Zambia

Tvistens Frikyrkoförsamling


Zambia


Vårt missionsarbete i Zambia (dåvarande Nord Rhodesia) startade 1931. Två missionsstationer byggdes: Mpongwe och Mwelushi.


Zambia ligger i södra Afrika på en högplatå mellan 900 – 1500 meter över havet.

Befolkningen uppgår till 13 miljoner. Huvudstad är Lusaka med cirka 1,2 miljoner invånare.

Zambia är rikt på mineral (särskilt koppar) och gruvnäringen har varit en betydande inkomstkälla för landet.

På Mpongwe missionsstation skedde en omfattande utveckling under sjuttio- och åttiotalet då Fribaptistsamfundet med stöd av medel från Sida kunde bygga upp ett helt nytt missionssjukhus. För att trygga elförsörjningen till sjukhuset byggdes även en kraftstation i en närliggande flod och för att garantera mat åt patienterna anlades en större farm med spannmålsodling och boskapsuppfödning.


Sjukhuset har 6 avdelningarna (män, kvinnor, barn, förlossning, TB och nutrition), 2 operationssalar, röntgen, laboratorium, blodbank, kök, tvätteri, apotek och underhållsavdelning. Sjukhuset fungerar nu som ett av två distriktssjukhus i området som har ca 110 000 invånare.Arbetet vid Mpongwe startades av Anton och Signe Johansson som tillsammans med sina tre barn kom till Mpongwe 1931. 1974 bildades Mpongwe Baptist Association (MBA). MBA har idag ca 13 000 medlemmar i ca 163 församlingar. Man samarbetar med Baptist Union of Zambia (BUZ) och driver med dem en pastorsutbildning vid Fiwale Hill Bible College, 3,5 mil från Ndola i Kopparbältet. Här ges en 2-årig ”Certificate of Theology” kurs (baskurs för pastorer).


Ansvaret för missionsstationen liksom sjukhuset ligger nu helt på den inhemska kyrkan men med visst understöd från Sverige. Henry Holmgren, missionärsson född på platsen, och hans hustru Stella gör fortfarande en mycket stor insats genom undervisning och stöd till den infödda församlingen och kyrkan. Tvistens Frikyrkoförsamling har fortsatt understödja deras arbete.


Ytterligare information om Zambia och Mpongwe kan du få via en länk på denna hemsida. Den går till föreningen ”Friends of Mpongwe”.


Julhälsning

Henry Holmgren

tors 23 dec. 17:01


Kära familj och vänner,

 

Det är Herren som regerar.  Han är i kontroll.

När vi läser igen dessa dagar om händelserna som ledde till Jesu födelse, blir vi påminda om att i varje detalj så fullkomnade Gud sitt ändamål, och även i dag fullkomnar han sitt ändamål för oss och för vår värld.

Därför kan vi sjunga tillsammans med dom som är i himlen,

“Hallelujah!  Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung.

  Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning!”

                                                                                 Uppenbarelseboken 19:6,7

 

Vi önskar er och er familj en välsignad Jul!  Och må ni få uppleva Guds medlidande närvaro varje dag i det nya året 2022.

 

Guds frid från fästningen Holmgren (se nedan)

Henry och Stella

 

Tre böneämnen:

 

Säkerhet

Vid två skilda tillfällen, några veckor emellan, och medan vi var båda uppe och engagerade i huset, kom en tjuv och stack sin arm genom olika fönsteröppningar vid vårt hus, och med djävulsk tur lyckade dra ut våra två gamla Nokia mobiltelefoner.  Han tog också Stellas bibel och andra andaktsböcker i vilka hon hade bevarat hennes före detta mors kort och andra dyrbara minnen.

Vid det sista tillfället måste tjuven ha kommit in i köket (vi satt då i matsalen och åt vår kvällsmat) och tagit en ficklampa och nyckeln till köksdörren.

Följande dag sattes det dit ett nytt lås i köksdörren, och nu måste vi låsa dörrarna varje gång vi   ut och in! Vi är inte rädda för tjuven, men för skadan han orsakat.

Sen såg vi en orm nära köksdörren i dag, och dom finns också på bakgården...   

Och omikron varianten har ökat i landet som har gjort att många fler har infekterats av covid sjukdomen.


Sorg

En nära kvinnlig vän till oss, som också hjälper oss med att handla matvaror och annat på marknaden – Fitnes heter hon – har drabbats av en stor sorg i sin familj. Förra veckan begick hennes sonhustru självmord i deras by genom att dricka gift. Hon och hennes man hade bara varit ihop i två år, och dom hade ett litet barn.

Vi ber om förbön för Guds tröst och beskydd för dom alla, och för Guds folk att veta hur dom kan motarbeta självmords gisslan som blir allt vanligare i samhället.

 

Frön och Sådd

Efter de första regnskurarna, som vi skrev om i vår förra uppdatering, har vi här i Zambia upplevt en ovanlig torrperiod som varade i nästan en månad. Detta orsakade stor oro i samhället där man är van vid att ha sått sin majsfrö i åkern före jul.

Vi är så tacksamma nu för att regnperioden ser ut att ha kommit. Vi ber om Guds fortsatta välsignelse och kraft för alla som nu har börjat med arbetet i sina åkrar.

DEcember 2021


Kära Bengt och Birgitta, och hela Tvisten församlingen,

Vi skickar er en stor TWATOTA UKWAKUTI ! (det är Lamba för "TACK SÅ MYCKET")  för ert generösa understöd! Må HERREN välsigna er rikligen!  

Det är så många vi kan hjälpa på grund av er  -  änkor  och andra som nu kämpar för att få ihop pengar den här tiden för att skaffa gödning och säd för att plantera i sina åkrar. Och dom uttrycker sin stora tacksamhet till Herren när dom får hjälp!


Just nu går Zambia igenom en ovanlig period utan regn som gör jordbruksarbetarna betänksamma och ibland bekymrade. Vi ber tillsammans med dom om att regnet skall komma som det borde göra. 


Må Gud välsigna ert vittnesbörd i Tvisten för Herren Jesus!   Det var en fin julmarknad ni hade!


Guds frid i denna Adventstiden!


Henry och Stella  

Henry Holmgren

ons 10 november 2021Kära vänner,


Vi hälsar er från ett grönt Mpongwe. Några tidiga regnskurar har kommit, men nu är det mycket torrt och varmt igen.  Alla här omkring kommer att börja med det tunga arbetet att förbereda sina åkrar för majsplantering. Vi lever på Guds Ord och ordning, “Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik ... Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer,” Psalm 65:10, 11.

Våra hjärtan är fyllda med tacksamhet till Herren för hans rikliga omsorg och försörjning för oss. Vi mår bra och fortsätter här i vår förbönstjänst, och i det skriftliga arbetet här hemma. Henry och Stella kollar den nya översättningen av bibeln till lambaspråket som används i dag. I första hand kollar vi nu Nya Testamentet och Psaltaren.  Sen kollar Henry livshistorier av en del lokala kristna, och församlingsledare, som kan vara till uppmuntran för framtida generationer.


Vi blev vaccinerade i juli med den andra dosen av Astra Zeneca vaccinen, och vi hoppas att vi skall få den tredje dosen också. Antalet av dom i Zambia som är coronavirusen infekterade är låg för närvarande. Men bara 3% av befolkningen har blivit helt vaccinerade.  Vi fortsätter därför att vara försiktiga, för man förväntar att en fjärde våg av infektioner skall komma om några månader.

Pastor Adamson Shamfuti har beslutat att avbryta sin tjänst som Direktor för MBA. Edwin Chipelelo, som är räkenskapsförare i MBA, och har blivit allt mer involverad i MBAs ledning, har valts som t.f. Direktor. Han får hjälp av Justin Munkupa, som är Styrelseordförande för MBA. Den nya Direktorn kommer att väljas under de kommande månaderna. Bed med oss att någon efter Guds hjärta skall bli vald. “Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat,” (1:a Samuelsboken 16:7).

Vi tackar Gud för Zambias fridfulla överförande av makten efter landets presidentval i augusti. Den nya Presidenten, Hakainde Hichilema, är en ekonomist som försökte sex gånger att bli president. Han har lovat ekonomisk reform och bra arbets möjligheter.

Zambia har för närvarande en utländsk statsskuld på 14 miljarder US Dollar, och den nationella inflationen står på över 22%. Matpriser har gått upp betydligt de senaste månaderna, såväl som gödningsämnen för jordbruk.     


De senaste veckorna har vi här i Mpongwe haft besök av svenska vänner:                   

- Tre unga damer från EFKs så kallade “Step Out” Program kom i september, och  kommer att vara kvar tills i januari 2022.

-  EFKs Afrika Direktor, Anneli Dagernäs, kom för några dagar för att besöka “Stepoutarna” och för att följa upp andra projekt som EFK utför tillsammans med MBA.                                                                                                                                                                    


-  Anders Ivarsson och Lars Gustavsson (som har varit missionärer i Mpongwe) var här i tre veckor för att hjälpa MBA med en inspektion av missions farmen. Dom utförde också behövliga reparationer till en del av våra boningshus, också i det hus Stella och jag bor i.                                                                                                        

-  Annette (Henrys bror Gunnars dotter) och Sofia (Anders Ivarssons dotter) kom för att uppmuntra och diskutera med deras lokala kollegor angående ett program som har startats här i Mpongwe mot missbruk, bl.a. av alkohol.                                                                

-  Cama (som i sin barndom adopterades av en svensk missionär och som växte upp i Sverige där hon har familj) kom nu tillsammans med Annette och Sofia för att besöka sin biologiska zambiska familj.

På grund av covid infektionerna kände vi en del bekymmer angående dessa besök. Men vi tackar Gud så mycket för den stora välsignelsen som alla har varit för oss och för alla här i Mpongwe! Vi ser Guds omsorg och tillgivande i överflöd!

 

Vi ber att också ni mår bra, och att ni också får uppleva Guds omsorg och överflöd i den “säsong” ni befinner er i.

“Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud, kan trösta var och en som har det svårt,” enligt 2 Korinthierbrevet 1:4.

Guds tröst,


Henry och Stella

12 april 2020


Kära vänner,

Här kommer en till hälsning på påskdagen från en solig höstdag här i Mpongwe!  Må ni, liksom vi, också uppleva den Uppståndnes Jesu älskande närvaro med er i vilken som helst “säsong” ni befinner er i. Han förblir trofast!  Vi hoppas ni mår bra – kropp, sinne och ande.  Vi mår bra – så tacksamma att få vara tillsammans, och få vara tillsammans i Herren.

Vi har varit självisolerade under flera veckor nu pga hotet genom “covid-19 virusen” och är särskilt försiktiga pga Henrys låga immunitet, och genom läkarens råd som vi fick i Sydafrika så fortsätter vi att kolla hans vita blodkroppar som var låga. Läkaren trodde det kunde bero delvis på medicine han tar mot malaria.   

Henry känner sig frisk. Han fortsätter vara aktiv, och motionerar varje dag på husets bakgård här där vi bor. Han använder tiden här hemma genom att förbereda anteckningar på lamba för framtida undervisning; översätta material till lamba som han blivit ombedd att göra; redigera och skriva på maskin personliga historiska berättelser som han har samlat från manga av våra ledare här under åren. Diskussioner fortsätter på sammanträden i Baptist Union of Zambias literatur kommitten vad gäller tryckandet av den rättade versionen av nyöversättningen av lamba bibeln (Nya Testamentet och Psaltaren).

Besökare från Sverige (fem som studerar på Götabro och Anders Ivarsson) tyvärr fick lov att avkorta sin vistelse och återvända till Sverige, vilket dom gjorde just i tid. Två dagar efter dom hade åkt stängdes flyplatsen i Ndola pga coronavirusen.

 

I Zambia har folket förmanats att stanna hemma så mycket som möjligt. Skolor är stängda och större folksamlingar har förbjudits. Kyrkorna är stängda och församlingsmedlemmar har uppmanats att läsa och bedja i sina hem. Vanligtvis har MBA ordnat påskkonferenser med tusentals deltagare, också här vid Mpongwe. Men i år har vi märkt en stor tystnad. Vår lokale församlingspastor, Munkupa, har predikat på radio (Mpongwe Radio) så ordet går ändå ut till många som har haft möjlighet att lyssna.

 

Vi är tacksamma för statens agerande för att komma till rätta med spridningen av virusen och behandlingen av dom som blivit infekterade. Hit intills har man behandlat 43 patienter i Zambia som infekterats av coronavirusen, med två dödsfall. En av dessa som har infekterats är en man från Luanshya, vår närmaste stad, 65 km från Mpongwe, där vi brukar handla. Två behandlingscentra har etablerats, ett i Lusaka, och ett vid Masaiti som ligger 45 km från Mpongwe. Man befarar att det kan finnas fler som blivit infekterade…

 

De flesta förstår tyvärr inte faran av denna virus. Marknader är fulla av människor, och likaså transportmedel, som bussar. Staten har beordrat att högst 50 personer får samlas till en begravning och man måste hålla avstånd från varandra. Men i onsdags var det en stor samling på en begravning här i närheten. Den som begravdes hade dött i Lusaka, som har erkänts som epicentrum för virusen och folk har uppmanats att hålla sig där ifrån så mycket man kan. Men det var manga som kom där ifrån till begravningen. Till och med en hövding var med på denna alltför stora begravning.

