sade han till dem: "Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad."

Hjälp oss att be för vårt barnbarn:  att det blir helat från diabetessjukdom och att familjen blir välsignad.


Tack

med välsignelse ,Keijo södertälje


Stort tack till alla som fixat alla fina saker till föräljning och till alla er som kom och gjorde vår julmarknad så lyckad. Resultatet blev över 42 000 kr!

Pengarna fördelas mellan sjukvård på Mpongwe missaionssjukhus i Zambia och församlingens arbete på hemmaplan.

Genom att klicka på bilden ovan kommer du till en länk som visar Genesarets sjö och de många bibliska platserna runtomkring denna. Obs på engelska men bilderna ger en bra uppfattning om hur där ser ut!

Hiskias tunnel eller Siloakanalen är en forntida vattentunnel i Jerusalem som är uthuggen i berg. Tunneln är drygt 530 meter lång och binder samman Gihonkällan med Siloadammen.


Tunneln byggdes av kung Hiskia när Israel angreps av assyrierna på 700-talet f.Kr. 


Avsikten med tunneln var att trygga Jerusalems vattenförsörjning och samtidigt blockera vattentillgången utanför och därmed försvåra en belägring.


Bibeln omnämns tunneln på två ställen: Andra Konungaboken 20:20 och Andra Krönikeboken 32:30. Tunneln är idag en känd turistattraktion och det är möjligt att gå igenom tunneln i hela dess längd

Klicka på bilden ovan så kommer du till en sida om missionen i Zambia.Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman