Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor:  Benny Julås

Ordförande: Eva  Julås

AnslagslagstavlanOktober


27 Tisdag kl 14.00 Symöte


November


1 Söndag kl 17.00 Gudstjänst i allhelgonatid. Benny Julås & Syskonbandet


3 Tisdag kl 18.00 Gitarrkurs


5 Torsdag kl 19.00 Bönekväll


Vi hoppas snart på nya positiva besked om CoronaSe i övrigt annonsering under predikoturer*******

Programbladet kan fås utskrivet eller via epost!


Välkommen!

Matteusevangeliet 13:53-57

Svenska Folkbibeln 2015


Jesus avvisas i Nasaret


53 När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. 54  Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev häpna och sade: "Var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? 55  Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob[a] och Josef och Simon och Judas[b]56 Och bor inte alla hans systrar[c] här hos oss? Så varifrån får han allt detta?" 

57  Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sade till dem: "En profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj."

Vad händer nu i Tvisten?


Många kanske har undrat över vad som byggs i Tvisten. Det är ett förråd som ska bli. Platsen är intill den fina uteplatsen i trädgården.


Nu är tre sidor inklädda med utegips och spikreglar. När detta fullbordats kommer panelbrädor upp och sedan allt efterhand.


Vi tror att det ska bli ett bra tillskott när vi tex ska förvara saker som skänkts till det loppis vi hoppas kunna genomföra nästa sommar. Hur det blir med julmarknad återstår att se.


Behöver Du hjälp?


Just nu genomlever vårt land, ja hela världen, en tid som saknar motstycke. Coronapandemin har slagit till med full kraft och mycket har stängts ner för att minska smittspridningen och minska risken för utsatta grupper.


Även om situationen llugnat ner sig en aning stiger sifforna igen och hotet om en andra väg finns kvar. 


Ppersoner över sjuttio år liksom person med mer allvarliga bakomliggande sjukdomar är sårskilt utsatta.

Många har försökt att räcka ut en hjälpande hand till dem som är drabbade. Vi i Tvistens Frikyrkoförsamling har funderat på om det är något vi kan göra.


Marat Umraliev har kommit med ett fint erbjudande. Han är villig att hjälpa till med att handla mat åt dig som behöver hjälp. Ring i så fall Marat på telefon 0709289200. Bestäm tillsammans hur hjälpen skall genomföras. Observera att detta gäller alla, d.v.s. inte enbart församlingsmedlemmar. Tveka inte att ringa om du önskar hjälp.


Kanske finns det fler, yngre, som vill ställa upp med liknande hjälp. Kontakta i så fall någon i församlingen så kan de hjälpa dig med vidare kontakter. Du kan även maila via vårt formulär på sidan ”Kontakt” som du finner i rutan längst upp till höger.

Välkommen att höra av dig!

Jonas Mattsson med familj. Ett levnadsöde i Dalarna med anknytning till Fribaptistsamfundet. Om du klickar på bilden ovan kan du ta del av berättelsen,

Städlista


Klicla på bilden ovan så kommer du till en sida med aktuell städlista (juli - december 2020)


Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Veckans Blekingska  språkövningSvar på förra veckans test av dina kunskaper i blekingska språket


Ohägn = oförskämd


Omfärd = Smittosam sjukdom


Ohäll = Otur


Oppbulen = Uppsvälld


Opplaknad = Upptinad


Kan du dessa ord?


Oppställt


Orubba


Pate


Pela saj


Var pa lag 


Dagens bibelord

Furuboda

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman


Att leva tillsammans

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

25 oktober 2020


Tob 10:7-13 (alt 1 Mos 18:1-8, från 1983 års evangeliebok),

2 Tim 1:3-5, Matt 13:53-57, Ps 68:5-7


Alla människor behöver mänskliga relationer. Ett barn som växer upp utan närhet överlever inte. Det räcker inte med mat, dryck och sömn - lika viktigt för vår fysiska överlevnad är levande mänskliga relationer.


I texten från 2 Tim påminns Paulus om den uppriktiga tro som fanns hos Timoteus mormor Lois och hans mor Eunice. En levande Gudstro hos en mor och mormor påverkar mer än vi kanske förstår!


Nu på söndagen kommer vi in i Matteus berättelse om Jesu liv i slutet på kapitel 13. Jesus lämnar norra trakten kring Kapernaum och vandrar till sin hemstad Nasaret, en sträcka på fyra mil som tar två dagar att gå.


Ofta tänker vi inte på dessa osynliga dagar mellan några verser där Jesus och lärjungarna rör sig mellan olika platser. Här finns tid för samtal, frågor och möjlighet att reflektera och bearbeta vad Jesus sagt och gjort. Relationer byggs och fördjupas.


Texten ger en inblick i Jesu vardag och familj. Det lilla samhället Nasaret uppskattas ha haft endast omkring 400 invånare på Jesu tid. Josef försörjde sig som hantverkare, ett yrke som han även verkar ha lärt Jesus. Det grekiska ordet "tekton", som ofta översätt snickare, är egentligen ett mer allmänt ord för hantverkare och även stenhuggare.


Josef var en byggnadsarbetare som jobbade sannolikt både med trä och sten. I området fanns det gott om arbetstillfällen. Bara sex kilometer från Nasaret låg den regionala huvudstaden Tsippori som hade raserats i oroligheterna år 4 f.Kr. och höll på att byggas upp igen vid på Jesu tid.


Jesus tyckte om och vördade sin familj (Luk 2:41), däremot hade hans fyra halvbröder Jakob, Joses, Judas och Simon svårt för Jesus.


Utifrån ordningen de räknas upp var Jakob den äldste och Judas den yngste. Ingen av dem trodde på honom (Joh 19:26-27). Man kan tänka sig att det fanns avundsjuka, och det kan inte ha varit lätt att haft den perfekte Jesus som sin bror.


Jesu omsorg om sin mor blir tydlig på korset då han ber lärjungen Johannes ta hand om henne (Joh 19:26-27). Det är anmärkningsvärt att det inte är till Jakob som han överlämnar försörjningsansvaret.


Läser man i Apostlagärningarna förstår man dock att något händer efter Jesu död och uppståndelse. När man samlades till bön finns Jesu mor och hans bröder med (Apg 1:14).


Jakob blev den som ledde den stora församlingen i Jerusalem (Apg 15). Man kan förstå att han talar av egen erfarenhet när han i sitt brev skriver: ”För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska” (Jak 3.16).


Även den yngste brodern, Judas, får vara med om en förvandling. När han presenterar sig själv i sitt brev gör han det på ett ödmjukt sätt och skriver: "Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror." (Jud 1:1) Han hade kunnat skriva "Jesu bror", men väljer att kalla sig "Kristi tjänare"!


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seAnette Wennerlund känner att Gud har påverkat hennes situation och hjälpt!

Be om fortsatt helande!


*********


Via hemsidans epost har vi fått följande inskickat:


Hjälp oss att be för vårt barnbarn:  att det blir helat från diabetessjukdom och att familjen blir välsignad.


Tack

med välsignelse ,Keijo södertälje


**********


 Be för mej i kamp mot falsk läran som inte erkänner Jesus blod i frälsning och har egen offer,tack,med väsignelse keijo sverige

Klicka på bilden ovan så kommer du till en sida om missionen i Zambia.Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman

Det har kommit ett nödrop från Furuboda:


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43