EFK

Tvistens Frikyrkoförsamling

EFK


Evangeliska Frikyrkan bedriver en omfattande mission. De tre modersamfund som efter sammanslagningen utgör EFK (Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen) hade redan tidigt ett stort antal missionärer utsända till länder runtom i världen. Redan på 1800-talet sändes de första missionärerna ut och som mest hade samfunden tillsammans över trehundra missionärer utsända samtidigt!

2014 har EFK 74 utsända missionärer. De verkar i sammanlagt 34 länder inom Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika och Latinamerika!


Varje missionär kostade 2015 i genomsnitt 350 000 kronor vilket sammanlagt alltså blir nästan 26 miljoner kronor! Kostnaden tiger för varje år.


Vill du läsa mer om Evangeliska Frikyrkans mission kan du gå in på fliken ”Länkar”. Där hittar du en genväg till EFK hemsida och kan klicka dig vidare till ”EFK i världen”.