Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås

Anslagslagstavlan


Lördag kl 09 Bengans Boys arbetar i Tvisten


Söndag 24 kl 15 FörsamlingsmöteSöndag 24 kl 16: KORSKYRKAN, Lyckeby

Sjukhuskyrkans höstmöte. För llänk till Sjukhuskyrkan


https://www.sjukhuskyrkan.se/kyrkor/karlskrona/


 
Matteusevangeliet 22:15-22

Svenska Folkbibeln 2015


Skatt


15  Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sade. 

16 De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna[a] för att säga: "Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. 17 Så säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren[b] eller inte?"


18 Jesus märkte deras ondska och sade: "Varför prövar ni mig, era hycklare? 19 Visa mig myntet som skatten betalas med." De räckte honom en denar[c]20 och han frågade dem: "Vems bild och inskrift är detta?" 

21  De svarade: "Kejsarens." Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud." 

22 När de hörde detta blev de förundrade, och de lämnade honom och gick sin väg.

Gustav Landmer född i Kristianopel 1898


Känd och älskad förkunnare. Distriktsföreståndare i Sv Missionsförbundet

Samhällsansvar

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Söndag 24 oktober 2021Jer 29:4-7, Rom 13:7-10, Matt 22:15-22, Ps 40:14-18Helgens tema är samhällsansvar. Ibland kan ordet ”samhälle” kännas abstrakt. Vi har lätt att säga ”det är samhällets ansvar” för att undvika personligt engagemang, men samhället består av dig om mig.

Bibeln har ett dubbelt perspektiv med både ett framtidshopp och ett aktivt engagemang i den här världen. I texten från Jeremia 29 ser vi både den praktiska och den andliga dimensionen. Gud uppmanar sitt folk att bygga, plantera och på ett praktiskt sätt verka för stadens bästa. Men det stannar inte där, Guds folk ska också be för staden. Är det fred, frid och framgång i staden får alla del av den välsignelsen.

I texten från Romarbrevet 13:7 uppmanar Paulus de troende i Rom att betala skatt och tull. Många judar tolkade budet mot en utländsk kung i 5 Mos 17:15 som en ursäkt för att inte lyda den romerska staten och betala skatt.

I texten från Matt 22 besvarar Jesus tydligt frågan om det var rätt att betala skatt eller inte genom att säga "Ge Ceasar det som tillhör Ceasar, och Gud det som tillhör Gud", se Matt 22:17-21.

Det är värt att notera att Paulus uppmanar de troende att underordna sig en så pass korrupt regim som den romerska. Detta innebär inte att Paulus blundar för den orättfärdighet som finns omkring honom utan man måste se detta i ljuset av vad som skulle hända om det inte fanns någon centralmakt och inga civilrättsliga lagar alls. Då skulle det råda anarki och den svage skulle bli fullständigt rättslös. I det längsta ska en kristen följa samhällets förordningar, men i de fall där de går emot Guds bud är det viktigare att lyda Gud än människor, se Apg 4:19, 5:29.

Romarbrevet skrivs omkring 56 e.Kr. Då har Nero som kom till makten vid 17 års ålder regerat i två år. Han hade redan höjt skatterna och folk var allmänt missnöjda. Paulus är mån om att de troende inte ska dras med i missnöjesyttringarna och han betonar just vikten av att betala skatt.

Motivationen är Guds kärlek - Stå inte i skuld till någon, utom i osjälvisk kärlek till varandra. (Rom 13:8)

 

Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seBehöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

Klicka på bilden för att läsa om Anna och Enars historia!

Våra missionärer på Mponwe, Zambia:
Stella och Henry Holmgren

Dagens bibelord

Bildspel

Församlingen på 3 minuter!

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman

Bakom bilden ovan ligger en berättelse av Gottfried Möllersten. Han var mångårig söndagsskollärare i Salem, Lyckeby, numera Korskyrkan. Här kan du få inblick i Tvistens tidiga historia. Gottfrieds fina blekingska dialekt får du på köpet!

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Vill du hjälpa Furuboda?


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43