Sven Andersson

Sven Andersson

Tvistens Frikyrkoförsamling

Sven Andersson föddes den 2 december 1929 på föräldragården i Lökaryd som tredje barnet i en syskonskara om sex.


Sven utbildade sig till rörmokare och vid cirka tjugo års ålder började han arbeta hos sin äldre bror Johan, som hade en egen firma i Gisslevik, Torhamn.


Den 9 augusti 1952 döptes han i Konungshamn och har sedan dess varit medlem i Tvistens Frikyrkoförsamling i sammanlagt 57 år.


Den 19 juni 1959 gifte han sig med Margit och de bosatte han sig på Branthalla på en fastighet som han 1958 från tidigare ägaren,Amanda Svensson. Sven blev i hela sitt liv sin hembygd trogen. Tillsammans fick makarna två barn, Kerstin och Stefan.


Sven levde nära naturen. Jakt och fiske var hans stora fritidsintresse. Han sågs ofta i sin båt ute på Hallarumsviken, antingen tillsammans med Margit eller med sin gode vän och svåger Gustav Olausson. Ålryssjor, nät och långrevar nyttjades flitigt och fångsten kunde hamna hemma i den egenhändigt byggda rökugnen.


Sven var en lågmäld person som genom sitt vänliga sätt och goda humör spred värme omkring sig. Han arbetade troget i församlingen och ställde alltid upp när något behövde göras. Med sitt stilla inre liv och en sann gudsfruktan vann han mångas förtroende och fick många vänner.


Sven avled hastigt tisdagen den 19 januari 2010.