Ebba Hansson

Ebba Hansson

Tvistens Frikyrkoförsamling

Ebba Hansson fick på sin 98:e födelsedag, fredagen den 4 februari 2011, flytta till sitt himmelska hem.


Ebba föddes den 4 februari 1913. Hennes familj kom ursprungligen från Ronneby och hon var yngst av fyra syskon. Fadern dog redan när Ebba var fyra år och modern vid åtta. Vi kan bara svagt sätta oss in i hennes situation. Tänk att mista båda sina föräldrar redan tidigt i barnaåren.


På den tiden var ju Sveriges sociala skyddsnät helt annorlunda än idag. Efter båda föräldrarnas död blev barnen utplacerade i olika hem. Ebba kom till ett barnhem i Karlskrona. Hon gick i skola i staden något år men kom sedan till en familj på Hallen där frun hette Sofia. Där växte hon sedan upp.


Ebba gifte sig 1937 med Karl Hansson. Tillsammans fick de tre barn: Ingrid -39, Bengt -42 och Siv -44. I familjen växte även Arne Sandström upp.


Ebba och Karl drev familjens jordbruk. När barnen var små hjälpte svärmor Ellen till med att passa barnen så att Ebba kunde vara med ute på åkrarna. Tillsammans med arbetet i hemmet innebar det långa arbetsdagar och mycket ansvar.


Ebba döptes i Tvisten vid 21 års ålder den 18 mars 1934 och var sedan dess medlem församlingen i sammanlagt så gott som 77 år!


Ebba har varit en kvinna som troget tjänat i det tysta. Hennes och Karls hem stod öppet för alla tillresande predikanter och evangelister som ofta bodde där flera veckor i sträck, ibland med familjen med sig. Hennes omsorger om församlingen har visat sig på många sätt och det är verkligen en stor arbetsinsats hon lagt ner i vår församling. Under en lång följd av år var det till exempel Ebba som bakade brödet till församlingens nattvardsfirande.