Hem


L

Eva Julås

Ordförande

Per Gunnarsson

Församlingsassistent

Anslagstavlan
Tis 9 Juli Kl 9 Tältresning
Tors 11 Juli Kl 9 Plocka upp loppis saker
Fre 12 Juli Kl 9 Plocka upp loppis saker
Lör 13 Juli Kl 9 - 14  Loppis

Sön 14 Juli Kl 10 Plocka ner efter loppisen

Löftet om Johannes döparens födelse

5På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet.6De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.7De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren.8En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud9var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret.10Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick.11Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret.12Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom.13Men ängeln sade till honom: »Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes.14Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse.15Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet,16och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud.17Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.Psalm 31

För körledaren. En psalm av David.


Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

svik mig aldrig!


Du som är trofast, rädda mig,

lyssna på mig,

skynda till min hjälp.


Var min klippa dit jag kan fly,

borgen där jag finner räddning.


Ja, du är min klippa och min borg.

Du skall leda och styra mig,

ditt namn till ära.


Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,

du är min tillflykt.

Jag överlämnar mig i dina händer.

Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Gustav Landmer född i Kristianopel 1898


Känd och älskad förkunnare. Distriktsföreståndare i Sv Missionsförbundet

Bildspel

Tvistens frikyrkoförsamlingen på 3 minuter!

Bakom bilden ovan ligger en berättelse av Gottfried Möllersten. Han var mångårig söndagsskollärare i Salem, Lyckeby, numera Korskyrkan. Här kan du få inblick i Tvistens tidiga historia. Gottfrieds fina blekingska dialekt får du på köpet!

Behöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

Paul Nilsson från Torhamn/Lessebo har författat en gedigen bok om församlingarna på Torhamnslandet. Den kostar 350 kronor och är på över 400 sidor. Boken kan varmt rekommenderas. Den säljs bla annat i Tvisten

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Vill du hjälpa Furuboda?


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman