Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås


Det levande ordet

Sexagesima

16 februari 2020Jer 23:23-29, Heb 4:12-13,

Joh 6:60-69, Ps 33:4-9


Söndagens text är från Johannes kapitel 6. Jesus undervisar i synagogan i Kapernaum, se vers 59. En grupp lärjungar (syftar inte på de tolv utan en större grupp som till en början följde Jesus, se vers 66-67) ansåg att det var ett krävande tal. Vad var det som Jesus sagt som väckte anstöt?


Tidigare i kapitlet läser vi hur Jesus har mättat 5000, genom att förmera fem bröd och två fiskar, han har gått på vattnet på natten.


Nästa dag söker sig folk till honom, men av fel orsak, man vill ha ännu ett brödunder. Jesus förklarar att han är livets bröd (v35) och vill få dem att lyfta blicken. En grupp judar börjar argumentera hätskt mot Jesus, då de inte kan tro att han kommer från himlen, vilket resulterar i att Jesus säger att den som vill följa honom måste äta hans kött och dricka hans blod.


Här kommer vi in i söndagens text och orsaken till varför en del börjar sluta följa honom. Jesus frågar även de tolv om de också vill lämna honom, och Petrus svarar med de berömda orden i vers 67: ”Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord!”


Det är intressant att i Psaltarpsalmerna finns många profetiska föraningar om Jesu liv.


Jesus själv säger att allt som står om honom allt som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna måste uppfyllas (Luk 24:44).


I Psalm 22 (skriven 1000 f.Kr. av David) beskrivs t.ex. korsfästelsen som avrättningsmetod, 600 år innan den uppfanns av perserna (Ps 22:17).


I denna Psalm kan det också finnas en skuggbild till detta lite märkliga uttalande om att äta hans kropp. I Psalm 22:7 står det ”Jag är en mask [hebreiska tolah], inte en människa, hånad av människor, och föraktad av folket.”


Hebreiska ordet "tolah" kan både översättas med mask och en speciell röd färg. Första gången ordet används är i 2 Mos 16:20 när det på grund av israeliternas olydnad kom maskar i mannat, se även 2 Mos 28:29. Ordet används också som en jämförelse för att beskriva människan som ett obetydligt litet kryp, se Job 25:5-6, vilket är den första betydelsen i Psalm 22 också.


Hälften av de 68 gånger ordet används i Bibeln översätts det dock till "scharlakansröd".


Prästens klädnad ska t.ex. vara gjort av garn färgat i denna röda kulör, se 2 Mos 28:5. Den röda färgtonen framställdes av en liten insekt, Kermes ilicis, därav namnet karmosinrött. När den krossas och dör kan man framställa det röda färgämnet.


Detta lilla kryp har ett fascinerande liv som förstärker parallellen till Jesu korsfästelse. När det är dags att lägga ägg klättrar denna insekt frivilligt upp på en trädstam. Den lägger äggen, dör och en rödaktig vätska färgar stammen.


När äggen kläcks äter hennes avkomma av hennes kropp.


Under tre dagars tid kan man använda den geléaktiga vätskan för att framställa det röda färgämnet, men på den fjärde dagen ändras färgen så den blir vit.


Samma ord "tolah" används av Jesaja när han frågar sig om våra synder som är scharlakansröda kan bli vita som snö, se Jes 1:18.


Just detaljen att ”avkomman äter sin förälder som dör” är exakt vad Jesus talar om i synagogan i Kapernaum, och något som väcker anstöt.


