Allmänt

Tvistens Frikyrkoförsamling

Allmänt


Tvistens Frikyrkoförsamling finns på Torhamnslandet, cirka två mil öster om Karlskrona i Blekinge.


Församlingen tillhör Evangeliska Frikyrkan. Verksamheten bedrivs i Missionshuset som på senare år genomgått stora förändringar genom flera till- och ombyggnader.


Vi vill vara en öppen församling med låga trösklar där du kan känna dig välkommen oavsett hur din livssituation ser ut. Tillsammans får vi söka svar på livets alla frågor.


Vi önskar dig varmt välkommen till någon av våra gudstjänster och samlingar. Ta en titt i vår kalender.


Om du har några frågor får du gärna kontakta oss via telefon eller e-post. Du är alltid välkommen till Tvistens missionshus.


Vi önskar dig det bästa vi vet – Guds rika välsignelse över Dig och Ditt liv!