Sång & musik

Sång & musik


Sång och musik har alltid varit ett viktigt inslag i församlingens gudstjänstliv. Ibland går aktiviteten i cykler. Under alla förhållanden vill vi gärna stimulera till ett rikare sång- och musikliv.

 

Under sextiotalet och ungefär trettio år framåt var gruppen ”Pilgrimssångarna” en välkänd sång- och musikgrupp som ofta medverkade i församlingars möten runt om i östra Blekinge. Gruppen bestod av medlemmar i alla åldrar från Lyckeby och Tvisten. Under fliken ”Arkiv” på hemsidan kan du få en del glimtar från denna period. Det finns även material som förts över från kassettband till CD om du är intresserad.


Syskonbandet bildades för några år sedan av fem syskon ”Månsson”. På senare tid har gruppen utökats med ett syskonbarn med make som bidrar med gitarr och cittra. Gruppen har blivit mycket uppskattad även utanför församlingen och är ofta engagerad i mötesverksamhet i omgivande församlingar.


Aktuellt är även en kurs i gitarr. Den leds av Per Gunnarsson och träffas var annan tisdag kväll. Tanken är att man sedan ska medverka i möten och samlingar.






Tvistens Frikyrkoförsamling