Hem

Eva julås

Ordförande

Per Gunnarsson

Församlingsassistent

Anslagstavlan

Lördag 27/5 kl 10 Bouleträff


Söndag 28/5 kl 10.30 Gudstjänst Benny Julås pedikar

och Tvistensångarna sjunger


Anden utgjuts på pingstdagen

Apg 2 1 - 11


1När pingstdagenkom var de alla samlade.2Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt.3Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.4Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.


5I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen.6När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas.7Häpna och förundradefrågade de: "Är de inte galileer, alla de som talar?8Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål?9Vi är parter, meder och elamiter, vibor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien,10i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom,11vi är judar och proselyter, kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!"12De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan det här betyda?"


13Men andra sade hånfullt: "De har druckit sig fulla på sött vin."

Gustav Landmer född i Kristianopel 1898


Känd och älskad förkunnare. Distriktsföreståndare i Sv Missionsförbundet

Bildspel

Tvistens frikyrkoförsamlingen på 3 minuter!

Bakom bilden ovan ligger en berättelse av Gottfried Möllersten. Han var mångårig söndagsskollärare i Salem, Lyckeby, numera Korskyrkan. Här kan du få inblick i Tvistens tidiga historia. Gottfrieds fina blekingska dialekt får du på köpet!

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman

Den Helige Anden


Pingstdagen

Söndag  28 maj 2023Den heliga AndenDen Helige Ande kan ibland vara svår att beskriva med ord, men dess verkningar är desto mer synliga.

I samtalet med Nikodemus liknar Jesus Anden med vinden. Vi kan inte se den, men vi ser hur träden rör sig och påverkas av vinden. Både det hebreiska ordet ”ruach” liksom det grekiska ”pneuma” betyder ande, vind eller andedräkt. Det är Guds Ande som ger liv. I skapelsen blåste Gud andligt liv in i människan och hon vandrade i gemenskap med Gud!

Vatten och törst används i dagens text från Joh 7. Det visar hur Anden är livsnödvändig för det andliga livet, men vi måste ha en törst efter den. Den Helige Ande kommer aldrig över någon som inte vill det.

Att Jesus talade dessa ord just på sista dagen under Sukkot, som också kallas Lövhyddohögtiden, är ingen slump. Under denna högtid fanns en ceremoni där man bar vatten från Siloamdammen till offeraltaret. Det skedde under jubel, glädje och dans. När man hällde upp vatten i bägaren hälldes det inte bara upp till kanten. Bägaren skulle flöda över så att vattnet utgöts och rann över! Vilken underbar bild på den helige Ande!

Sedan templet förstördes år 70 e.Kr har man inte kunnat genomföra denna ritual. Sukkot har firats varje år, men inte själva vattenceremonin. Det har varken funnits någon damm eller något tempel.

År 2004 hittades Siloamdammen i Jerusalem. För några år sedan, hösten 2014, under Sukkot, var första gången på nästan 2000 år som man på nytt firade denna ceremoni. Vatten hämtades från Siloamdammen och hälldes ut på ett temporärt altare i närheten av västra muren.

Paulus skriver att högtiderna är skuggbilder av det som skulle komma (Kol 2:16-17). Det är fantastiskt hur högtiderna hjälper oss att förstå de bilder och uttryck som Jesus använder om den helige Ande!

Att utgjutandet av Anden sker just under Pingst har även kopplingar till högtiderna. Pingst på grekiska är "pentekoste" som betyder femtio, eftersom man firade denna högtid på den femtionde dagen efter påsk. Den judiska högtiden kallas Shavuot eller veckohögtiden. Det är en skördehögtid där man också firar minnet av hur Gud gav Mose sina bud på Sinai berg.

Det är intressant att i texten från 2 Mos 24:16-18 som handlar om detta var Mose fyrtio dagar på berget efter en veckas väntan. Vi kan dra paralleller med dessa tidsangivelser - Jesus var fyrtio dagar med lärjungarna som sedan väntade en vecka i övre rummet.

I Hes 36:26-27 läser vi: Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Det finns en fin koppling mellan dessa händelser och hur Gud uppfyller sina löften om att i det lägga sina bud i våra hjärtan. Tänk att Gud låter en första uppfyllelse av detta löfte ske just på pingstdagen/Shavuot!

Det stora med pingstdagen är att lärjungarna genom Guds Andes utgjutande i deras hjärtan blev frimodiga vittnen och ”skördemän”. Gud skrev sina bud i deras inre istället för på sten. Andens utgjutelse ledde till en frimodig, utåtriktad och uppoffrande tro – helt i linje med Jesu missionsbefallning.


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seBehöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Dagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Vill du hjälpa Furuboda?


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43