Ethel Sollin

Tvistens Frikyrkoförsamling

Ethel Sollin

Ethel Sollin föddes den 17 september 1923. Fadern, Ernst Dahlbäck, var resepredikant i dåvarande Fribaptistsamfundet. Familjen var bosatt i Åhus och Ethel var femte barnet av sex. Vid sex års ålder drabbades familjen av en svår tragedi då modern avled strax efter en förlossning.


Ethel utbildade sig till sjuksköterska. 1947 gifte hon sig med Ingemar Sollin från Lindesberg. De bosatte sig på Ytterön, där maken året innan hade fått tjänst som folkskollärare. På Ytterön fanns ingen annan medicinskt kunnig och enda förbindelsen med fastlandet var via båt. Därför sökte yngre och äldre hjälp hos Ethel. Hennes sjukvårdsutbildning ledde även fram till att hon under en period på 1960-talet arbetade som biträdande föreståndare på Hammarbygårdens åldershem i Jämjö.


Hemmet har också varit en mötesplats för många. Ethels gästfrihet visste inga gränser. Ethel och hennes make var under flera decennier djupt engagerade i Fribaptistsamfundets lägerverksamhet för ungdom. Bland annat var de under flera år ledare för Kristendomsskolan på Kåfalla Herrgård. Många ungdomar fick därigenom en stabil grund för sina liv. Blommor var en passion som Ethel delade med sin make. Deras sista hem i Möckleryd var ett paradis av vackra ängsblommor. Många vänner uppvaktades på sin födelsedag med en blombukett som innehöll lika många olika arter som antalet år! En annan passion var handarbete. Hon hade ett skickligt handlag vad gällde vävnad, sömnad och brodyr. Under en period arbetade hon också som slöjdlärare. I många hem vittnar olika alster om hennes flit. Ethel v ar även tillsammans med sin man engagerad i Väntjänsten, en grupp personer som på ideell bas arrangerade träffar på Möllebergs äldreboende vilket lyste upp tillvaron för många gamla. Ethel hade en fantastisk förmåga att deklamera dikter. Efter makens död 2002 fortsatte hon troget att delta i samlingarna.


Trots en cancersjukdom fortsatte Ethel att leva ett aktivt och innehållsrikt liv. Vi som fanns nära förstod inte alltid hur svårt hon hade det eftersom hon med sitt glada sätt kunde överskyla prövningarna.


Ethel döptes på Kåfalla den 30 juli 1939 och blev medlem i Tvistens frikyrkoförsamling den 1 februari 1948. Hon förblev så i sextio år fram tills hon avled den 26 februari 2008.