 

Det är en stor utmaning här i landet att alla skall se till att man har nog med vatten och tvål så man kan tvätta sig flera ganger om dagen, och i deras små boningshus i byarna att man skall hålla avstånd från varandra. Dessutom är hälsoståndet så att man kan relativt lätt infekteras av den nya “coronavirusen.”  Vi ber för personalen på sjukhus, också här vid Mpongwe, att skyddas ifrån virusen.

Regeringens informationsminister har varnat folk i det här fallet emot att lita på vad trolldoktorn kan saga, att han kan hela den som blir infekterad av denna virus. 

.

Martin Luther sa följande under den sk “svarta plågan,”

“Jag skall be Gud att han i sin barmhärtighet skall skydda oss. Sen skall jag desinfektera och söka rena luften. Jag skall dela ut medicin och ta den själv. Jag skall avhålla mig från platser och personer där min närvaro inte behövs, så att jag inte smittas och smittar andra, och på så sätt orsakar min egen eller andras död. Om Gud vill ta mig skall han finna mig, och att jag har gjort det som förväntades av mig för att inte vara ansvarig för min egen eller andras död. Om min granne behöver mig skall jag inte avstå från någon plats eller person utan känna mig fri att gå under det skydd jag kan åstadkomma. Detta är att leva i tro och gudsfruktan därför att den är inte tanklös eller dumdristig.”

Så vi försöker att ta vårt ansvar och överlåta oss själva och varandra i vår älskade Faders vilja och vård.

 

Vi är tacksamma till alla som bad och frågade om det vi bad om förbön för i fjol. Vad gäller säkerheten i missionsområdet har det blivit en förbättring trots att det inte har byggts någon mur. Det blev också för dyrt att bygga en. Under den goda regnperioden vi har haft växte buskar och träd upp igen och det har skyddat oss. Folket här ikring är tacksamma för det som förväntas bli en god skörd av majs i juni.

En del av områdena som drabbades av torka i Sydafrika har fått regn. I andra områden fortsätter krisen. Vi har hört på nyheterna att i Zimbabwe, som ju gränsar till Zambia, riskerar halva befolkningen att svälta om inte världshälsomyndigheterna  griper in…  

 

Som det står i Ps.33:20-21, “Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vårt hopp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn.”

 

Guds frid och glädje,

Stella och Henry

24 oktober 2019


Kära vänner,

Vi hälsar er i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi underbara namn!

I dag firas Zambias Självständighets Dag.  Det är 55är sen Zambia blev självständig.  Vid midnatt hördes hurrarop och fyrverkeri i Mpongweområdet.  Naturen ligger inte efter.  Det har planterats ganska många s.k. Flamboyant träd här ikring och dom är nu övertäckta i underbara oranj-röda blommor, just i tid för dagens firande!  Vi är så tacksamma för freden vi åtnjuter i Zambia.

Under tidigare år kunde vi räkna med att få en regnskur på självständighetsdagen, men idag ser vi ännu inte något tecken på den välsignelsen.  Det är mycket torrt och mycket varmt.  I natt hade vi 30graders värme inomhus.  Myggen är i full gång och dom har redan många malaria fall som dom behandlar på sjukhuset.

Vi är så tacksamma för att vi har rinnande vatten inomhus igen efter två månader då vi fick fylla hinkar från kranen utanför, för att sen bära in och använda inomhus. 

Hela landet kämpar också med brist på elektricitet.  Vatten nivån i Karibadammen där vår el genereras är mycket låg, och vi har elavbrott på 10-12 timmar nästan dagligen.  Man följer inte någon tidsschema så vi kan inte räkna ut när det blir avbrott!

 

Henry fortsätter med att kolla översättningen av bibeln till ny-lamba som talas i dag.  När nyöversattningen av hela bibeln trycktes för några är sen upptäcktes en del fel som måste rättas innan man kan ordna med en ny tryckning.  Han är klar med att rätta felen i översaättningen av Nya Testamentet, och det har kollats av två pastorer.  Sen blev Henry ombedd av Baptist Union of Zambias literatur kommitte att fortsätta med att kolla Psaltaren.  Man planerar att trycka Nya Testamentet och Psaltaren med en bibelläsningsplan i en nära framtid.

