JKS / KSÖB

Tvistens Frikyrkoförsamling

JKS


JKS står för Jämjö Kristna Samarbetskommitté och är ett samarbete mellan för närvarande 13 församlingar inom gamla Jämjö storkommuns gränser.


Tillsammans ansvarar man för anställningen av en kamratstödjare på Jändelskolan i Jämjö, en verksamhet som blivit mycket uppskattad bland elever, föräldrar och lärare.


JKS arrangerar gemensamma möten, koferenser och samlingar. På hösten brukar man arrangera en möteshelg då alla samverkande församlingar deltar tillsammans med någon kallad talare och/eller sångare.


JKS leds av en styrelse som väljs av årsmötet där varje församling har valda representanter.


Vill du veta mer kan du Gå till JKS hemsida. En länk till denna finner du via fliken ”Länkar” här på hemsidan.


Församlingar som ingår i JKS:


Fågelmara Equmeniaförsamling

Jämjö EFS

Jämjö Frikyrka

Jämjö Fria Församling

Jämjö Församling

Kristianopels Församling

Ramdala Församling

Senorens Missionsförsamling

Sturkö Församling

Skärgårdskyrkan Torhamn

Torhamns Församling

Tvistens Frikyrkoförsamling

Vallby Equmeniaförsamling