Gustaf Olausson

Tvistens Frikyrkoförsamling

Gustaf Olausson

Gustav föddes den 8 september 1914 och blev 92 år. Hans barndomshem var Draget, ett litet hemman i Hallarum utanför Jämjö. Där växte han upp i en syskonskara där 9 barn av 14 fick uppleva vuxen ålder. Gustav var bland de äldsta, nummer tre av de nio. Hemmet var fattigt på pengar men rikt på kärlek och gemenskap. Detta kom att prägla hela syskonskaran.


Gustav fick i unga år lära sig snickaryrket, först som lärling och så småningom som ordinarie. Efter några lokala anställningar fick han arbete hos byggmästare Erik Olausson i Karlskrona. Senare blev han anställd på BPA, nuvarande PEAB, där han var kvar tills sin pensionering.


1942 gifte Gustav sig med Lilly Månsson från Tvisten. Tillsammans fick de tre barn. Efter att ha bott på några olika platser köpte de 1966 ett hus med tillhörande marker på Branthalla, ett stenkast från barndomshemmet. Hustrun Lilly fick hembud 1994. Gustav bodde efter detta kvar fram till kort före sin död.


Gustav var mycket intresserad av jakt och fiske. Han var väl förtrogen med både ryssja, ålljuster och dubbla. Hallarumsviken med dess öar, kobbar och skär var ett paradis som gav både näring och livskvalité. Vid nittio års ålder föll de två sista rävarna offer för hans två enda, välriktade skott.


Gustav var en speciell person. Han var stabil och pålitlig på ett sätt utöver det vanliga. Hans fasta handslag har för alltid etsat sig fast i mitt och mångas minne. Gustav var en trygg person. I hans närhet kände man att allt var under kontroll. Ett utmärkande drag var också hans kristallklara minne. Han kunde på ett färgstarkt och humoristiskt sätt mycket detaljerat berätta om händelser och omständigheter som låg långt tillbaka i tiden. Hans berättarkonst är omvittnad av många.


Gustav fick en personlig, kristen tro som ung man. Han döptes som vuxen i Tvistens Fribaptistförsamling den 26 februari 1937. Dopet skedde trots tiden på året utomhus i närbelägna Färsksjön. Efter detta blev han Tvistens frikyrkoförsamling trogen. Under åren 1954 till 1998 var han först ordförande och efter 1982 vice ordförande i församlingen. Han var även församlingsföreståndare från 1966 till 1998. Gustav hade många gåvor som kom församlingen till del. Han missade knappast någon samling eller möte. Minnet av hans varma böner lyser fram som ett föredöme. Liksom alla sina syskon hade Gustav också en mycket bra sångröst. Den kom till glädje både i församlingen och i den en period så aktiva sånggruppen ”Pilgrimssångarna” som hans svåger Karl-Allan Thörnberg startade och ledde.


Mycket mer kunde sägas och skrivas. Gustav var en man som genom sin personlighet fick betyda mycket för många. Han fick hembud den 29 oktober 2006.