 

Vi är så överväldigade över hur vår Allsmäktige Gud har använt sig av blott mänsliga redskap för att göra sig känd genom sitt Ord under århundraden.  För hundra år sen använde han sig av en av de första missionärena i vår del av Zambia, Dr.Clement Doke, att göra den första översättningen av Nya Testamentet till lambaspråket.  Så här skrev han om detta i sina egna ord:

“Jag skall aldrig glömma dagen, den 14:e december, 1918... Det var ungefär kl.1600 .  Postbäraren hade just anlänt.  Bland andra paket som han hade var ett med en pyjamas som min mor hade skickat.  I min ungdomliga översvallande glädje tog jag på mig min pyjamas, satte mig på min cykel och cyklade runt missionssamhället, efterföljd av omkring 60 skolungdomar som sprang och ropade efter mig.  Dom såg bara min nya pyjamas.  Men det var fullföljningen av översättningen av Nya Testamentet som gjorde mig så upprymd.”

 

Nu när Henry närmar sig slutet av Psaltaren har Stella föreställt sig honom i en ny löpningsskjorta på våran gamla svenska cykel, och han cyklar runt missionssamhället med barnen från Stellas “Good News Club” som springer efter!  :)

 

På tal om Stellas Good News Club är det en sån glädje att se andlig utveckling i den grupp av barnen (i åldern 7-14 år) som bor här på missionsområdet och som hon undervisar i bibelkunskap varje vecka.  Eftersom de flesta har tagit emot Jesus som sin Frälsare, har betoningen i undervisningen varit gemenskapen med Jesus i hans efterföljd, han som är deras bästa vän.  Nyligen ordnades det med extra träffar för ätt lära sig hur man kan ha en stund med Gud varje dag.

En blyg 12 årig flicka, Naomi vid namn, som bor med sin moster (som betalar hennes skolavgifter och Naomi hjälper till med att sköta huset) berättade för Stella att “ingen ville bo med mig.”  Hon berättade för Stella att hennes mor hade skickat iväg henne frän byn där dom bodde för hon var rädd att Naomi skulle tvingas gifta sig som flicka (som verkar vara vanligt där i bysamhället.  Hon hade skickats till olika släktingar tills hon kom till familjen som hon nu bodde hos.  Tråkigt nog är det många som, lik Naomi, finns i stora delar av Zambia.  Dom har ett stort behov av att veta att Jesus älskar dom och kommer aldrig att lämna dom.

 

Stellas kolleger, söndagskollärarträningsteamet, fortsätter med att introducera barnlägerverksamheten i MBA.  Dom organiserade ett läger mycket framgångsrikt, men, tyvär blev ett annat läger inställt av församlingarnas distriktsledning där lägret skulle hållas.

 

I morron före gryningen (kl.0300) kommer MBAs generalsekreterare, Langson Makule, tllsammans med MBAs styrelseordförande, Justin Munkupa, att börja på en lång resa för att besöka en nystartad verksamhet i Kabompodistriktet i nordvästra Zambia nära gränsen till Angola.  Där tjänar Webby Samutela som missionär tillsammans med sin fru och barn.  Vi är så glada att denna resa äntligen blev anordnad, efter att  ha flyttats fram flera gånger och var i fara för att bli inställd (som man har gjort med en del andra program, t.ex. den årliga pastorsretreat för att uppmuntra pastorer i sin tjänst).

 

De ovannämnda ledarna, tillsammans med MBAs Direktor, Adamson Shamfuti, behöver våra förböner för Guds ledning och beskydd i deras ledning av arbetet i MBA församlingarna såväl som arbetet här på missionområdet, och på sjukhuset.  MBA styrelsen har inte varit effektiv med att fullfölja sin roll att hålla ledarna ansvariga, och därför går arbetet inte framåt.  Våra bröder drabbas av många utmaningar, både utifrån och även inom sig själva.  Vi ber om visdom om hur vi kan ge råd genom Guds ord när vi får tillfällen.

 

Tack för att ni håller oss i era förböner.  Han som lovade, “Sannerligen, Jag är med er alltid till tidens slut” (Mat 28:20), han är trofast!

 

Varma hälsningar från Mpongwe,

Stella och Henry


Påskhälsning  från  Mpongwe     den 18e april, 2019

Kära vänner,

Vi skickar er en hälsning från Mpongwe där påskkonferenser kommer att hållas i många av Mpongwe Baptist Associations 19 distrikt. Tusentals kommer att samlas från torsdag kväll till påskdagen för att, i tacksamhet till Jesus,  minnas hans död för oss på korset och fira hans uppståndelse från döden!  Bed för all som kommer att tala och undervisa i dessa samlingar.

