Hem

Eva Julås

Ordförande

Per Gunnarsson

Församlingsassistent

Anslagstavlan


Lördag 9/12 kl 18 Julkonsert - Systrarna Petterson, Syskonbandet m. fl. Servering. Varmt välkommen!


Söndag 17/12 kl 10.30 Gudstjänst Benny Julås. Julsånger. Församlingsmöte efteråt.
Romarbrevet 15:4- 7


Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.5Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja,6så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader.

7Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.

Gustav Landmer född i Kristianopel 1898


Känd och älskad förkunnare. Distriktsföreståndare i Sv Missionsförbundet

Bildspel

Tvistens frikyrkoförsamlingen på 3 minuter!

Bakom bilden ovan ligger en berättelse av Gottfried Möllersten. Han var mångårig söndagsskollärare i Salem, Lyckeby, numera Korskyrkan. Här kan du få inblick i Tvistens tidiga historia. Gottfrieds fina blekingska dialekt får du på köpet!

Paul Nilsson från Torhamn/Lessebo har författat en gedigen bok om församlingarna på Torhamnslandet. Den kostar 350 kronor och är på över 400 sidor. Boken kan varmt rekommenderas. Den säljs bla annat i Tvisten

Guds rike är nära


2:a advent

10 december 2023


Ordet "rike" i Bibeln beskriver Guds kungavälde. Det är inte begränsat till ett fysiskt landområde utan finns överallt där hans vilja sker. När jag omvänder mig och börjar tro. Då blir Jesus herre och kung i mitt liv, och hans rikes lagar börjar gälla och hans vilja börjar ske!

I Bibeln är det tydligt att Guds rike både har kommit, samtidigt som vi väntar på dess slutliga genombrott.

Att riket är nära har flera betydelser. När Jesus vandrade på jorden, vandrade Gudsrikets konung här på jorden under drygt trettio år, och riket var närvarande och nära! När fariséerna frågade var riket var, sade Jesus att det fanns mitt bland dem – rikets konung stod framför dem (Luk 17:20-21)! Även om vi idag inte kan se riket med våra ögon, så är riket nära i en sann kristen gemenskap. Vi har löftet om att där två eller tre är samlade i hans namn, där är han mitt ibland dem (Matt 18:20).

Jesus lär oss i bönen att Guds vilja sker fullt ut i himlen, men inte på jorden, se Matt 6:10. Det är därför bönen är så viktig och förändrar omständigheter. Gud är allsmäktig men respekterar också människans fria vilja.

Det kommer dock en dag då Jesus kommer att upprätta sitt rike här på jorden och regera från Jerusalem i full kraft. Det är en dag då det inte är någon regeringskris! Detta är en tid som profeten Mika beskriver i texten från Gamla testamentet. Då ska svärd och spjut smidas om till jordbruksredskap. Det blir inga fler krig och fridsriket blir en verklighet, se Mik 4:3.

När Jesus talar om den sista tiden i Lukas 21 så nämns olika tecken. På samma sätt som vägskyltar hjälper oss att veta att vi är på rätt väg, kantas historien med Bibelns tecken så vi kan veta var i Guds tidsplan vi befinner oss.

Tecknen Jesus nämner gäller både händelser i naturen och politiska skeenden. I vers 10 står det t.ex. att ”Folk ska resa sig mot folk”. Här används det grekiska ordet ”ethnos”. Det är ett tecken som handlar om ökade konflikter mellan etniska folkgrupper.

I vers 29 berättar Jesus om ett annat tecken - fikonträdet som börjar knoppa. Genom hela Bibeln är fikonträdet en bild på Israel, se Jes 8:12-13. Från år 70 e.Kr. var judarna kringspridda runt om i världen fram till 1948 då de började komma tillbaka till sitt hemland. Detta är ett tecken som gör att vi kan förstå att Guds rike är nära.

