Martha Thörnberg

Martha Thörnberg

Tvistens Frikyrkoförsamling

Martha Thörnberg (Olausson)  föddes den 17 januari 1921 i Draget, Hallarum. Hon kom till tro och döptes i unga dar. Den 13 november 1949 blev hon medlem i Tvisten. Den 17 november 1961 flyttade hon över till Lyckeåborgs/ Lyckeby Fribaptistförsamling som hon tillhörde fram till 8 januari 1991 då hon åter blev medlem av vår församling. Vid sin död hade hon alltså tillhört Tvistens församling i sammanlagt drygt 34 år.


Martha hade liksom många av hennes syskon en vacker sångröst. Den behöll hon livet ut. Hon hade en stor glädje i sången och musiken. Tillsammans med sin make medverkade hon med både solosånger och duetter i möten och gudstjänster på många platser. Hon var också med i Pilgrimssångarna, en kör som på sjuttio- och åttiotalen spred glädje med sång och musik i många olika sammanhang. Hon var de sista åren själv sångledare i en liten grupp som kallar sig Vänskapsbandet. Veckan innan hon fick hembud dirigerade hon gruppen när de tränade inför medverkan i en gudstjänst.


Martha var en glad person. Hon hade nära till ett smittande skratt. Hon hade ett brett kontaktnät och många fick genom henne stöd och uppmuntran.


Martha var aktiv in i det sista. Hon hade gått igenom några olika sjukdomsperioder men var pigg och vital. Hon körde till exempel fortfarande bil trots sin aktningsvärda ålder. Vi som åkte med henne vet att hon klarade det mycket bra.


Martha fyllde 92 år i januari. Hon fick ett långt liv och hon var aktiv i vår församling in i det sista. Hon bad ofta och inneslöt oss alla i sina förböner. Församlingen och dess medlemmar var viktiga för henne. Hon ville att arbetet skulle gå vidare och såg framåt. Samtidigt talade hon på senare år ofta om tidens tecken och om himmelriket. Hon levde i en påtaglig närhet till Gud och var beredd på att uppbrottet skulle komma.


Martha avled tidigt på morgonen, lördagen den 9 mars 2013.