Eric Hansson

Eric Hansson

Tvistens Frikyrkoförsamling

Eric fick inte kallas pastor

Eric Hansson var fribaptist i tredje generationen.

– När jag blev evangelist som tjugoåring, var jag tvungen att hålla mig i min fålla. Det var knappt man trodde ”de andra” var riktigt kristna. Det är skönt att den tiden är över!

I dag tillhör Erics församling Evangeliska Frikyrkan.


 Nedanstående var infört i tidningen Dagen den 20 april 2005


Jubilaren:Eric Hansson

Bor: Tollarp.

Varit: fribaptistpredikant, lagerchef, studieledare och redaktör.

Gift med: Anna från Åhus sedan 65 år. Anna fyllde 90 år den 1 april.

Barn: fem.

Fyller: 90 år i morgon.

Firat: barnen gjorde fest för Eric och Anna den 2 april.


Fribaptistsamfundet

Fribaptistsamfundet startades 1872 av Helge Åkesson. Åkesson hade läst till präst men hoppade av sin teologiska utbildning, lät döpa sig och blev kolportör i Baptistsamfundet.Därifrån blev han senare utesluten.– Det var några mindre lärofrågor som låg bakom detta, men till största delen handlade det om organisationsformen.Helge Åkesson tyckte inte att pastorer skulle vara anställda. Förkunnare skulle gå på Guds kallelse och räkna med att Gud försörjde dem även om det kunde bli knapert ibland. De skulle inte heller ha någon fin titel utan kallades rätt och slätt ”bröder”.


Känt Guds kallelse

Eric Hansson började på denna bana 1937. Han hade känt Guds kallelse till uppgiften, fått rekommendation från sin församling och gjorde sin första evangelistresa till Göteborg och Borås. Den för nybörjaren obligatoriske handledaren var Ernst Dahlbeck från Borås.Därefter reste Eric till olika fribaptistförsamlingar för att hjälpa till i allt från en till tre månader. Församlingarna stöttade honom ekonomiskt enbart under tiden han var där.– Det var ju meningen att förkunnarna skulle gå en trosväg.Helge Åkesson hade gett ut en egen bibelöversättning 1911. Den följer den grekiska grundtexten nästan ord för ord och blir ganska svårläst på svenska. Eric har använt den som studiebok, men han predikade alltid från 1917 års översättning och senare från Bibeln 2000.Men ålderns rätt predikar han inte längre.


Troget stått ”vid trossen”

Eric gifte sig med Anna från Åhus 1940. De bodde först i Helsingborg, men flyttade till Tollarp 1943, där de har bott sedan dess. De fick fem barn och Anna som var sömmerska bidrog till den ibland klena försörjningen.– Hon har troget stått ”vid trossen” under alla år och har varit ett oerhört stöd för mig.Anna är tre veckor äldre än Eric.


Firat 90 år

Deras fem barn valde att firar föräldrarnas 90-årsdagar i samband med mammas dag, och det tycker Eric var bra. Själv har han blivit firad många gånger, medan Anna har levt mer i bakgrunden.  Barnen bjöd på middag i Betaniakapellet i Tollarp, och för Erics del är det redan färdigfirat. I och med att Eric och Anna flyttade till Tollarp fick de bo i fribaptisternas kapell. I närmare femtio år bodde de där, men numera är kapellet sålt och inrymmer en antikaffär. Fribaptistförsamlingen har gått upp i Örebromissionens församling som sedan blev Evangeliska Frikyrkan. Det är denna församling, Tollarps Frikyrkoförsamling, som äger Betaniakapellet. Eric och Anna bor nu  i en lägenhet i samhället.– Tollarp låg bra till för mitt resande, men visst var det kämpigt att vara borta från familjen flera månader i sträck. Man fick lära sig försaka familj och hem och helt gå in för Herrens verk.


Samfundet blev påverkat av den frambrytande pingstväckelsen

Eric reste till församlingar i Skåne, men också till Gotland och Dalarna där det fanns livaktiga fribaptistförsamlingar. När pingstväckelsen bröt fram i Sverige på 1940-talet blev även Erics samfund påverkat. Han upplevde själv Guds Andes kraft stilla och enkelt.– Frågan om den helige Ande var aktuell överallt och i många församlingar bad man att jag skulle undervisa om detta.Det blev en väckelse- och förnyelseperiod för hela frikyrkligheten.– I många samfund hade det blivit rätt så lagiskt med tiden och vi behövde detta. Det är lätt hänt att man ramlar ned i ett spår och blir fast där, förnyelsen var nödvändig och den behövs även nu.


Gett ut jubileumsbok

Eric invaldes tidigt i samfundets förlagskommitté och medverkade under åren i flera av samfundets sång- och bokutgåvor. Han blev också samfundets ledamot i Frikyrkliga psalmkommittén som gav ut den ekumeniska psalmboken 1986. Tillsammans med missionssekreterare Barbro Wennberg gav han ut en jubileumsbok om samfundets missionshistoria till hundraårsfirandet 1992. Så sent som 2002 gjorde han dessutom boken ”Fribaptister i 120 år” med samfundets historia.Eric var ledamot av samfundets missionsstyrelse under ett tjugotal år och var även redaktör för samfundet medlemstidning från mitten av 1960-talet och fram till samfundssammanslagningen som gjorde att flera tidningar blev veckomagasinet Petrus 1993.


Skrivandet var en stor hobby

Om man kan tala om hobby för en man som varit så hårt engagerad i församlingsverksamhet, och även varit studieledare på Frikyrkliga studieförbundet och arbetat som lagerchef på en byggfirma för att få en trygg försörjning, så är det just skrivandet som varit Erics stora hobby.Hans första bok kom ut på 1940-talet. Det var en ungdomsbok som fick heta ”Bruno finner sin väg”. Bok nummer två ”Mission genom 100 år” kom långt senare, och som sagt,  för tre år sedan kom den senaste.– Jag har alltid tyckt om att leta fram fakta och sedan skriva.


Nedanstående är en artikel införd i tidningen Kristianstadbladet. Artikeln publicerades 29 april 2003.


Namn:Eric Hansson

Ålder:88 år

Född:Helsingborg

Bor:Tollarp

Familj:hustrun Anna, fem barn varav äldsta dottern Anita varit missionär i 30 år

Yrke:före detta resepredikant samt lagerchef på Thage Anderssons Byggnads AB

Aktuell:ger ut boken om ”Fribaptister i 120 år”


Skrivandet har tagit sin tid

Under sju år har han hållit på att samla in material och uppgifter genom otaliga resor och kontakter över stora delar av landet. Samtidigt har barnbarnen sett till att en dator blivit installerad i skrivarvrån i lägenheten på Idrottsvägen. Och nu ligger den klar – boken om ”Fribaptister i 120 år” - och författaren Eric Hansson är glad och nöjd.


Boken

Boken börjar att distribueras i och med pingsthelgens konferens på Furuboda, berättar han. Det är en historisk genomgång och presentation av Fribaptistsamfundets församlingar och utbredning, dess tro och liv, som Eric Hansson presenterar. Han skriver om hur Fribaptistsamfundet uppstod 1872 som en av de mindre grenarna på den svenska baptismens träd och kom att fortleva som egen rörelse fram till 1994. Trenden hade då vänt och man gick samman med Helgelseförbundet under arbetsnamnet HF/FB. Sedan förenades dessa båda med Örebro Missionsförening 1997 till det nya samfundet, som från början kallades ”Nybygget - kristen samverkan” men som sedan förra året har namnet Evangeliska Frikyrkan (EFK).


Baptismen

Baptisterna hör till de äldsta kristna rörelserna i Kristianstadstrakten, berättar författaren. År 1857 var baptismens genombrottsår i Skåne. Då döptes närmare 400 personer, varav 116 under påskhelgen i Venestad och de blev bland andra grundplåten i Kristianstads- och Ullstorpsförsamlingarna. I Furuboda bildades församling redan 1857, I Ilnestorp 1858 och i Tollarp 1861. Vidare kom Vinslöv, Åhus, Grödby, Sölvesborg och andra platser med i den frambrytande väckelserörelsen. – Tollarpsförsamlingen gick samman med Betaniaförsamlingen i Tollarp 1990 och fortsätter nu som Tollarps Frikyrkoförsamling, säger han. Det är i den församlingen som Eric själv numera har sin tillhörighet.


Tredje generationens Fribaptist

Eric H är tredje generationen fribaptister i sin egen familj och kommer från Helsingborg. Han blev evangelist och resepredikant inom samfundet och kom att verka som det i närmare 65 år. – I och med det har jag själv besökt nästan samtliga församlingar i landet, konstaterar han. Så vem skulle vara bättre lämpad till att skriva ner Fribaptisternas historia? Säkert inte många och Eric har visat prov på sitt skrivkunnande tidigare. Han har varit redaktör för samfundets tidningar och när han kom till Thage Anderssons tog det inte lång tid innan han tog ansvar för deras personaltidning. Tillsammans med Barbro Wennberg, sekreterare för Fribaptismens yttre mission, har han tidigare skrivit boken om ”Mission genom hundra år”


Fribaptistsamfundet

Fribaptistsamfundet var som störst 1901 med 123 församlingar och cirka 5000 medlemmar. 1997 hade den siffran sjunkit till cirka 1100 medlemmar. Fribaptisterna var ett samfund som svarat för en hög andel missionärsinsatser och har bedrivit mission i Kina, Hongkong, Mocambique, Zambia, Sydafrika och Portugal. Där är hans äldsta dotter Anita en i raden av alla de som valde att bli missionärer och hon har just avslutat en period på 30 år. – Jag måste säga att jag har haft ett fantastiskt stöd i min fru Anna, som varit hemma med våra fem barn under alla åren när jag reste som predikant, säger Eric Hansson. Samtidigt var hon sömmerska. Sedan tre år tillbaka bor de lugnt och bekvämt i lägenheten. I och med att samfundet upphörde kände Eric att han ville dokumentera dess historia. Det är Furuboda Folkhögskolas Informations- och Servicekurs som har producerat och Barbro Wennberg som redigerat materialet. Det är också Furuboda som distribuerar och lagerhåller boken i A4-format om 120 sidor. – Jag ser den som information till alla som vill veta mer om Fribaptistsamfundet och de sammanhang där deras föräldrar eller andra gjorde en insats. – Det är också information till nutiden om vad en av grenarna i de svenska folkhemsrörelserna betydde och stod för i det samhälle där det ständigt växlar av människor och uppgifter.


Många uppdrag

Eric Hansson var sekreterare i Furubodas första styrelse från 1959 och medarbetare i uppbyggnaden. Han var under sju år ledamot i Psalmbokskommittén, som gav ut den Ekumeniska Psalmboken 1986. Han har under åren varit med och bland annat redigerat samfundets sångböcker och tidningar. Med andra ord: nya boken ”Fribaptister i 120 år” lär inte vara det sista skrivna ordet som lämnar Erics penna.


Reporter: Karin Hallengren