Lilly Månsson

Lilly Månsson

Tvistens Frikyrkoförsamling

Lilly föddes i en stor syskonskara Olausson i Hallarum den 28 september 1919.


Lilly kom tidigt till tro och döptes i en upphuggen vak nere på Färsksjöns is den 20 januari 1935. Sedan dess tillhörde hon under 72 år Tvistens Frikyrkoförsamling. I matrikeln var hon medlem nummer 100.


Den 30 maj 1942 gifte Lilly sig med Seth Månsson. Tillsammans fick de en stor familj som idag rymmer både barn, barnbarn och barnbarns barn. Lilly räckte till för dem alla. Hon hjälpte dem och pysslade om dem på ett varmt och innerligt sätt. Med glädje steg Lilly upp tidiga morgnar och förberedde dagen för de sina.


Men Lilly kände också ansvar för vår församling. Hon månade om den på samma sätt som om sin familj. Hon deltog troget i församlingens arbete och sammankomster.  I 72 år var hon en solstråle i församlingens mitt.


Man kunde ju tycka att detta var nog. Ändå räckte Lilly till även för dem utanför hennes egen familj och församling. Lilly och maken Seth var gemensamma i detta. De visade ett mycket stort engagemang för människor som behövde hjälp. De inte bara såg behoven – de handlade också. De hjälpte människor i ekonomisk eller annan social och psykisk kris på ett lika naturligt sätt som de tog sig an sin egen familj och församling. Många fick i Lilly och Seth inte bara några som erbjöd tillfällig hjälp i en svår situation utan goda och trogna vänner som aldrig glömde bort eller drog sig undan.


Det mest utmärkande draget hos Lilly var att hon ställde upp för alla. Hon gjorde det på ett naturligt och osjälviskt sätt, utan att vänta något tillbaka. Inte minst gjorde hon det med glädje. Hon var en verklig avbild av Kristi kärlek till sina medmänniskor.


Lilly tillhörde dem i våra församlingar som troget och utan stora åthävor lagt ner ett fantastiskt arbete. Hon levde efter mottot ”verka utan att synas”.


Lilly avled den 6 april 2007 och blev alltså 88 år.