Vår tro

Tvistens Frikyrkoförsamling

Vår tro


Vi tror på en Gud som skapat himmel och jord. Han har även skapat oss människor med det uttalade syftet att vi ska vara en avbild av honom själv.  Därför har vi även utrustats med en fri vilja. Vi är fria att fatta egna beslut i alla frågor som vi ställs inför.  Gud satte emellertid av kärlek till sin skapelse upp några gränser som skulle skydda människan och skapelsen från det ondas inflytande.  Människan valde själv att överskrida en av dessa gränser. Synden kom in i skapelsen som därmed hamnade under den ondes inflytande. Konsekvenserna av detta tragiska val visar sig genom hela historien, inte minst i vår tid.


Här kunde allt ha slutat om det inte varit för Guds outgrundliga kärlek till människan och sin skapelse. För att bryta ondskans makt och för att vår gemenskap med Fadern skulle kunna återupprättas sände han sin son, Jesus Kristus, till vår jord. Vi tror på Jesus Kristus som Guds son och att Jesus genom sin död och uppståndelse har gett oss evigt liv om vi väljer att tro på honom.


I våra liv vill vi följa Jesus, Kristus. Vi tror att han leder oss genom Bibeln som är Guds ord, förmedlat och nedskrivet av människor men inspirerat av Gud.


Vi tror också på den helige Ande som en del av gudomen: Fadern, Sonen och Anden. Jesus lovade, när han återvände till himlen, att han skulle sända Anden som en hjälpare. Vi bör alla låta oss uppfyllas av Guds Ande och ta emot och tjäna med de särskilda nådegåvor som Anden ger.


Genom bönen erbjuds vi en nära gemenskap med Gud. Bönen kan ta sig olika former men innebär att utan förbehåll dela glädje och sorg, bekymmer och välsignelser med honom. Vi tror på förbönens makt att påverka såväl människors omständigheter som dem själva.


Församlingen predikar och praktiserar det baptistiska dopet, det vill säga ett dop genom nedsänkning, efter omvändelse och tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Medlemskap i församlingen beslutas av församlingsmötet efter begäran. Det grundar sig på en personlig tro på Jesus Kristus som Herre och frälsare samt en klart uttalad vilja att leva i enlighet med Bibelordet och att verka i enlighet med församlingens stadgar och församlingsordning


Vi tror också att Gud har skapat varje individ till en unik varelse med en särskild uppgift för sitt liv. Genom att tro på Jesus och ta emot den förlåtelse han vill ge kan våra liv förvandlas så att Guds plan med oss kan förverkligas. Den utrustning Gud ger oss innebär också ett ansvar att vara med och påverka samhället och världen. Som kristna vill vi försöka leva så likt Jesus som möjligt och finnas till för människor. Genom att lyssna, be och dela våra liv och erfarenheter vill vi hjälpa och stötta varandra genom livet.


Vi tror att Jesus, Kristus en dag skall återvända till vår jord så som han har lovat sina lärjungar och som står skrivet i bibelordet. Hans återkomst ska vara fullt synlig för alla. Då ska himmel och jord förvandlas. Bibeln talar om en helt ny himmel och jord där Jesus återupprättar det som Gud en gång tänkte med sin skapelse.


Det blir en dag av glädje men även av allvar eftersom bibeln talar om en dom som ska fällas över våra liv. Enligt Bibeln har alla gjort sig förtjänta av en fällande dom men för den som valt att tro på och sätta sin tillit till Jesus, Kristus kommer nåden att leda till ett liv i frihet och glädje.


Hur blir det då för dem som här i livet valde en annan väg? Bibeln talar om en rättvis dom där var och en ansvarar för sin egen livsväg. Vad domen innebär kan man grubbla över. Klart är dock att Gud ska vinna en fullständig seger med hela sin skapelse: ”Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.” Första brevet till Korint 15:28.

 

Ta till dig följande bibelord


”Ty detta är min faders vilja:

att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen."

Johannes evangelium  6:40.