Hem

Eva julås

Ordförande

Per Gunnarsson

Församlingsassistent


Anslagstavlan
Onsdag 27/9 kl 14 Symöte


Markus 5:35 - 43

Jesus ger Jairus dotter livet tillbaka


Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: »Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.«

36

Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: »Var inte rädd, tro bara.«

37

Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med,

38

och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt.

39

Han gick in till dem och sade: »Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.«

40

Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg.

41

Så tog han barnets hand och sade: »Talita koum!« (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!).

42

Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning,

43

men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.

Br Måtenssons båtbyggeri


Varvet är unikt ur kulturhistorisk synpunkt och praktiskt taget komplett och fullständigt bevarat med tillhörande utrustning, fasta och lösa inventarier. Här tillverkades träbåtar helt enligt traditionella metoder.


Bröderna Mårtensson, Hugo, Karl och Göte, var den sista generationen Mårtensson av tre som byggde och reparerade träbåtar.


De tog vid det hantverk deras far Johan och farfar Ola lärt ut. Men dessa jobbade oftast hemma hos beställaren och under enklare former.


Brödratrion startade Bröderna Mårtenssons båtbyggeri 1912 och de har under årens lopp byggt över tusen båtar av varierande längd och storlekar.


När de slutade sitt arbete i början av 1990-talet försvann en 150-årig tradition från båtbyggeriet på Östra Hästholmen.


Bröderna har utvecklat den för Blekinge så typiska jaktkanoten och den, oftast motorförsedda, snipan. Båda dessa båtar var sjövärdiga, smidiga och lättmanövrerade i den ofta grunda blekingska skärgården.


Den första verkstaden byggdes 1912 och kunde bygga båtar som var 23 fot långa. 1934 byggdes en större verkstad med vind och två tjärpappklädda tak i anslutning till havet. Byggnaden är rikligt försedd med spröjsade fönster då det var viktigt att få in mycket ljus i lokalen. Åt havssidan har verkstaden två dubbeldörrar för att ta ut och in båtar genom.

Moderna verktygsmaskiner installerades och drevs från början av en bilmotor som stod placerad utomhus. 1940 gick båtvarvet över till eldrift och några år senare anlades stenkaj och stenbryggor, med sten från dagbrott på ön Inlängan. En större slip kombinerad med en rälsbunden båtvagga byggdes också. Intill uppfördes en smedja där alla beslag till båtarna smiddes och galvaniserades.

Det var i den här nya verkstaden som bröderna byggde drygt tusen träbåtar varav de flesta levererats till östra Blekinge, men även en del för försäljning till övriga landet.


1997 förklarades Bröderna Mårtenssons båtbyggeri som byggnadsminne.

Gustav Landmer född i Kristianopel 1898


Känd och älskad förkunnare. Distriktsföreståndare i Sv Missionsförbundet

Bildspel

Tvistens frikyrkoförsamlingen på 3 minuter!

Bakom bilden ovan ligger en berättelse av Gottfried Möllersten. Han var mångårig söndagsskollärare i Salem, Lyckeby, numera Korskyrkan. Här kan du få inblick i Tvistens tidiga historia. Gottfrieds fina blekingska dialekt får du på köpet!

Paul Nilsson från Torhamn/Lessebo har författat en gedigen bok om församlingarna på Torhamnslandet. Den kostar 350 kronor och är på över 400 sidor. Boken kan varmt rekommenderas. Den säljs bla annat i Tvisten

DÖden och livet


Sextonde söndagen efter trefaldighet

24 september 2023David ber i Psalm 39:5 "Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut, och att det finns en gräns för mina dagars mått, så att jag inser hur förgänglig jag är."

I helgens text från evangelierna kommer Jesus och lärjungarna tillbaka till västra sidan av Genesarets sjö efter en ganska uppseendeväckande händelse där 2000 svin rusat ut i sjön. Många samlas kring Jesus och en av synagogaförståndara som hette Jairus kom till Jesus eftersom hans tolvåriga dotter låg för döden. Jesus går med honom, och längs med vägen rör en kvinna vid hans manteltofs. Hon blir helad.

Läser vi evangeliernas skildringar förstår vi att det tar lite tid. Man kommer med besked till Jairus att hennes dotter dött. Jesus säger då:Var inte rädd(sluta att känna fruktan och oro), fortsätt att tro(tro bara)!"Jesus uppmanar Jairus att ha kvar samma tro som han hade från början när han kom till Jesus (Mark 5:23) och går till hans hus.

Besöker man utgrävningarna i Kapernaum idag ser man att staden inte var så stor, arkeologer uppskattar att det var omkring 1500 invånare på Jesus tid. Det kan inte tagit mer någon minut för Jesus att gå den sista biten till Jairus hus där han möts av högljutt klagande, se vers 38.

De som grät och klagade var troligtvis anställda gråterskor. Rabbi Juda, som levde ett århundrade efter Jesus, skriver att även den fattigaste i Israel bör anlita minst två flöjtspelare och en gråterska. Uttalandet gällde en makes ansvar vid hans hustrus begravning, men vi kan anta att liknande sed fanns när barn dog. I Matteus beskrivning nämns uttryckligen flöjtspelare, se Matt 9:6. Som synagogföreståndare var Jairus en känd och högt aktad person i samhället. Eftersom det var känt att dottern låg för döden, Mark 5:23, och begravningen skulle ske snabbt före solnedgången, är det troligt att gråterskorna och flöjtspelarna redan fanns på plats och var beredda att börja sin klagan direkt när flickan dog.

Man förstår att sorgen dessa anställda hade var inte så hjärtlig, de började de hånskratta och driva med Jesus. Jesus tar bara med sig Petrus, Jakob, Johannes, Jairus och hans fru till dödsbädden. Markus evangelium innehåller mycket av Petrus vittnesbörd, så det är troligtvis han som beskrev vad som skedde i detta rum. Jesus tog tag i flickans hand och sade på arameiska (det språk som Jesus och lärjungarna talade): "Talitha koum!" Det betyder: "Lilla flicka, jag säger dig, res dig upp!

Det finns liv i Jesu ord. När Paulus skriver Filipperbrevet är han fängslad. Uttalandet att han vill förhärliga Jesus ”vare sig jag lever eller dör”, var bokstavligt menat (Fil 1:20). Döden var ett verkligt hot i hans situation, se vers 13. Paulus skriver hur han dras åt båda hållen. Hans längtan är att bryta upp (plocka ner tältet för att resa vidare) och vara hos Jesus, vilket är långt mycket bättre, men att han är kvar i livet är nödvändigt för det uppdrag han har.

Döden är det enda vi med säkerhet vet att vi kommer att möta en dag. Vi har inte löfte om ens ett andetag till, men när vi lägger vårt liv i Jesu hand kan vi vara trygga redan här i jordelivet och evigheten.

"Jesus har brutit dödens makt och genom tron på honom får vi evigt liv. Detta är det glada budskapet." (2 Tim 1:10 NLB).


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fadern, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seBehöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Dagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Vill du hjälpa Furuboda?


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman