Fribaptisterna & Helge Åkesson

Tvistens Frikyrkoförsamling

Vandraren som fick 200 000 följare


En mer texttrogen bibelöversättning än Helge Åkessons får man leta efter. Under de år han arbetade med texterna gick han många tusen mil till fots med bläck, stålpennor och manuskript på ryggen. Det samfund han grundade blev aldrig stort i Sverige, men internationellt har hundratusentals människor berörts. I år är det 110 år sedan han dog.av Håkan Arenius, publicerat i Tidningen Dagen 5 december 2014

(sid Livsstil)


– Du ska inte bara läsa Bibeln, du ska leva efter den också. Detta råd fick Helge Åkesson av sin far när han såg med vilken iver sonen läste i hemmets stora kyrkobibel.

Hela sitt liv försökte sedan Helge ta reda på vad Ordet lärde och försökte sedan följa det till varje pris.


I unga år levde Helge så gudfruktigt han förstod, men fann ändå ingen frid. Som 17-åring fick han höra att han måste känna syndanöd för att komma till Gud, men ingen nöd ville infinna sig. Till sist fann han lösningen och livsglädjen i en enkel traktat som sa att förlåtelse är av nåd och att frälsningen är en Guds gåva.


Snart drabbades han av nöd för hedningarnas frälsning och började läsa till präst för att kunna bli missionär. I nära fem år gick kan på läroverket i Helsingborg. Där ägnade han sig ivrigt åt Bibelns grundspråk, medan han fann skolan som helhet torr och oandlig. Søren Kirkegaards statskyrkokritiska tidskrift ”Øjeblikket” satte ord på hans vånda, och till sist lämnade han skolan utan examen.


Helsingborgs traktatsällskap kallade honom som kolportör med uppgift att ”befrämja vår lutherska bekännelse”. Men påverkad av några av dem som den landsförvisade baptistpionjären F O Nilsson hade döpt i Halland sex år tidigare och av den förre prästen Anders Wiberg, som nu predikade troendedop, lät han döpa sig den 21 maj 1857. Hans lutherske arbetsgivare sa upp honom, men Helge fortsatte sina vandringar.


Helge Åkesson levde med två öre på fickan


– Den som tjänar Kristus bör vänta lönen från Honom, inte från människor, var Helge Åkessons slutsats.


Från 1858 var han oavlönad föreståndare för baptistförsamlingen i Broby vid sidan av sin kolportörsuppgift. Myndigheterna vägrade nu att utfärda det pass han behövde som kolportör. Han kringgick det genom att också sälja knivar och saxar.

Präster som ville stävja den baptistiska väckelsen störde ofta mötena, ibland genom att misshandla predikanten. En gång fick Helge Åkesson åka gödselkärra från Ängelholm till länshäktet i Kristianstad, där han satt inburad vid två tillfällen sommaren 1857.

I fängelset lovade han Gud att gå till fots mellan sina uppdrag, bara han kom ut. Det löftet höll han. Han gå upp till sex mil om dagen bärande sin ränsel. Därtill tog han varje dag två till tre kraftiga motioner ute i det fria för att vårda sin hälsa. Han gick till Dalarna i norr och till Schleswig vid tyska gränsen i söder.


Han hade möten nästan varje dag under sina 48 år som resepredikant, och han var så gott som utan egen bostad. I 30-årsåldern beslutade han efter en lång bönekamp i Tivedsskogen att aldrig gifta sig. Och därvid blev det.


Det sägs om Helge Åkesson att han alltid var förnöjsam. När han förolämpades eller misshandlades gav han inte igen, lidanden såg han som en självklar del av lärjungaskapet.

Han bad aldrig om pengar och tog aldrig upp kollekt. Långa tider hade han bara två öre på fickan, omkring en tia i dagens penningvärde. Han ville tjäna alla, talade aldrig om ytliga saker och nämnde aldrig vad han läst, gjort eller lidit, och han uppmuntrade ofta den minste att delta i samtalet.

Han var fåordig, talade stilla, enkelt och lite långsamt, också i talarstolen. Han kunde inte sjunga, men älskade sång.


Själv uppsökte han aldrig läkare och använde ingen medicin, men han uppmanade aldrig någon annan att inte söka läkarhjälp. Han bad för sjuka med växlande framgång.


Bibelöversättningen föddes på vägarna


Det sades om Helge Åkesson att han var lika hemmastadd i Bibeln som en husmor i sitt matskåp.

Han studerade hela tiden grundtexten och läste från den när han predikade. Han menade att en liten felöversättning kunde leda väldigt fel.


Han arbetade med sin översättning i mer än tio år, alltid på vandring med papper, stålpennor och bläckhorn i ryggsäcken.


Hans bibel är känd för att vara mera trogen mot grundtexten än mot svenska språkets regler. Han dikterade de sista texterna från sjuksängen de sista månaderna före sin död.


Uteslöts – då startade han Fribaptisterna


Helge Åkesson uteslöts ur Svenska baptistsamfundet 1872 men det dröjde länge innan Fribaptistsamfundet formellt bildades.


Helge Åkesson verkade under den stora folkväckelsens tid, men baptistsamfundets ledare måste också rida spärr mot fritänkare, mormoner, syndfrihetslärare och andra. Inte så underligt då att de uteslöt Helge Åkesson när han predikade vad de uppfattade som villfarelse.

Många uteslöts eller valde att lämna samfundet tillsammans med honom. Fribaptistsamfundet, FB, bildades dock inte formellt förrän 1894. FB upptog efter hand mission i Moçambique, Zambia, Portugal, Kina och Hong Kong. De samfund som grundats av fribaptister har idag uppskattningsvis ett par hundra tusen medlemmar.


Tidslinje:


1831 den 9 augusti föds Helge Åkesson på en gård utanför Helsingborg.


1848 kommer han till tro.


1850-54 studerar han vid Helsingborgs läroverk.


1856 kallas han till kolportör av Helsingborgs traktatsällskap.


1857 den 21 maj låter han döpa sig och inlemmas i en baptistförsamling.


1857 i maj och juli sitter han i länsfängelset i Kristianstad för sin tro.


1858 och framåt förestår han Broby Baptistförsamling.


1860 är han vakanspastor i Stockholms baptistförsamling.


1861 väljs han till resepredikant inom Baptistsamfundet.


1862 börjar han tvivla på den förhärskande försoningsläran.


1872 utesluts han för avvikande läror på baptisternas distriktsmöte i Ullstorp i Skåne.


1888 kommer första numret av tidningen Upplysningens vän, som idag utgör en del av underlaget       för tidningen Dagen.


1889 kommer hans nyöversättning av Nya testamentet.


1892 sänds de första¬ missionärerna till Sydafrika.


1894 har Fribaptisterna 123 församlingar med mer än 5 000 medlemmar.


1897-99 reser han omkring i USA och träffar många av de kanske tusentalet fribaptister som emigrerat dit.


1904 den 23 mars dör Helge Åkesson. Bibelöversättningen är då klar sedan ett par veckor.


1911 kommer hela Bibeln i Helge Åkessons översättning.


1993 slås Fribaptistsamfundet, nu med knappt 30 församlingar och ett tusental medlemmar, samman med Helgelseförbundet.


1997 bildar de tillsammans med Örebromissionen det som i dag är Evangeliska frikyrkan.