Astrid Gustafsson

Astrid Gustafsson

Tvistens Frikyrkoförsamling

Astrid Gustafsson föddes i en stor syskonskara. Man var sammanlagt sju syskon varav en syster Ingrid dog som litet barn på grund av en lunginflammation.


Astrid var född den 20 juli 1921. Familjen bodde då på Blaklycke intill vad som senare blev Lillys och Seths gård. När Astrid var 3 ½ år, i november 1924, flyttade familjen till ett hus på Stora Hammar. Fadern omkom hösten 1931 när Astrid bara var tio år i en olycka under fiske. En yngre broder som också var med i båten klarade sig. Faderns död var naturligtvis en stor tragedi för familjen.


Astrid gifte sig midsommarafton den 23 juni 1951 med David Gustafsson. David var född 1911 och tillhörde också vår församling. Tillsammans fick de tre barn: Christina, Ester och Bernt. David fick ett ganska hastigt hembud 1988 efter en sårinfektion med allmän blodförgiftning och Astrid var alltså änka i sammanlagt 24 år.


Astrid döptes i Färsksjön vid tretton års ålder den 12 december 1934. Tillsammans var det sju ungdomar som döptes av predikant Eric Nilsson:

1.Astrid

2.Astrids syster Margit

3.Astrids kusin Aina

4.Arvid Petersson-Tornlund som bodde på det som senare blev Seths Månssons gård

5.Inga Olausson, gift Wennerlund

6.Eric Hansson, Blaklycke

7.Seth Månsson

8.Lilly Olausson som var gift med Gustav.


Astrid har alltså tillhört vår församling i lite drygt 77 år!


Astrid var en lågmäld, mjuk och trivsam person. För ett par år sedan drabbades hon av ett slaganfall och hade svårt för att röra sig. I hemmet fick hon vård av de sina och kunde med deras och hemtjänstens hjälp vara kvar i sitt hem ända in till slutet. Hon fick hembud lördagen den 7 januari 2012 i en ålder av drygt 90 år.