Hem

Eva Julås

Ordförande

Per Gunnarsson

Församlingsassistent

Anslagstavlan
Tis 9 Juli Kl 9 Tältresning
Tors 11 Juli Kl 9 Plocka upp loppis saker
Fre 12 Juli Kl 9 Plocka upp loppis saker
Lör 13 Juli Kl 9 - 14  Loppis

Sön 14 Juli Kl 10 Plocka ner efter loppisen

Matteus 5:20-26
Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

Jesus skärper lagens bud

Ni har hört att det blev sagt till fäderna:Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom.Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädarsin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig,så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

Psalm 31

För körledaren. En psalm av David.


Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

svik mig aldrig!


Du som är trofast, rädda mig,

lyssna på mig,

skynda till min hjälp.


Var min klippa dit jag kan fly,

borgen där jag finner räddning.


Ja, du är min klippa och min borg.

Du skall leda och styra mig,

ditt namn till ära.


Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,

du är min tillflykt.

Jag överlämnar mig i dina händer.

Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Gustav Landmer född i Kristianopel 1898


Känd och älskad förkunnare. Distriktsföreståndare i Sv Missionsförbundet

Bildspel

Tvistens frikyrkoförsamlingen på 3 minuter!

Bakom bilden ovan ligger en berättelse av Gottfried Möllersten. Han var mångårig söndagsskollärare i Salem, Lyckeby, numera Korskyrkan. Här kan du få inblick i Tvistens tidiga historia. Gottfrieds fina blekingska dialekt får du på köpet!

Behöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

Paul Nilsson från Torhamn/Lessebo har författat en gedigen bok om församlingarna på Torhamnslandet. Den kostar 350 kronor och är på över 400 sidor. Boken kan varmt rekommenderas. Den säljs bla annat i Tvisten

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Vill du hjälpa Furuboda?


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman


L