Sydafrika

.Vår tidigare missionär Kerstin Persson

Sydafrika


Sydafrika behöver knappast någon längre presentation. Det är ett land som varit i fokus under flera decennier. Inledningsvis under den svåra tid när apartheidpolitiken kastade sin mörka skugga över landet.

 

På den tiden fruktade många den dag då de svarta skulle revoltera. Man förutspådde en blodig kamp. Vi vet hur det blev. Plötsligt hörde vi talas om Nelson Mandela, en antiapartheidkämpe som suttit inspärrad under sammanlagt 27 år! När han frigavs väntade sig många möta en blick fylld av hat. I stället mötte man en man vars ögon utstrålade vänlighet och nyfikenhet. Den förre straffången blev landets president och hans ledarskap präglades av tanken på försoning i stället för rättegång och vedergällning. Nu är Mandela död (december 2013). Vi hoppas och ber att de ledare som kommer efter honom ska hålla fast vid denna fredens väg.


Tvistens Frikyrkoförsamling har sina rötter i Fribaptistsamfundet. Redan 1892 startade samfundets missionsarbete när två unga kvinnor, Matilda Gustafsson från Grytnäs i Dalarna och Amy Bull från Ryssby i Småland, reste ut till Sydafrika. Här kom de att arbeta på en liten plats kallad Bethany. Snart följde flera missionärer efter och fram till 1908 hade ytterligare fjorton rest ut till Sydafrika. Därefter har många följt efter och arbetet fortsatt samt vuxit.


Tvistens Frikyrkoförsamling stödjer sedan flera år ett

arbete som letts av Hasse och Kerstin Persson. Efter Hasses död har Kerstin fortsatt arbetet. När krafterna

sinat i takt med stigande ålder har hon kanaliserat medlen via en lokal församling. Vi bad Kerstin själv beskriva lite av arbetet:


”Här kommer uppgifter om när Hasse och jag på Guds kallelse kom till S. Africa. Hasse reste ut i början av 1949 och jag 1950. Vi var förlovade då Hasse reste och gifte

oss 1951. Båda reste vi ut som praktiska arbetare. Hasse som byggnadsarbetare för att bygga kyrkor skolor mm.

och jag var sjuksköterska-barnmorska. Vi var först på Ekupumuleni och sedan på Sunbury. Då det blev stort behov av en missionär i Paulpietersburg blev vi flyttade dit och Hasse fick ta ansvar och ledning av det evangeliska arbetet där. Guds stora gåva till oss då var den gode, gudfruktige, hjälpsamme och trofaste evangelisten Shabangu, som var ett verkligt stöd i de nya uppgifterna . Jag hjälpte till med kvinno- och barnverksamhet.


Vi kom till Howick på gamla dar. Baptistförsamlingen här har ett enormt stort kristet socialt arbete bland zuluerna i ett stort tättbefolkat område, Phuphumeni, där omkring 80 % av den arbetsföra befolkningen är arbetslös och många är HIV/AIDS sjuka. Mot bakgrund av tidigare arbete med sjukvård, söndagsskolor, fadderbarn, barnbespisning mm så var det naturligt för mig att hjälpa till med det lilla jag kunde. Jag berättade för mina släktingar och vänner om de stora behoven här och jag har fått förmedla gåvor till ”Ethembeni Place of Hope” som arbetet kallas. Till det har också tillkommit en privat kristen förskola. ”Gods little Lamb ” Skolan är på ett annat område men får stöd av församlingsmedlemmar och även den skolan har fått av era gåvor. Må Gud välsigna er för att ni beder och understöder detta stora arbete.”


Vill du veta mer om den verksamhet vi stödjer i Sydafrika kan du gå in på församlingen Howicks hemsida som du finner under fliken länkar.