Israel

Tvistens Frikyrkoförsamling

Israel


Det judiska folket har genomlidit svåra förföljelser under årtusendenas förlopp. Här publicerar vi intressanta fakta och diskussionsinlägg mm.Vy över gamla Jeerusalewm med tempelberget i förgrunden

Modell av Herodes rempel

(det andra templet)


I månadssskiftet av februari - mars 2021 meddelade Danmark och Österrike att de tänker resa till Israel för att samtala om bekämpningen av Coronapandemin. Detta eftersom Israel på kort till vaccinerat nästan hela sin befolkning.


Du kan läsa mer om detta initiativ genom att klcka på bilden intill Du länkas då till en artikeln i DN.