Tonår

Tvistens Frikyrkoförsamling

Tonår


Tonårsarbetet är för närvarande vilande. Det beror på att vi saknar ledare som kan engagera sig i arbetet. Vår önskan är att åter komma igång. Om du själv eller någon närstående vill vara med och göra en insats är du mycket välkommen att ta kontakt!