Israel

Tvistens Frikyrkoförsamling

Israel


Det judiska folket har genomlidit svåra förföljelser under årtusendenas förlopp. Här publicerar vi intressanta fakta och diskussionsinlägg mm.
I månadssskiftet av februari - mars 2021 meddelade Danmark och Österrike att de tänker resa till Israel för att samtala om bekämpningen av Coronapandemin. Detta eftersom Israel på kort till vaccinerat nästan hela sin befolkning.


Du kan läsa mer om detta initiativ genom att klcka på bilden intill Du länkas då till en artikeln i DN.

Öppet brev till Sveriges regering

Aders Sjöberg

Anders Sjöberg är namnkunnig författare, bibellärare, präst och EFS-profil med ett särskilt hjärta för GT, medelhavsarkeologi och kristendomens judiska rötter. Fram till 2009 var han EFS missionsföreståndare. Nu arbetar han främst med undervisning och forskning inom bibelområdet och som lärare är han enastående både till inspiration, kunnande och tilltal

Jag har som direktor för svenska avdelningen av ICEJ just skrivit ett öppet brev till Svenska Regeringen, publiceras i morgon i Världen Idag, här är texten:


Historiekunskapen kan inte vara så låg hos er i regeringen vad gäller det judiska folket och deras land som det nu verkar, Ni är ju tänkande, intellektuella människor. Efter hur Sverige röstade i FN angående Jerusalem, så blir det därför tydligt att ni måste ha en dold agenda. Ni stöder gång på gång de diktatoriska och judehatande arabiska staterna och så fort chansen uppstår väljer ni att kritisera den enda demokratiska staten, öppen för både judar och araber, i området.


Fram till 1940-tal så fanns varken Israel eller de arabiska staterna. Då hette området ”det brittiska mandatet – Palestina” och där bodde både judar och araber. Inte palestiner, som en folkgrupp, utan araber och judar. Båda grupperna hade således palestinska pass.


Britterna förhandlade med både judarnas förhandlingsansvarige David Ben Gurion och arabernas förhandlingsansvarige Amin Husseini om en framtida delning.


En första delningsplan lades fram 1937 för detta område, judarna skulle få en liten del uppe i norr, i forna Galileen, araberna skulle få resten av hela området. Ben Gurion sa ja till förslaget, Husseini sa nej. Vilket den arabiskan sidan fortsatt sagt sedan dess, till varje förslag på delningsplan. Den tidigare Israeliska utrikesministern Abba Evan sa en gång: ”Araberna missar inget tillfälle att missa ett tillfälle”.


Istället åker Amin Husseini till Rom och träffar Adolf Hitler och tydliggör att han vill hjälpa honom att utplåna judarna, ja just det! Han ville hjälpa Adolf Hitler att utplåna judarna.


Nu har ni i svenska regeringen, flera gånger röstat med de arabiska staterna, som överhuvudtaget inte låter judar få bo i deras länder. Det om något är väl etnisk rensning och borde markeras starkt av er.


Har ni någon gång frågat dessa arabiska ledare: ”Var har era judar tagit vägen?” De blir då tysta, om ni skulle göra det, precis som de blev när frågan ställdes till dem i FN. Varför? För att de drevs ut i samband med kriget 1948, enbart från Irak kom 100.000 tals judiska flyktingar till Israel. Vem står upp för de ägodelar och de landområden som de ägde där? Är du beredd att göra detta, Margot Wallström?


Om ni frågat Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister: ”Var är era araber?", hade ni fått höra: ”Vi har två miljoner araber som fullvärdiga medborgare i vårt land, arabiska partier i Knesset, och jag har erbjudit de araber som finns i flyktinglägren att få återkomma till västbanken om de uppger sin flyktingstatus! Men fått ett nej, till svar”.


Istället åker ni ner och flörtar med de arabiska staterna. Bland annat genom att kvinnorna, de ”feminstiska” kvinnorna i vår regering, sätter på sig Hijab. Det blir tydligt att det finns en dold agenda.


Ni som demokratiska partier, i regeringsställning, borde meddela väljarna vad ni håller på med. Ni stöder hela tiden länder, som vill utplåna judarna, precis som Amin Husseini gjorde en gång tillsammans med Adolf Hitler.

Israel har sagt ja till varje delningsplan, men genom att den arabiska sidan alltid sagt nej, så har man använt ”folkrätten”. Rätten för ett folk att försvara sitt landområde.


Varför skrevs det så lite 1948, då Jordanien intog Östra Jerusalem, då fanns inte heller något ”Palestina” – som land och folk. Det har heller aldrig talats om Jordanska ”bosättningar” på ett område som inte är deras.


Nu är det upp till de partier – som till skillnad från er i regeringen som inte är antisemitiska – att väcka misstroendevotum. Ni har i uppgift att företräda det svenska folket internationellt och ni har förbrukat er uppgift. När ni blivit så antisemitiska att ni nekar Israel hela deras huvudstad, dessutom i gemenskap med dem som vill utrota det judiska folket.


Situationen i Europa idag börjar likna den som var I Europa på 30–talet vad gäller antisemitism,. Idag vet vi vad som då hände men 1945 stod många förvånade. Många frågade sig hur detta kunde hända. Det får inte hända igen!


Nu är det dags - svenska folk, att vi reser oss och tar ställning för judarnas rätt till sitt land och sin stad. Det ska alltid få finnas en fristad för judar att återkomma till.


Till slut: Svenska regering hur vill ni förklara ert handlande? Ni talar inte för det svenska folket, ni talar utifrån en dold agenda – helt uppenbart. Hur har ni låtit er köpas av de arabiska länderna?