Paulus skriver till Korintierna att talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. (1 Kor 1:18)


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seStädlista


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (januari - juni 2020)Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Veckans Blekingska  språkövningSvar på förra veckans test av dina kunskaper i blekingska språket


Sliring = liten slamsa ffa om kött, bröd


Smita brö = breda en brödskiva


Snoen = snål


Somma = somliga


Soottan = svinottan, mycket tidigt på morgonenOch ett nytt test:


Spetsa på


Spinga


Stenrör


Stollaforer


Storförgod

Dagens bibelord

Furuboda

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Det har kommit ett nödrop från Furuboda:


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43

Lötrdagen den 8 februari hade vi glädjen att i ett möte gemensamt med Skärgårdskyrkan, Torhamn, få lyssna till Lovisa och Marcus Furingsten. Lovisa berättade om sitt arbete för Sjukhuskyrkan och Marcus predikade om Tron och berättade om sitt arbete i Ljus i Öster. Det gemensamma temat för kvällen var att Gud vill att vi ser behoven hos varandra och använder de gåvor ochg förutsättningar som Gud har anförtrott oss

Anslagslagstavlan


Februari


Torsdag 20 kl 19 Bibel & Bön. Fika


Söndag 23 kl 14 Församlingens årsmöte


Fredag 28 kl 17.30 Cool Kids


Lördag 29 kl 18 Cafékväll, Benny Julås. 

Musik och sång av Stig Johansson och Hanna Tuvesson. Servering*******

Programbladet kan fås utskrivet eller via epost!


Välkommen!

Johannes 6:60-69 Svenska Folkbibeln (SFB)


Många av hans lärjungar som hörde det sade: "Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?" 


Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta, och han sade till dem: "Tar ni anstöt av det här? Vad skall ni då säga, när ni får se Människosonen stiga upp dit där han redan var? Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. Men det är några bland er som inte tror." - Jesus visste från början, vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. - 

 Han sade vidare: "Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern."


Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. Jesus sade därför till de tolv: "Inte vill väl också ni gå bort?" 


Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69 och vi tror och förstår att du är Guds Helige."

Hjälp oss att be för vårt barnbarn:  att det blir helat från diabetessjukdom och att familjen blir välsignad.


Tack

med välsignelse ,Keijo södertälje


Missionsförsamlingens Styrsö omstart

ATT VÅGA TÄNKA NYTT

från 16 till 46 medlemmarStor omställning

88-årige Arne Johansson är en av de öbor som varit med i församlingen sedan barnsben och som följt hela processen från att ta beslutet att starta om, stänga den 115 år gamla kyrkobyggnaden och bygga nytt. Det var några både svåra och spännande år för honom liksom flera av de äldre medlemmarna.

- När vi anställde Lena blev det en stor omvälvning, säger han och brodern Daniel Johansson fyller i:

- Hennes moderna tankar var jobbiga i början men alla var överens om att något måste göras. Vi var 16 personer i församlingen, med hög medelålder. Från att ha haft vanliga gudstjänster började Lena bjuda in konstnärer, författare och musiker. Då kom folk lättare, berättar Daniel.

- Det har varit positivt att se engagemanget växa och vår församling har nu 46 medlemmar, fortsätter Arne.

Under åtta år har Lena Huld lett arbetet med att blåsa liv i öns utdöende missionsförsamling och göra kyrkan till en mötesplats även för dem som inte är med i församlingen. Och plötsligt räckte inte lokalerna till.

- Det blev nödvändigt att göra något. Grannarna i husen runt gamla kyrkan var emot en utbyggnad så vi valde att sälja våra hus och bygga nytt från grunden.

Plats för många aktiviteter

I dag har de en kyrka med plats för många verksamheter.

- Ett hus där alla är välkomna. Man får ifrågasätta och tvivla - det är till och med uppskattat, säger Carina Holmqvist Lidh, som tillhör den nya och yngre skaran medlemmar.

Hon tycker att det finns många fördomar om vad kyrkan står för, och har fått höra förvånade kommentarer när hon gick med.

- Vi måste visa för alla öbor vad detta är och det är inte jättelätt att vända trenden.

Många idéer för framtiden

Församlingen har många idéer för framtiden och hoppas få igång nya grupper i vår.

- Vi vill ha verksamheter för alla åldrar, som kurser med olika konstnärliga uttryck, samtalsgrupper, musikkafé etc. Vi har nu helt andra förutsättningar med våra nya utrymmen, säger Lena Huld.


Saxat från tidningen DAGEN 2020-01-09

Klicka på bilden ovan så kommer du till en sida om missionen i Zambia.Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman