Gamla bilder

Tvistens Frikyrkoförsamling


Här hittar du ett antal bilder från tidigare.


Vi tar gärna emot fler om du har bilder liggande hemma i din byrålåda!Bilder från nu och då.....

Från loppis 7 juli 2014

Allsångskväll i Tvisten 1 november 2014

Cafékväll med sjukhuspastor Louise Sundqvist i Tvisten 2016-01-16

De nya boulebanorna invigdes 12 augusti 2017