Gudstjänster & samlingar

Tvistens Frikyrkoförsamling

Gudstjänster & samlingar


Syftet med våra gudstjänster är att tillsammans lova och upphöja Gud, lyssna till undervisning med utgångspunkt i bibelordet och vår vardag samt lyssna in Guds speciella tilltal till oss personligt. Varje samling kan bland annat innehålla sång, bön och predikan.


I gudstjänsten möter Gud församlingen men också den enskilde. Gemenskapen fördjupas och banden stärks. Visst är det bra att i ensamhet söka Gud men betydelsen av att tillsammans möta honom kan inte överskattas.


Gudstjänster hålls i regel på söndag förmiddag med start klockan tio. Även andra dagar och tider kan förekomma.


Cafémöten har visat sig vara en uppskattad mötesform. Dessa hålls oftast på lördagskvällarna med start klockan arton. Som namnet säger serveras fika. Dessutom är det ofta mycket sång och musik, gärna med någon gäst utifrån som medverkande. Även föredrag i olika ämnesområden förekommer. Samlingarna brukar locka en ganska stor publik.


Programmet finner du på hemsidan under fliken ”Program”. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med vår pastor, Benny Julås. Adress och telefon finner du på hemsidan under fliken ”Kontakt”.


Du är alltid varmt välkommen till Tvistens Missionshus!