Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås

AnslagslagstavlanNovember


Nu har vi genomlevt ett år med Corona. Vi hoppas alla att året som ligger framför ska öppna upp så att vi kan träffas igen. Tills dess får vi hålla kontakt på de sätt som går
Hebreerbrevet 4:12-13

Svenska Folkbibeln 2015


12  Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. 13  Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat[a] för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Vad händer i Tvisten?


Många kanske har undrat över vad som byggs i Tvisten. Det är ett förråd som ska bli. Platsen är intill den fina uteplatsen i trädgården. Nu är panelen och plåttaket på plats.Jonas Mattsson med familj. Ett levnadsöde i Dalarna med anknytning till Fribaptistsamfundet. Om du klickar på bilden ovan kan du ta del av berättelsen,

Städlista


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (januari - juni 2021)


Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Veckans Blekingska  språkövningNu börjar ni väl bli skarpa på det  blekingska språket. Här kommer lite nytt att öva på....


Äilet = kusligt


Ändaklådd = barskrapad


Ännavänd = Bak och fram, in och ut, tokig


Ärja = plöja med åder


Örnastert = tvestjärt


Kan du dessa ord?


anlesare


artig


asa


aulskas


batting


bege


blixte-Dagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Prövningens stund

Första söndagen i fastan

Söndag 21 februari 2021


1 Mos 16:1-13, Heb 4:14-16,

Matt 4:1-11, Ps 31:2-6


Bilden nedan kommer från ödemarken i Judéen. Det var någonstans i de här trakterna som Jesus fördes ut av Anden direkt efter hans dop i Jordanfloden för att prövas av djävulen.


Ordagrant står det i Matt 4:1 att Jesus fördes ”upp” i öknen. Det beskriver exakt geografin i Israel där öknen ligger på högre höjd än Jordandalen.


I det naturliga ogillar vi människor fasta och ökenperioder. I Bibeln ser vi däremot att det är dessa tider, när mycket av det vanliga skalas bort, som vi kommer närmare Herren. Vi kommer bildligt upp på en högre höjd!


I texten från 1 Mos 16 kastas vi in i berättelsen med orden: ”Abram och hans hustru Sarai var barnlösa.” Dessa få ord säger ändå mycket. De beskriver en hopplös ökensituation. I denna kultur var barnlöshet något skamfullt. Gud hade dock lovat dem ett eget barn som skulle bli deras arvinge (1 Mos 12:2).


Tio år tidigare hade Abram försökt adoptera sin tjänare Elieser för att få en arvinge, men Gud förtydligade då sitt löfte att det verkligen skulle vara hans egen son (1 Mos 15:2-4).


Abraham är nu 85 år och Sarai 75 år (1 Mos 12:4, 17:17). Nu efter alla dessa år tröttnar de på att vänta och tar saken i egna händer. Sarai följde den dåtida kulturens tradition att ge en av sina tjänarinnor till sin man för att bli surrogatmor.


När Sarais tjänarinna Hagar blir gravid uppstår en komplicerad konflikt i familjen. I vers 5 finns faktiskt en intressant koppling till dagens politiska situation i Israel i vår tid. Sarai säger till Abram: ”Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!”


Ordet skymf är det hebreiska ordet ”chamas”. På hebreiska betyder detta ord våld, terror, destruktiv kraft och plundring.


Första gången ordet används i Bibeln är i 1 Mos 6:11 där det beskriver den fruktansvärda ondska som rådde på jorden när Noa levde.


På arabiska betyder samma ord entusiasm och hänförelse. Ordet är sedan 1987 också känt från den arabiska akronymen för ”Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya” som översatt betyder ”den islamiska motståndsrörelsen”.


Den konflikt vi ser idag såg Gud redan när ängeln profeterade om Ismael att han ”ska slåss mot alla och alla mot honom” (v12). Samtidigt finns också Guds löfte att han skulle välsigna denna släkt.


Gud är en personlig Gud, han såg Hagar, Sarai och Abraham. Det är intressant att se på några nyckelord från upplösningen på denna omöjliga konflikt för 4 000 år sedan som gäller än idag:


• Vänd tillbaka – omvändelse (v9)

• Ödmjukhet (v9)

• Böb – namnet Ismael betyder "Herren hör" (v11)

• Gud uppenbaras för Hagar som "El-Roi" – Du är en Gud som ser (v13)


Herren hörde och såg allt som skedde, han dömde rättvist och gott. Han sände en ängel till Hagar och han fullföljde sitt löfte till Sarai och Abram (15 år senare) och de fick löftessonen Isak (1 Mos 21:5).


När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

(Heb 4:14-16)


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seBehöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

 17 december 2020


Ett hjärtevarmt tack för den generösa gåvan från församlingen!  Vårt innerliga tack till församlingen. Vi uppskattar er omtänksamhet och ber om Guds rika välsignelse över er. 


Stella och jag mår bra. Vi har skyddats av Gud från att infekteras av coronavirusen och håller oss hemma i huset. Jag kan förbereda för framtida 

ledarskaps och lärjungaskaps seminarier när det blir tillåtet att samlas.


Många varma hälsningar och kramar från oss,

Stella och Henry

Bakom bilden ovan ligger en berättelse av Gottfried Möllersten. Han var mångårig söndagsskollärare i Salem, Lyckeby, numera Korskyrkan. Här kan du få inblick i Tvistens tidiga historia. Gottfrieds fina blekingska dialekt får du på köpet!

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman

Det har kommit ett nödrop från Furuboda:


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43