Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Eva julås

Ordförande

Per Gunnarsson

Församlingsman

Anslagslagstavlan


Tisdag 7 kl 18  Gitarrkurs


Onsdag 8 kl 14 Symöte


Matteusevangeliet 13:31-34

Svenska Folkbibeln 2015


Liknelsen om senapskornet

31  Han lade fram en annan liknelse för dem: "Himmelriket är som ett senapskorn[a] som en man tar och sår i sin åker. 32  Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."


Liknelsen om surdegen

33  Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått[b] mjöl tills alltsammans blir syrat."

34 Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem,


Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst."

Gustav Landmer född i Kristianopel 1898


Känd och älskad förkunnare. Distriktsföreståndare i Sv Missionsförbundet

Bildspel

Församlingen på 3 minuter!

Guds rika är nära

Andra söndagen i advent

Söndag  5 december 2021


Jes 35:1-10, Jak 5:7-11,

Matt 13:31-34, Ps 85:9-14


Ordet "rike" i Bibeln beskriver Guds kungavälde. Det är inte begränsat till ett fysiskt landområde utan finns överallt där hans vilja sker. När jag omvänder mig och börjar tro blir Jesus herre och kung

i mitt liv, och hans rikes lagar börjar gälla och hans vilja börjar ske!


I Matteus kapitel 13 talar Jesus om Guds rike i liknelser.


I söndagens texter liknas himmelriket vid ett litet senapsfrö som växer upp till ett träd och jästen i ett bröd som gör att den jäser.


Att Matteus använder benämningen ”himmelriket” och inte ”Guds rike” som Markus och Lukas gör beror på att han följer den judiska seden att inte nämna Gudsnamnet. (Jämför söndagens text med Mark 4:30). Än idag skriver judar inte ut Gudsnamnet för att vörda och inte missbruka Herrens namn. På svenska skriver man inte Gud utan G-d.


Av de sex liknelser som handlar om himmelriket, börjar den första med sådden av gott vete och ont ogräs. Den avslutande handlar om den sista tidens skörd där de rättfärdiga separeras från de onda. De fyra liknelserna däremellan beskriver troligen tiden mellan sådden och skörden.


Jesus förklarar utförligt de två första och den sjunde liknelsen. De andra liknelserna måste tolkas, både utifrån sammanhanget och i ljuset av de liknelser som har förklarats. När välkända symboler från Gamla Testamentet används väger dessa traditionella tolkningar extra tungt i förståelsen. Detta gäller särskilt här i Matteus evangelium, eftersom det riktar sig mot judiska läsare. Om Matteus inte ansåg det nödvändigt att förklara dem var de troligen välkända.


Det finns flera olika tolkningar på dessa två liknelser om senapskornet och jästen. Den första och uppenbara är att Guds rike växer, både som ett senapskorn och som en deg.


Ser man till sammanhanget så är dessa två liknelser inbäddade mellan liknelsen om "ogräset och vetet" och dess förklaring. Huvudtemat i den liknelsen är att det finns ett falskt vete som tillåts växa parallellt med det äkta.


Det finns alltså människor som kallar sig kristna men inte är det. Jesus säger i vers 41 att i tidsålderns slut ska änglar samla och föra bort alla ur hans rike som förleder och lever i laglöshet.


I ljuset av den förklaringen och att ordet "träd" används om senapsbusken (som inte är ett träd!) kan senapskornet stå för en falsk oproportionerlig tillväxt.


De yttre delarna av trädet långt från stammen blir t.o.m. hem för fåglar som tar bort Guds ord från människor (se vers 4). Detta symboliserar yttre attacker mot Gudsriket.


Surdeg är genom hela Bibeln en bild på falska läror och i så fall förutsäger Jesus att det kan smyga sig in villoläror som sprider ondska inifrån.


Jesus varnar för fariséernas surdeg som är hyckleri och saddukéernas surdeg som är rationalism, se Luk 12:1 och Matt 16:6-12. Tre mått mjöl för tankarna till 1 Mos 18:6 där Sara bakar bröd av tre mått mjöl inför Herrens besök hos Abraham.


Genom både den judiska och kristna historien står det osyrade brödet för äkta gemenskap med Gud.


Inför den judiska påsken städar man ur all jäst ur husen, se 2 Mos 12:15, och i den kristna nattvarden har brödet en central betydelse. Att då den som är ansvarig för att baka brödet "gömmer" (grekiska ”enkrypto”) in jäst som förstör gemenskapen med Gud är allvarligt.


I Bibeln är det tydligt att Guds rike både har kommit, samtidigt som vi väntar på dess slutliga genombrott.


Att riket är nära har flera betydelser. När Jesus vandrade på jorden, vandrade Gudsrikets konung här på jorden under drygt trettio år, och riket var närvarande och nära!


När fariséerna frågade var riket var, svarade Jesus att det fanns mitt bland dem – rikets konung stod framför dem (Luk 17:20-21)!


Även om vi idag inte kan se riket med våra ögon, så är det nära i en kristen gemenskap.

Jesus lär oss i bönen att Guds vilja sker fullt ut i himlen, men inte på jorden, se Matt 6:10. Det är därför vi ber "låt din vilja ske", bönen är så viktig och förändrar omständigheter. Gud är allsmäktig men respekterar också människans fria vilja.


Det kommer dock en dag då Jesus ska upprätta sitt rike här på jorden och regera från Jerusalem i full kraft. Det är en dag då det inte är någon regeringskris! Detta är en tid som profeten Mika beskriver i texten från Gamla Testamentet. Då ska svärd och spjut smidas om till jordbruksredskap. Det blir inga fler krig och fridsriket blir en verklighet, se Mik 4:3.


När vi ber börjar Guds rike och hans lagar verka i vårt liv. Det ger oss styrka och kraft att vara vaken. Då får vi ett rätt Gudsrikes-perspektiv på tillvaron och vi ser att riket är nära!

 

Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seBehöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

Klicka på bilden för att läsa om Anna och Enars historia!

Enhälsning från våra missionärer på Mponwe, Zambia:
Stella och Henry Holmgren

Kliucka på bilden!

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Dagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Vill du hjälpa Furuboda?


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman