Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås


Livets källa

Andra söndagen efter trettondagen

19 januari 2020


5 Mos 5:23-27, Heb 2:9-10,

Joh 5:31-36, Ps 19:2-7


Söndagens tema är livets källa. Jesus är livets källa, han är livets ursprung och det är genom honom allt existerar.


Upprinnelsen till texten i Johannes 5:31-36 är att en man som varit sjuk i trettioåtta år får möta Jesus och blir helad. Vi förstår av dialogen att mannen bär på mycket frustration.


När Jesus frågar om han vill bli helad svarar han inte på frågan, utan berättar hur han inte hinner ner i vattnet, som man trodde hade helande krafter när det kom i rörelse (Joh 5:5-7).


Det är intressant att notera att Betesda är en damm precis norr om tempelområdet i Jerusalem. Det är inte en källa, utan en damm.


Nu kom Jesus, själva källan till det levande vattnet, och mötte mannen som sökt sitt helande från en sekundärkälla.


I föregående kapitel har Jesus sagt till kvinnan vid brunnen i Samarien, i Joh 4:14: ”Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”

I grekiskan är det en dubbel negation och man skulle kunna översätta: ”Men den som dricker av det vatten som jag ger SKA ALDRIG, NEJ ALDRIG bli törstig igen.”


Det går inte att bli mer tydlig – Jesus är den som mättar alla våra behov. Det vatten Jesus ger blir till en källa inom oss med vatten som kontinuerligt flödar fram till evigt liv.


Kvinnan vid brunnen, som förde en lång teologisk diskussion med Jesus om han verkligen kunde vara större än Jakob, och mannen vid dammen som var frustrerad över sin situation, fick båda möta livets källa! De fick ta emot Guds överflödande liv, själva kärnan och meningen med livet - äkta liv!


Dagens text från Johannes 5 är mitt i Jesu svar till de skriftlärda som inte vill tro att Jesus var Messias. Jesus svarar att han inte behöver andra människors vittnesbörd, men han ger de bevisen för att hjälpa oss att förstå och få en personlig erfarenhet av det liv som han ger. Han har en annan som vittnar om honom. Det syftar sannolikt på hans Fader som han nämner flera gånger i sitt svar.


Jesus – livets källa - kom till jorden för att dö och uppstå, så att vi människor kan få ta emot det eviga livet.


I Heb 2:9-10 står det:

Men vi ser Jesus, som för en kort tid hade lägre rang än änglarna, men nu är krönt med härlighet och ära på grund av hans lidande död, så att han genom Guds nåd smakade (upplevde) döden för alla.


Det var värdigt honom (det enda lämpliga och helt passande) att han, som är orsaken till att allt finns och genom vilken allt existerar, att när han ville föra många söner till härlighet, bli den som leder dem till frälsning (befrielse, räddning) genom lidande.


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seStädlista


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (januari - juni 2020)Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Veckans Blekingska  språkövningSvar på förra veckans test av dina kunskaper i blekingska språket


Pottika = tusensköna


Påta = knuffa


Raddarad = Lång rad


Rappla = pladdra


Raspespeta = tändstickaOch ett nytt test:


Remedia


Rickalös


Ryl


Ryska


Rått

Dagens bibelord

Furuboda

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Det har kommit ett nödrop från Furuboda:


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43

Anslagslagstavlan


Januari

Söndag 19 kl 15 Församlingsmöte

Torsdag 23kl 19 Bibel & Bön. Fika


Lördag 25 kl 18 Konsert . med bandet

"On The Road"

Björn Peterson talar

Servering.
*******

Programbladet kan fås utskrivet eller via epost!


Välkommen!

Johannes 5:31-36 Svenska Folkbibeln (SFB)

Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. 


Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. 


Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. 


Själv har jag ett vittnesbörd som är förmer än Johannes vittnesbörd: de gärningar som Fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.

Hjälp oss att be för vårt barnbarn:  att det blir helat från diabetessjukdom och att familjen blir välsignad.


Tack

med välsignelse ,Keijo södertälje


Missionsförsamlingens Styrsö omstart

ATT VÅGA TÄNKA NYTT

från 16 till 46 medlemmarStor omställning

88-årige Arne Johansson är en av de öbor som varit med i församlingen sedan barnsben och som följt hela processen från att ta beslutet att starta om, stänga den 115 år gamla kyrkobyggnaden och bygga nytt. Det var några både svåra och spännande år för honom liksom flera av de äldre medlemmarna.

- När vi anställde Lena blev det en stor omvälvning, säger han och brodern Daniel Johansson fyller i:

- Hennes moderna tankar var jobbiga i början men alla var överens om att något måste göras. Vi var 16 personer i församlingen, med hög medelålder. Från att ha haft vanliga gudstjänster började Lena bjuda in konstnärer, författare och musiker. Då kom folk lättare, berättar Daniel.

- Det har varit positivt att se engagemanget växa och vår församling har nu 46 medlemmar, fortsätter Arne.

Under åtta år har Lena Huld lett arbetet med att blåsa liv i öns utdöende missionsförsamling och göra kyrkan till en mötesplats även för dem som inte är med i församlingen. Och plötsligt räckte inte lokalerna till.

- Det blev nödvändigt att göra något. Grannarna i husen runt gamla kyrkan var emot en utbyggnad så vi valde att sälja våra hus och bygga nytt från grunden.

Plats för många aktiviteter

I dag har de en kyrka med plats för många verksamheter.

- Ett hus där alla är välkomna. Man får ifrågasätta och tvivla - det är till och med uppskattat, säger Carina Holmqvist Lidh, som tillhör den nya och yngre skaran medlemmar.

Hon tycker att det finns många fördomar om vad kyrkan står för, och har fått höra förvånade kommentarer när hon gick med.

- Vi måste visa för alla öbor vad detta är och det är inte jättelätt att vända trenden.

Många idéer för framtiden

Församlingen har många idéer för framtiden och hoppas få igång nya grupper i vår.

- Vi vill ha verksamheter för alla åldrar, som kurser med olika konstnärliga uttryck, samtalsgrupper, musikkafé etc. Vi har nu helt andra förutsättningar med våra nya utrymmen, säger Lena Huld.


Saxat från tidningen DAGEN 2020-01-09

Klicka på bilden ovan så kommer du till en sida om missionen i Zambia.Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman