Organisation

Tvistens Frikyrkoförsamling

På dessa sidor kan du läsa om hur vår församling är organiserad.


Vi vill först försöka berätta något om hur församlingen är organiserad och hur verksamheten leds. Detta hittar du under fliken


Allmänt


Som församling är vi en juridisk person vilket innebär att arbetet regleras genom stadgar antagna av församlingens årsmöten. Dessa finner du under fliken


Stadgar


Som kristen församling är detta bara en del av verkligheten. Därför har församlingen även antagit några regler och punkter som belyser församlingens kristna tro. Läs vidare om detta under fliken


Församlingsordning