Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor: Benny Julås

Ordförande: Eva Julås

 

 

Heliga Trefaldighets kallas också Missionsdagen. I och med denna söndag sker en övergång från ett halvår med högtiderna (jul, påsk och pingst) till det mer vardagliga söndagarna i kyrkoåret.

 

Temat är treenigheten. Även om ordet treenighet nämns i Bibeln är begreppet tydligt redan i Bibelns första verser. Gud Fadern skapar himlarna och jorden och Guds Ande svävar över vattnet.

 

Läser man introduktionen till Johannesevangeliet ser vi att Ordet som är Jesus också finns med i begynnelsen.

 

Det finns även intressanta detaljer i den hebreiska texten.

 

Nedan är 1 Mos 1:1 på hebreiska (från vänster till höger):

 

בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ

 

Med våra bokstäver (från höger till vänster):

Beresit bara Elohim et hassamayim weet haereṣ

 

Ordagrant översatt står det:

Begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden

 

Till att börja med kan man konstatera att versen består av sju ord vilket i sig beskriver en fulländning.

 

Det mittersta ordet är två bokstäver, alef-tav, den första och sista bokstaven i alfabetet. Detta lilla ord som uttalas "et" på hebreiska, är en bestämd artikel. Det översätts inte på svenska eftersom det påverkar de efterföljande substantiven så att de blir "himlarna" istället för "himlar". Alfa-tav är den hebreiska motsvarigheten till engelskans ”the”.

 

Det är intressant att i Upp 1:8 har Jesus motsvarande titel på grekiska, "alfa och omega", den första och den sista. Även om detta bara är en språklig grammatisk detalj i hebreiskan antyds att Jesus finns representerad mitt i bibelns första vers, likställd med Gud!

 

I söndagens text från Matteus 11:25-27 blir Jesu nära relation med Fadern tydlig. Jesu brister ut i bön på ett helt naturligt sätt. Uttrycket ”ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen” beskriver hur Jesus och Fadern är helt likställda. Ordet som används för ”känna” är ”epiginosko” som inte bara beskriver att känna till. Ordet beskriver en fullständig kunskap på alla plan baserad på en personlig relation.

 

Vill du börja på den väg som leder till LIVET? Låt då denna bön bli till din:

 

Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen

 

 

Veckans språkövning

 

 

Pela = pilla

Pika = jämna till en sten mha mejsel

Pjäsmi = mjuk, porös

Platt = plätt, fläck

Polle = larv, mask

Puta = kudde

Postelin = porslin

Raokas = träffas

Röta = gråta högljutt, skrika, vråla

 

 

 

 

 

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad

 

(klicka på bilden ovan)

Klicka på bilden för en länk till information om EFK internationella arbete

Dagens bibelord

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av Emil Erdtman

"Förlåt" - Sebastian Stakset - Nyhetsmorgon (TV4)

 

Klicka på bilden ovan för att lyssna!

Anslagslagstavlan

 

Maj

 

Lördag 26 kl 18 Skärgårdskyrkan Torhamn: Kafékväll med kören Second VCoice under ledning av Carina Holmesson

 

Juni

 

Lördag 2 kl 18 Kafékväll med Viktoria Roos. Servering

 

Onsdag 6 kl 15 Friluftsmöte i Tvistenparken med Ann & Carl Malmstedt. Tipspromenad. Ta med egen grill- och fikakorg!

 

Lördag 9 kl 10 Bouleträff. Alla välkomna. Fika.

 

 

*1. Allena Gud i himmelrik

må lov och pris tillhöra

för all den nåd han kärleksrik

med oss har velat göra.

Han jorden skänkt stor fröjd och frid.

Så låt oss alltid glädjas vid

Guds nåd och goda vilja.

 

*2. O Jesus Krist, Guds ende Son,

du såg vår nöd och fara.

All himlens glans du avstod från,

att oss till räddning vara.

Du med ditt blod, din bittra död

befriar oss från synd och nöd.

Förbarma dig, o Jesus.

 

*3. O helge Ande, gör mig from,

förnöjd och oförfärad.

Gör hjärtat till en helgedom,

där Gud i allt blir ärad.

Giv stöd, giv tröst i all vår brist,

och hjälp oss tro på Jesus Krist

i dag och alltid. Amen.

 

Text: Nikolaus Decius (Tech) 1526 (41 år)("Allein Gott in der Höh´ sei Ehr´), Arvid Pedersen 1529 (30 år ca), Övers. 1567, Johan Olof Wallin 1816 (37 år), bearb.

Musik: Gammalkyrklig / N Decius 1539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolaus Decius/Tech (1485 - 21 mars 1541) var en tysk munk, sångförfattare och kompositör.

 

Han föddes förmodligen i Hof i Bayern , omkring 1485. ND studerade vid Leipzig universitet och avlade en magisterexamen 1523. Han blev därefter munk men likväl en förespråkare för den protestantiska reformationen och en lärjunge till Martin Luther .

 

Han skrev 1523 " Allin Gott in der Höh sei Ehr ", en tysk parafras av på en latinsk sång.

 

Han dog i mars 1541 efter en misstänkt förgiftning.

 

Denna psalm är en omdiktning av den latinska texten Gloria in exelsis Deo från 400-talet, inspirerad av änglasången i Lukas 2 och en morgonbön från den österländska kyrkan.

 

Nicolaus Tech (eller Decius) skrev sin text på plattyska, Allene Gott jn der höye sey eer, och den trycktes först i en psalmbok som utgavs i Rostock. År 1529 översattes den till danska av Arvid Pedersen (som lade till en strof om Jesus) och år 1539 till högtyska. År 1568 fanns den översatt i Then Swenska Psalmeboken, och i ungefär samma skick togs den in i 1695 års så kallade karolinska psalmbok.

 

Den i evangeliska kyrkor kända formen av melodin (som bygger på en urgammal Gloria-melodi) trycktes i Geistliche Lieder 1539, utg. av Valentin Schumann i Leipzig.

Klicka på bilden så kommer du till en sida om missionen i Zambia.

Här kan du bland annat läsa ett brev från

Stella och Henry

som nu (feb 2018) är i Sydafrika

Klicka på bilden ovan så kommer du till en länk med en predikan om Israel av K G Larsson

Klicka på bilden ovan för länk till intressant artikel!

Nu finns lite nya bilder under arkiv/gamla bilder. Även nya personportrått under "Profiler..."