Cool Kids

Tvistens Frikyrkoförsamling

Cool Kids


Cool Kids är namnet på vårt barnarbete. Gruppen är öppen för barn från förskoleklass till och med årskurs 6.


Vi träffas var annan fredagskväll och har olika aktiviteter som simning, bowling, frågesport, hobby mm. Varje kväll avslutas med en andakt, där barnen erbjuds en möjlighet att lära känna Gud.


Ledare för gruppen är Margareta Engström, Anna-Lena Hjalmarsson och Linda Pettersson samt församlingens pastor, Benny Julås. Även tidigare deltagare får gärna medverka som hjälpledare.

 

Verksamheten är populär. I genomsnitt cirka 20 barn samlas. Barnen kommer från olika platser som t.ex. Torhamn, Sandhamn, Ytterön, Hästholmen och Jämjö.


Platsen är givetvis Tvistens Missionshus. Någon gång samlas man där för att åka till någon aktivitet på annan ort. Vanligtvis skjutsar föräldrarna till och från samlingarna som pågår mellan 17.30 och 18.30. Vid problem kan transport lösas via kontakt med någon av ledarna.


Under sommaren arrangeras barn- och ungdomsläger på Kustgården, Senoren. Deltagande sker till subventionerat pris. Dessa läger är mycket uppskattade. För vidare information se separat flik!


Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av ledarna. Adressen hittar du längst ner på annonsen nedan.


Här under finner du programmet för våren 2018.

Välkomna!