Bibelsamtal & bön

Tvistens Frikyrkoförsamling

Bibelsamtal & bön


Var annan onsdagskväll (2017 jämna veckor)

samlas vi i Missionshuset till Bibelsamtal & bön.


Vi läser ett stycke ur Bibeln och samtalar omkring det vi läst. Samtalet handlar ofta om frågor kring en personlig, kristen vardagstro. Tillsammans ber vi för problem och svårigheter men får även tacka för hjälp och bönesvar. Alla har möjlighet att dela glädje och sorg med varandra.


Dessa samlingar betyder mycket, både för dem som deltar men också för dem som blir föremål för förbön. Vi tror att bönen har en avgörande makt att påverka situationer och omständigheter. Till dessa samlingar är alla varmt välkomna med oberoende av tro, tvivel och andliga erfarenheter eller församlingstillhörighet.


Du är även välkommen att kontakta oss om du önskar att vi ska be eller tacka för något i ditt liv. Då kan du maila till oss. Adressen finner du på hemsidan under fliken ”Kontakt”.


Välkommen!