Ekumenik

Tvistens Frikyrkoförsamling

Ekumeniskt samarbete


Tvistens Frikyrkoförsamling har ett brett kontaktnät.


Genom vårt distrikt av EFK: KSSB (Kristen Samverkan Småland Blekinge) har vi kontakt med systerförsamlingar i sydöstra Sverige. Här samarbetar vi kring stöd till olika församlingars verksamhet, distriktets lägergårdar (i synnerhet Kustgården på Senoren) mm.


Via vårt samfund EFK (Evangeliska FriKyrkan) samarbetar vi med övriga församlingar inom Sverige. Vi tar även aktiv del i samfundets missionsinsatser ute i andra länder.


På hemmaplan samverkar vi i JKS (Jämjö Kristna Samarbetskommitté) som är en gemenskap mellan alla församlingar (kyrkliga och frikyrkliga) inom gamla Jämjö storkommun dvs Östra Blekinge.


Vi är oclkså en av understödjande församlingar till Sjukhuskyrkan på Blekingesjukhuset i Karlskrona.


Vi har även ett nära samarbete med Skärgårdskyrkan i Torhamn (Pingströrelsen) och Korskyrkan i Lyckeby (EFK)


Mer information finner du under respektive flik eller på de länkar som finns.