Alfagrupp

Tvistens Frikyrkoförsamling

Alfagrupp


En alfagrupp består av personer som är nyfikna på att få veta mer om grunderna i en kristen tro. Man kan ha en tro men även vara tvivlande eller till och med förneka Guds existens. Alla platsar i en Alfagrupp!

 

Gruppen samlas var ett par gånger i månaden. Antalet i gruppen hålls på en rimligt låg nivå så att alla ska ha en chans att komma till tals.


Programmet inleds med att några frivilliga från församlingen bjuder på en gemensam måltid. Därefter får man lyssna till ett föredrag.  Ämnet följer en studieplan och man får en egen sådan där man kan föra anteckningar. Därefter följer ett samtal samtidigt som man fikar. Inga frågor är dumma eller förbjudna. Var och en får dela det man känner. Genom att gruppen är liten och träffas regelbundet är det lätt att övervinna barriärer av blygsel och främlingskap. Samlingen avslutas sedan med en kort bön.


Aktuellt

Vill du dela denna gemenskap bör du kontakta någonav ledarna. Adress och telefon finner du på hemsidan under fliken ”Kontakt”.