Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås

AnslagslagstavlanNovember


Region Blekinge har infört stränga restriktioner pga Corona.

Därför gör vi ett uppehåll med offentliga sammankomster


Vi hoppas på att återkomma med positiva besked framöver!*******

Programbladet framöver kan fås utskrivet eller via epost!


Välkommen!

Johannesevangeliet 2:1-11

Svenska Folkbibeln 2015


Jesus förvandlar vatten till vin

2 På tredje dagen[a] var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: "De har inget vin." Jesus svarade henne: "Kvinna[b], vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än." Hans mor sade till tjänarna: "Gör vad han säger till er."


Nu fanns där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter[c] var. Jesus sade: "Fyll krukorna med vatten", och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde så.


Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10 och sade: "Alla sätter fram det goda vinet först, och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu."


1Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

Vad händer i Tvisten?


Många kanske har undrat över vad som byggs i Tvisten. Det är ett förråd som ska bli. Platsen är intill den fina uteplatsen i trädgården. Nu är panelen och plåttaket på plats.Jonas Mattsson med familj. Ett levnadsöde i Dalarna med anknytning till Fribaptistsamfundet. Om du klickar på bilden ovan kan du ta del av berättelsen,

Städlista


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (januari - juni 2021)


Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Veckans Blekingska  språkövningNu börjar ni väl bli skarpa på det  blekingska språket. Här kommer lite nytt att öva på....


Tavali = Sparsam


Tarre = Vind, loft, skulle


Tetas = retas


Teminstingen = åtminstone

'

Teställt = Oppställt = i oordning


Tixa = skaka (rista)


Kan du dessa ord?


Tjesna


Tjäk


Tjocke


Tåsta


Ugena


UtasadDagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Livets källa

Andra söndagen efter trettondagen

Söndag 17 januari 20212 Mos 33:18-23, Ef 1:7-14,

Joh 2:1-11, Ps 19:2-7


Söndagens tema är livets källa. Jesus är livets källa, han är livets ursprung och det är genom honom allt existerar.


I 1 Mos 2:7 står det att Gud andades livsande och människan blev en levande varelse. Det hebreiska ordet för liv som används två gånger här är hebreiska "chayyim". Det är intressant att detta ord är plural men böjs som singular, precis som orden för vatten, himmel och ansikte. I detta ligger att ordet inte kan ryms i singular. Vattnet förändras, himlen ser olika ut och ansiktet är inte statiskt med bara en form. På samma sätt är det med livet, det har olika skiften och skeende.


I texten från Johannes 2 läser vi om hur Jesus förvandlar vatten till vin. Bibeln har många nivåer och djup och i Johannes evangeliet är det extra tydligt. I sista versen avslutar han sitt evangelium med följande ord: ”Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas” (Joh 21:25).


Lärjungen Johannes hade personligen varit med Jesus under tre år. Han hade sett tusentals helanden. Utöver alla människor han personligen såg bli berörda av Jesus, hade han säkert också i efterhand hört otaliga vittnesbörd om hur Jesus förvandlade människors liv.


I detta rika urval väljer han, med den Helige Andes hjälp, ut sju händelser. Johannes använder medvetet inte orden ”under” eller ”kraftgärning” utan det grekiska ordet ”semeion”. Detta ord fokuserar mer på symboliken bakom undret än själva undret i sig och översätts "tecken".


Om du frågar mig en fråga och jag svarar med att ge tummen upp, skulle du inte börja analysera varför jag har tummen riktad uppåt och fyra fingrar böjda bakåt – istället är det tolkningen av ”tecknet” som är det viktiga – att jag svarade ja på din fråga!


Det första tecknet Johannes väljer att ta med är hur Jesus förvandlar vatten till vin (Joh 2).

Ibland fastnar diskussionen på alkoholhalten på vinet. Självklart är Kana är en verklig plats, och vinundret var en verklig händelse, men genom att använda ordet "tecken", vill Johannes peka på symboliken i denna handling.


Några observationer:


● Det finns en tydlig parallell till det första tecknet Mose gör, som är att förvandla vatten till blod, se 2 Mos 7:20. Det är stor symbolisk skillnad mellan blod och vin. Mose kom med lagen och blodsoffren, medan vin är en symbol på glädje. Det första tecknet belyser att evangeliet, som just betyder ”det glada budskapet”, är ett glädjens budskap.


● Att det var just sex stenkrukor, som användes för att man skulle bli rituellt ren enligt lagen, är inte heller en slump. Talet sex står för något som är mänskligt, ofullkomligt och ofullbordat. Jesus förvandlar den ofullkomliga lagen till fulländad nåd!


● Texten säger att varje stenkruka rymde ”två till tre bat-mått”, vilket motsvarar omkring hundra liter. Den totala mängden sexhundra liter är mycket även för en stor fest, vilket speglar Guds överflödande karaktär.


● Bröllopsvärden, som kan symbolisera de laglärda och fariséerna, misskötte sin uppgift. Han borde känt till att vinet höll på att ta slut. Ingen av festens huvudpersoner såg undret. De som såg det och växte i tro var bara tjänarna, lärjungarna och Jesu mor - de i världens ögon obetydliga.


● Rent praktiskt blir också Jesu karaktär tydlig. Han räddar familjen ur en besvärlig situation. Om vinet skulle ta slut skulle det vara en stor skam för brudens familj. Det kunde till och med bli rättsliga följder. I det bindande kontrakt som skrevs vid trolovningen specificerades alla åtagandena vid bröllopsfesten, och konsekvenserna om de inte uppfylldes. Flera viktiga moment under vigselakten bestod i att en bägare med vin lyftes upp och välsignelser uttalades, om vinet tog slut skulle inte bröllopsceremonin kunnat slutföras.


● Jesus gör inte allt själv, han involverar tjänarna i undret, men de behöver inte göra något svårt, bara hälla upp vatten.


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seBehöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

 17 december 2020


Ett hjärtevarmt tack för den generösa gåvan från församlingen, 15 000 kronor!  Vårt innerliga tack till församlingen. Vi uppskattar er omtänksamhet och ber om Guds rika välsignelse över er. 


Stella och jag mår bra. Vi har skyddats av Gud från att infekteras av coronavirusen och håller oss hemma i huset. Jag kan förbereda för framtida 

ledarskaps och lärjungaskaps seminarier när det blir tillåtet att samlas.


Många varma hälsningar och kramar från oss,

Stella och Henry

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman

Det har kommit ett nödrop från Furuboda:


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43