Vision

Tvistens Frikyrkoförsamling

Vår vision!


Vårt mål i församlingen är att arbeta brett. Med det menar vi att alla åldrar ska känna sig välkomna. Gärna till olika aktiviteter eller samlingar, men också för att kunna träffas vid tillfällen där åldrarna blandas. Ett sådant tillfälle kan gudstjänsten på helgerna utgöra.


Vi vill också att vår tro och övertygelse skall vara tydlig, utan att för den skull bli trångsynt och enkelspårig. Som ett led i denna strävan har vi startat något som kallas för Alfakursen. Här har alla, som är nyfikna på den kristna tron och som funderar över olika livsfrågor, möjlighet att delta i ett öppet samtal. Vi funderar bland annat över vad som gör kristendomen unik. Här finns möjlighet att sätta sig in i den kristna tron och bilda sig en egen uppfattning.


Värderingar och attityder har alltid varit vikigt. Därför tror vi att en verksamhet för barn och ungdomar med kristna värderingar är av stor vikt. Naturligtvis ska den verksamheten också vara ett tillfälle att träffa andra i samma ålder och ha lite skoj tillsammans. Vi är verkligen glada över alla barn och tonåringar som deltar i vår verksamhet, men även över alla föräldrar som gett oss förtroendet att få ha barnen ibland oss.


Förhoppningen är att den som besöker oss skall finna en varm och öppen gemenskap för alla åldrar. Men samtidigt kan vi inte sticka under stol med att vår största önskan är att gör Jesus känd. Vi tar det som hände på korset en gång på stort allvar.


Gud sände sin egen son till världen för mänsklighetens skull, för vår skull. Vi hoppas kunna förklara varför detta var nödvändigt genom vår verksamhet, och varför det är så viktigt att ta ställningen till den händelsen. Hela vår verksamhet - skulle man kunna säga - kretsar kring Jesu död på korset och hans uppståndelse. Vi tror att det Gud gjorde genom Jesus ger oss en framtid även efter den tid vi nu lever i. Vår önskan är att fler skall upptäcka den möjligheten.


Du är varmt välkommen till våra olika samlingar som du kan läsa om här på hemsidan!


Pastor

Benny Julås