På samma sätt som vägskyltarna gör oss trygga att vi är på rätt väg, är Bibelns tecken tänkta att vara en uppmuntran för hans folk att Gud har allt under kontroll. Paulus skriver i 1 Tim 4:18 att vi ska trösta varandra med dessa ord om att Jesus kommer tillbaka! Jesus säger också själv i Luk 21:8 att när vi börjar se detta hända ska vi räta på oss och lyfta upp våra huvuden för befrielsen är nära!

Jesus säger att det är viktigt att vara på sin vakt. I vår tid är det alltså lätt att våra hjärtan tyngs ner av omåttlighet, dryckenskap och vardagslivets bekymmer (Luk 21:34).

Nyckeln för att hålla sig vaken ges i nästa vers. Bönen som är gemenskap med Jesus. När vi ber börjar hans rike och hans lagar verka i vårt liv. Det ger oss styrka och kraft att vara vaken. Vi får ett rätt Gudsrikes perspektiv på tillvaron!


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fadern, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seBehöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Dagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Vill du hjälpa Furuboda?


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43

Klicka för länk

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman

Eva julås

Ordförande

Per Gunnarsson

Församlingsassistent


Anslagstavlan
Lördag 14/10 kl 18 Cafémöte. Se affisch ovan


Tisdag 24/10 kl 18 Sång- & musikövning


Onsdag 25/10 kl 14 Symöte


Lördag 28/10 kl 13 Julklappsinslagning till Litauen


L

Profet i sin hemstad

Matteus 13:53


När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten.

54

Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: »Varifrån kommer den mannens visdom och underverk?

55

Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas?

56

Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?«

57

Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.«

Br Måtenssons båtbyggeri


Varvet är unikt ur kulturhistorisk synpunkt och praktiskt taget komplett och fullständigt bevarat med tillhörande utrustning, fasta och lösa inventarier. Här tillverkades träbåtar helt enligt traditionella metoder.


Bröderna Mårtensson, Hugo, Karl och Göte, var den sista generationen Mårtensson av tre som byggde och reparerade träbåtar.


De tog vid det hantverk deras far Johan och farfar Ola lärt ut. Men dessa jobbade oftast hemma hos beställaren och under enklare former.


Brödratrion startade Bröderna Mårtenssons båtbyggeri 1912 och de har under årens lopp byggt över tusen båtar av varierande längd och storlekar.


När de slutade sitt arbete i början av 1990-talet försvann en 150-årig tradition från båtbyggeriet på Östra Hästholmen.


Bröderna har utvecklat den för Blekinge så typiska jaktkanoten och den, oftast motorförsedda, snipan. Båda dessa båtar var sjövärdiga, smidiga och lättmanövrerade i den ofta grunda blekingska skärgården.


Den första verkstaden byggdes 1912 och kunde bygga båtar som var 23 fot långa. 1934 byggdes en större verkstad med vind och två tjärpappklädda tak i anslutning till havet. Byggnaden är rikligt försedd med spröjsade fönster då det var viktigt att få in mycket ljus i lokalen. Åt havssidan har verkstaden två dubbeldörrar för att ta ut och in båtar genom.

Moderna verktygsmaskiner installerades och drevs från början av en bilmotor som stod placerad utomhus. 1940 gick båtvarvet över till eldrift och några år senare anlades stenkaj och stenbryggor, med sten från dagbrott på ön Inlängan. En större slip kombinerad med en rälsbunden båtvagga byggdes också. Intill uppfördes en smedja där alla beslag till båtarna smiddes och galvaniserades.

Det var i den här nya verkstaden som bröderna byggde drygt tusen träbåtar varav de flesta levererats till östra Blekinge, men även en del för försäljning till övriga landet.


1997 förklarades Bröderna Mårtenssons båtbyggeri som byggnadsminne.

