Sjukhuskyrkan

Tvistens Frikyrkoförsamling

Sjukhuskyrkan


Sjukhuskyrkan i Karlskrona fyller en mycket viktig funktion. Den är en utsträckt hand till patienter, anhöriga och personal såväl i den stilla vardagen som när det otänkbara drabbar.

 

I sjukhuskyrkan Karlskrona samverkar Svenska Kyrkan och ett antal Frikyrkoförsamlingar. För närvarande (våren 2017) finns en anställd sjukhuspräst respektive diakon och en sjukhuspastor. Arbetet sker emellertid gemensamt i stor enighet och samverkan.Tvistens Frikyrkoförsamling ingår i den förening som särskilt ansvarar för frikyrkans del i arbetet. Vi, liksom övriga deltagande församlingar, stöder arbetet via ett anslag proportionellt mot antalet medlemmar i församlingen. Genom ett Missionskonto har vi även kunnat anslå extra medel utöver detta.


Vem som helst är välkommen att kontakta sjukhuskyrkan i något ärende. Vänd dig i så fall till någon av de anställda.


Ytterligare information liksom kontaktuppgifter hittar du på Sjukhuskyrkans hemsida som du når under fliken ”Länkar”.