I sin bok “The Bible that Jesus read” (“Bibeln som Jesus läste”) skriver Philip Yancey om en femårig flicka som kom till hennes nyfödda lillebror, där han befann sig på sjukhussalen, och frågade honom, “Tala om för mig nu, hurdan är Gud?” Flickan trodde att, eftersom lillebror hade just kommit från himlen, måste han veta nånting om Gud. Tyvärr gurglade han till bara och rullade sina ögon!

Men i Jesus har vi ju all den insides upplysning som vi behöver!   “Den som har sett mig har sett Fadern ... Jag är i Fadern i mig och Fadern i mig ... Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren ... Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner ... Jag är den som lever. Jag var död, och se, jag  lever i evigheters evighet!”                                                                               (från Joh.14:9, 11; Joh.10:11; Joh:15:13; Upp.1:18)

Hurudan är Gud?  Han är den som älskar, en tillförlitlig vän som lever i oss och som bär oss i alla omständigheter.

Må du få uppleva hans välsignande närvaro och tröst.

Han lever!  Glad Påsk,

Stella och Henry     

Den 18e februari, 2019


Kära vänner,


Vi hälsar er från ett grönt och fuktigt Mpongwe. Vi tackar Gud för regn som fallit, och att majsen i våra kollegers och vänners åkrar växer fint.


Under de senaste veckorna i Sydafrika har vi upplevt en blandning av starka känslor  och mycket att göra. I dag är det en månad sen vi hade begravningsgudstjänsten för Stellas mor. Den var präglad av vackra minnen av mor och av Guds trofasthet genom hela livet. Vi kan ännu inte riktigt fatta att mor är borta – att vi kommer aldrig att se henne mer här. Mors katt som höll henne sällskap de sista sex åren i hennes ensamhet i huset söker henne fortfarande och ser ut att längta efter henne.


Att komma tillbaka till Mpongwe var som att återigen förlora mor. Hon var så mycket en del av våra liv här genom utbyten av mobiltelefon meddelanden som hon skickade dagligen. Nu kom önskan att vilja dela nånting med henne igen genom  mobilen, men då kom vi ihåg att hon är bortom räckhåll.


Vi har förlorat, inte bara en mor men någon som bad för oss i detalj i våra liv och tjänst. Ofta sent på kvällen kunde det komma ett meddelande inför nästa dags tjänst, “Jag har bett för er. Må Gud använda er till sin ära.”


Fastän mors kropp blev allt svagare (mest beroende på förlamande ledgångsreumatism och försämrande njurfunktion), var hon klar i sina tankar och sinne. Hon var så klarsinnad att vi kunde inte fatta det när hon plötsligt var “helt borta.”


Vi hade hoppats och förväntat oss att hon skulle “återkomma” som hon hade gjort flera gånger tidigare (som ett av Stellas barn i “Good News” klubben, som hon tyckte så mycket om, skrev så kärt – se bilagan)


Vi är så tacksamma till Herren för att vi kunde hjälpa henne de sista veckorna hon var med oss. När vi ser tillbaka kommer vi på mycket som visade att hon själv var beredd  på att flytta hem och ville lämna över “batongen” till oss.


Vi har ett kärt minne  från veckan innan mor lämnade. Det var den 3e januari. Henry hade skjutsat henne utanför huset i rullstolen, svag som hon var, för att vara med och se oss plantera några blommor som vi hade köpt åt henne (se foton).  Hon satt i skuggan av sitt fikonträd och åt ett fikon som vi nyss plockat, och hon sa (som hon hade sagt flera gånger tidigare), “Bibeln säger att var och en skall sitta under sitt fikonträd” (hon hade läst igenom bibeln årligen de sista 10 åren).


Efter Herren hade tagit hem henne hittade vi ordet som hon hänvisade till, i Mika 4:4, “Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom. Herren Sebaot har talat.”


Mor har fullbordat sitt lopp; hon har bevarat  tron. Det som nu väntar är ... hennes eget fikonträd!  Aldrig igen skall hon känna av några krämpor, aldrig igen någon rädsla, aldrig igen vara ensam, för hon är nu hemma.


 


Mor var 82 år gammal. Hon var mor till två tacksamma döttrar, Hannalie och Stella, och en stolt mormor till två dotterdöttrar. Hon vilar i samma grav som hennes man begravdes i, Stellas far, som dog 1991.


Vi har varit och är fortfarande så tacksamma för era förböner för oss, och också för Hannalie.


Vår hälsosituation har vi fått hjälp med, och vi förtröstar på Gud, att han skall bevara oss till kropp, själ och ande under ännu en säsong i sin mission. Trots Henrys problem med båda ögonen kan han se bra igen efter starroperationen och ett nytt par glasögon han har skaffat.


Vi fortsätter att söka Guds ledning och kraft i vår tjänst tillsammans med våra kolleger här i Lambaland i de områden som vi ser som avgörande för Mpongwe Baptist Association.


Henry kollar (och rättar där det behövs) den nya översättningen av bibeln till lamba, och hur den kan bli tillgänglig och bli använd. Stella arbetar för att Barnlägren kan bli en viktig och uppskattad del i söndagsskolarbetet.


Vi värdesätter era förböner för dessa områden i den andliga kampen. Och tack för all uppmuntran och stöd som möjliggör tjänsten här.


Guds frid,   Stella och Henry


P.S. I morron förväntas fyra svenska tjejer (studerande från Örebro Missionsskola) som kommer i EFKs  s.k. “Step-out” program. Dom blir här i 10 veckors orientering och engagemang i missionstjänst. Samordnande för EFKs Afrika verksamhet, Anneli Dagernäs, planerar en veckas besök, 2-10 mars.

                                                                         Oktober 2018, Mpongwe, Zambia

Kära vänner,                                                 


Det är en vacker solig dag här vid Mpongwe, denna Zambias 54:e Självständighets dag.  Som är vanligt under oktober månad, står flambojantträden redan i full blom med sina orange-röda blommor, nästan som om dom ville ta del i dagens firande!  Fotot till höger visar det vi ser när vi tittar ut genom köksfönstret på flambojant och frangipaniträden.  Att diska är verkligen en välsignelse när man ser detta!

Mangoträden här ikring är fulla av gröna mangofrukter. 

Vi är så tacksamma för den fred och öppenhet vi upplever i landet och det är en förmån  att få fortsätta tjäna Herren här.                               

Vi ber om förlåtelse för att detta är den första uppdateringen sen i påskas!   Hoppas att ni har saknat oss :) Vi delar nu en del av det som vi har sysselsatt oss med och vi tackar er för era förböner. 

                                                               

Bibelöversättning                                                                                                          För några år sen  kom det ut en ny översättning av bibeln till dagens lambaspråk.  På grund av tryckfel, och andra fel som behövdes rättas till, fick Baptist Union of Zambia literaturkommittén ansvaret för att revidera översättningen.  Nu har ansvaret överlämnats till Henry.  Han har gått igenom Nya Testamentet, och hans rättelser skall nu bekräftas av två pastorer. Tanken är att nyöversättningen av Nya Testamentet skall tryckas nästa år. Sen skall GT kollas. Vi ber om förbön för detta.

Evangelisation och Församlingsbesök                                                                          För ett par veckor sen åkte en grupp på över 50 ledande kvinnor från olika MBA församlingar till Ngabwe – området där Sonja och Arne Johansson verkade – för att, tillsammans med de lokala församlingarna, besöka byar och dela evangeliet med folket.  Ngabweområdet är, andligt sett, mycket mörkt och i stort behov av församlingarnas utåtriktad verksamhet och förbön.  Lastbilstransport och chaufför ordnades genom verkstan vid Mpongwe.  En dag besökte dom hövdingen Ngabwe som uppmuntrade och utmanade kvinnorna att fortsätta med denna angelägna verksamhet.  Be för församlingarna i Ngabwe, och för hövdingen Ngabwe.

Barnläger                                                                                                            Söndagsskollärarträningsteamet hade planerat att barnläger skulle hållas i augusti i år och dessa skulle ledas av söndagsskollärare som dom hade tränat i april. 

Tyvärr uteblev dessa läger, en efter en, genom distriktsledarnas direktiv. Fastän träningsteamet blev modfälld finns förhoppningen att, med fortsatt träning av söndagsskollärare, kommer lägren att hållas nästa år, 2019.  Vi är tacksamma till Gud för er FÖRBÖN för att lägerverksamheten verkligen skall få ett fotfäste i MBA. 

Många sondagsskollärare tränades i femdagarslånga seminarier under maj, juli och september månader.  Vi är så tacksamma för de trogna fem lärartränare som ledde denna verksamhet helt voluntärt. 


Besök                                                                                                                             Förra veckan hade vi besök av Annette Sandwall (min bror Gunnars och Ullas dotter), och Sofia Molyneux (Anders och Margareta Ivarssons dotter). Dom kom för att tala med ledarna i kommunen och samordna ett program för att bekämpa alkoholproblemet ikring Mpongwe som förslavar allt fler.  Gud öppnade dörrar för Annette och Sofia utöver förväntningarna, och vi hoppas på en början av detta projekt.  Många, både äldre och yngre, dras in i alkohol och drog missbruk och sexuell promiskuitet.  Vår bön är att de lokala zambier som Annette och Sofia identifierade som ansvariga för detta program skall ledas av Herren i deras strävan att få hela kommuniteten engagerade.

Vår hälsa                                                                                                                       Stella har haft problem med sina njurar sen i mars.  En urolog som hon konsulterade i juli 2018 (under sitt korta besök hos sin mor vars hälsa försämras) trodde att Stellas krämpor berodde på en förminskning av urinröret som orsakade en svullnad av den vänstra njuren.  Han sa att han måste undersöka detta närmare, och kanske en operation skulle behövas.

Vi flyger till Sydafrika den 15 nov. och Stella skall träffa urologen den 16e.                                                                         

Henry skall också opereras - i december för gråstarr på sitt vänstra öga.


Under vår vistelse i Sydafrika kommer vi att bo hos Stellas mor.  Adressen är:                                                                                           8 Cypress Street, Roodepoort, 1724, Sydafrika.


Hur bra det är att ha en trygghet!


“Min kropp och mitt mod må svika,                                                                               men jag har Gud, han är min klippa för evigt,                                                              Men jag har min lycka i att nalkas Gud,                                                                                jag tar min tillflykt till Herren, min Gud,                                                                           och skall vittna om allt du har gjort.                                                                                       Psalm 73:26, 28


Gud välsigne er rikligen!  Tack för alla förböner.  Vi ber också för er.             

Era syskon och medarbetare,

Stella och Henry


Sydafrika den 29 januari 2018


Kära vänner,


Under vårt årliga besök till Sydafrika i december - januari var vi och fick våra ögon testade.  Henry fick reda på att han hade gråstarr på båda ögon.  Han konsulterade en ögonspecialist som, såväl som gråstarr, såg en s.k. “macular hole” (en delning av retina som orsakar oklar och bristande syn) i hans vänstra öga.


Han opererades den 24 jan.  Nu måste han konsultera ögonläkaren några gånger för att kolla läkedomsprocessen i ögat.  Vi har informerats att det kan ta 6 veckor efter operationen innan det blri märkbar förbättring i synen, och läkedomsprocessen kan fortsätta i flera månader.


Vi är så tacksamma till vår Herre för att Henrys sjukförsäkring, Gouda, har gått med på att betala alla kostnader, både för operationen och för alla konsultationer hos läkaren.  Enligt Goudas ögon specialist borde Henry inte flyga förrän efter 6 veckor efter operationen.  Det betyder att vi inte kommer att ätervända till Zambia förrän i mars.  Vi tackar för er förbön för totalt helande.


Innan allt detta hände var Henry verksam i rättande av tryckfel eller andra fel i den ny översättningen av bibeln till lamba.  Förutom detta översatte han anteckningar till lamba av undervisningsmaterial han hade satt ihop för en pastors och ledar kurs.


Stella skulle deltaga i sammanträden tillsammans med s.s.k.läraträningsteamet i februari för att planera för ett nytt seminarium för att träna s.s.k.lärare angående barnläger som skall hållas i april.  Hon skall nu förbereda och skicka med epost till träningsteamet förslag hon har för att hjälpa till i planeringen.


I vissa områden i Afrika råder det brist på regn.  I Sydafrika har Kapstadsområdet drabbats svårt.  Son situationen är nu förutser man att vattenkraner skall vara utan vatten från april månad.  Bed för myndigheterna i detta område i deras agerande för en lösning i denna akuta kris.


Bed också för Zambia.  Regntiden började mycket tidigare än vanligt mot slutet av  fjolåret.  Och nu ser det ut som regnet avtar på sinna håll.  Bed att detta inte skall orsaka dåliga skördar av majs och andra sädeslag.


Tack för att ni fortsätter att ber för våra ledare vid Mpongwe, och att vår Herres Jesu namn skall äras i alla aspekter av verksamheten i Mpongwe Baptist Association.


 


Jesus sa att vi inte skulle vara oroliga.  Han ger oss sin frid som inte världen kan ge oss!  (Joh.14:27)


 


Guds frid,


Stella och Henry