Gustav Landmer född i Kristianopel 1898


Känd och älskad förkunnare. Distriktsföreståndare i Sv Missionsförbundet

Bildspel

Tvistens frikyrkoförsamlingen på 3 minuter!

Bakom bilden ovan ligger en berättelse av Gottfried Möllersten. Han var mångårig söndagsskollärare i Salem, Lyckeby, numera Korskyrkan. Här kan du få inblick i Tvistens tidiga historia. Gottfrieds fina blekingska dialekt får du på köpet!

Paul Nilsson från Torhamn/Lessebo har författat en gedigen bok om församlingarna på Torhamnslandet. Den kostar 350 kronor och är på över 400 sidor. Boken kan varmt rekommenderas. Den säljs bla annat i Tvisten

Att leva tillsammans


20:e söndagen efter trefaldighet

22  oktober 2023Alla människor behöver mänskliga relationer. Ett barn som växer upp utan närhet överlever inte. Det räcker inte med mat, dryck och sömn - lika viktigt för vår fysiska överlevnad är levande mänskliga relationer.

I texten från 2 Tim påminns Paulus om den uppriktiga tro som fanns hos Timoteus mormor Lois och hans mor Eunice. En levande Gudstro hos en mor och mormor påverkar mer än vi kanske förstår!

Nu på söndagen kommer vi in i Matteus berättelse om Jesu liv i slutet på kapitel 13. Jesus lämnar norra trakten kring Kapernaum och vandrar till sin hemstad Nasaret, en sträcka på fyra mil som tar två dagar att gå.

Ofta tänker vi inte på dessa osynliga dagar mellan några verser där Jesus och lärjungarna rör sig mellan olika platser. Här finns tid för samtal, frågor och möjlighet att reflektera och bearbeta vad Jesus sagt och gjort. Relationer byggs och fördjupas.

Texten ger en inblick i Jesu vardag och familj. Det lilla samhället Nasaret uppskattas ha haft endast omkring 400 invånare på Jesu tid. Josef försörjde sig som hantverkare, ett yrke som han även verkar ha lärt Jesus. Det grekiska ordet "tekton", som ofta översätt snickare, är egentligen ett mer allmänt ord för hantverkare och även stenhuggare. Josef var en byggnadsarbetare som jobbade sannolikt både med trä och sten. I området fanns det gott om arbetstillfällen. Bara sex kilometer från Nasaret låg den regionala huvudstaden Tsippori som hade raserats i oroligheterna år 4 f.Kr. och höll på att byggas upp igen vid på Jesu tid.

Jesus tyckte om och vördade sin familj (Luk 2:41), däremot hade hans fyra halvbröder Jakob, Joses, Judas och Simon svårt för Jesus. Utifrån ordningen de räknas upp var Jakob den äldste och Judas den yngste. Ingen av dem trodde på honom (Joh 19:26-27). Man kan tänka sig att det fanns avundsjuka, och det kan inte ha varit lätt att haft den perfekte Jesus som sin bror.

Jesu omsorg om sin mor blir tydlig på korset då han ber lärjungen Johannes ta hand om henne (Joh 19:26-27). Det är anmärkningsvärt att det inte är till Jakob som han överlämnar försörjningsansvaret.

Läser man i Apostlagärningarna förstår man dock att något händer efter Jesu död och uppståndelse. När man samlades till bön finns Jesu mor och hans bröder med (Apg 1:14). Jakob blev den som ledde den stora församlingen i Jerusalem (Apg 15). Man kan förstå att han talar av egen erfarenhet när han i sitt brev skriver: ”För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska” (Jak 3.16).

Även den yngste brodern, Judas, får vara med om en förvandling. När han presenterar sig själv i sitt brev gör han det på ett ödmjukt sätt och skriver: "Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror." (Jud 1:1) Han hade kunnat skriva "Jesu bror", men väljer att kalla sig "Kristi tjänare"!


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fadern, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seBehöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Dagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Vill du hjälpa Furuboda?


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman