Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Eva julås

Ordförande

Per Gunnarsson

Församlingsassistent

Anslagslagstavlan


Lördag 18 kl 10

Bouele. Vi bjuder på fika efteråt.


Söndag 19 kl 10 Andakt, sång och musik. DärefterFörsamlingsmöte


Lördag 9 Juli kl 9 - 14 Loppis

Förberedelser onsdag/torsdag kl 13 och fredag kl 9. Hjälp är välkommen!


Måndasg 1 Augusti Planeringsmöte


Friluftsmöten 5 -  7 augusti             

Johannesevangeliet 1:29-34

Svenska Folkbibeln 2015


29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds Lamm[a] som tar bort[b] världens synd!

30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. 31 Jag kände honom inte[c], men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten."

32  Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. 33  Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. 


34 
Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son."

Gustav Landmer född i Kristianopel 1898


Känd och älskad förkunnare. Distriktsföreståndare i Sv Missionsförbundet

Bildspel

Tvistens frikyrkoförsamlingen på 3 minuter!

Bakom bilden ovan ligger en berättelse av Gottfried Möllersten. Han var mångårig söndagsskollärare i Salem, Lyckeby, numera Korskyrkan. Här kan du få inblick i Tvistens tidiga historia. Gottfrieds fina blekingska dialekt får du på köpet!

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av  Emil Erdtman

Vårt dopFörsta söndagen efter trefaldidghet


 2 Mos 14:21-22, Tit 3:4-8, Joh 1:29-34,

Ps 66:5-12När människor kommer till tro på Jesus är det ofta en process. Det går inte alltid att säga när exakt man började tro. Det är inte så konstigt, även i världsliga beslut som köp av ett hus eller en bil så är det inte alltid man kan säga när man bestämde sig för just det huset eller den bilmodellen. Det är ofta något som växer fram, dock finns det ett exakt datum då man skrev under kontraktet och köpet blev officiellt. Dopet i vatten kan sägas vara en sådan ”officiell” handling där man bekräftar sin tro på Jesus.


I Gamla testamentet finns det flera förebilder på dopet. I texten från 2 Mos 14:21-22 vandrar israeliterna genom Röda havets vatten. Gud befriar dem från slaveriet i Egypten. Paulus beskriver hur de gick genom havet och blev döpta till Mose i molnet (1 Kor 10:1-2).


Mose är en förebild på Jesus, så på samma sätt som israeliterna blev döpta ”till Mose” döps vi ”in i Jesus”. Förutom vattnet nämns även molnet i samband med dopet. Molnet som ledde israeliterna är en fin bild på den helige Ande.


Bibeln är tydlig med att den Helige Ande ges som gåva vid dopet. När Petrus predikar på Pingstdagen säger han: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.” (Apg 2:38)


Det finns tillfällen där man inte vetat om löftet om den helige Ande när man kom till tro. Detta sker i Efesos där några först blir döpta i vatten och senare döpta i den helige Ande, se Apg 19:2.


Nästa exempel på dop i GT är när israeliterna korsar Jordanfloden. Josua skriver att Gud lät vattnet i Jordan torka ut framför er, till dess ni hade gått över den, på samma sätt som Herren, er Gud, gjorde med Röda havet (Jos 4:23). Orden ”på samma sätt” kopplar ihop och


vi ser att dopet har två aspekter:

1) Uttåget ur Egypten – det gamla livet begravs

2) Intåget i det förlovade landet – ett liv i den Helige Andens kraft


Israeliterna hade rent fysiskt lämnat Egypten, men deras hjärtan fanns fortfarande kvar där. De hade lämnat det gamla livet men inte kommit in i det som var tänkt för dem. De flesta hade inte ”en annan ande” som Josua och Kaleb som ville inta löfteslandet (4 Mos 14:24). Det gjorde att folket blev kvar i öknen i fyrtio år.


Jordanfloden återkommer på nytt i evangelierna. Nu är det inte längre skuggbilder utan verkligheten själv – Kristus (Kol 2:17). På samma plats döps Jesus i vatten och den Helige Ande (Matt 3:13-16). I söndagens text från Joh 1 läser vi hur den Helige Ande kommer ner som en duva över Jesus.

Denna händelse markerar starten på Jesu offentliga tjänst i den Helige Andes kraft (Apg 10:38).


I versen innan söndagens episteltext skriver Paulus till Titus att vi en gång var slavar under alla slags begär, vi levde i ondska och avund osv (Tit 3:3). Paulus inkluderar sig själv i hur han levde innan frälsningen. Sedan kommer söndagens text i vers 4-5 som börjar med ordet MEN…


”Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden.”


Här nämns dopet i den Helige Ande som ett bad som sköljer rent från synd och smuts och förnyar.


Paulus tänkte säkert på sin egen omvändelse och dop i Damaskus. Han var på väg dit från Jerusalem för att fängsla kristna, men får istället möta Jesus i ett ljussken. Efter tre dagar i mörker och fasta i Damaskus (Apg 9:9) kommer Ananias till honom. Han ber för honom och uppmanar också: ”Tveka inte! Åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder.” (Apg 22:16)


Jesus kallar dig till ett liv i nära relation till Fader, Sonen och den Helige Anden!  Vill du överlåta dig själv, ditt liv och din framtid i Guds händer kan du be denna bön:


Jesus, jag behöver Dig. Förlåt mig att jag har gått min egen väg istället för Din väg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mig för Dig och tar emot Dig, din kärlek, förlåtelse och befrielse. Jag välkomnar dig som min bäste vän. Och jag vill att du skall leda mig för resten av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara. Amen


Ingen klarar av att leva isolerad från Guds familj - församlingen! Ta kontakt med någon du har förtroende för och som kan hjälpa dig vidare.


För att läsa helgens texter: www.kyrkoaretstexter.seBehöver du hjälp i förbön - välkommen att höra av dig t.ex via hemsidans epost.

Klicka på bilden för att läsa om Anna och Enars historia!

Det finns alltid något att tacka för

Intervju med Kjell Ogenblad


(klicka på bilden ovan)

Dagens bibelord

Klicka för länk till intressant skrift om Furuboda ungdomsgård och folkhögskola av Emil Erdtman

Vill du hjälpa Furuboda?


Gymnastiksalen behöver renoveras och kostnaden beräknas till 400 000 kronor.


Detsamma gäller simhallen. Där är kostnaden högre: ca 2 miljoner.


Sammanlagt alltså 2 400 000. En stor summa förstås. Dock har redan 1 miljon kommit in genom gåvor från privatpersoner. Nu vädjar Furuboda om hjälp att samla in det som saknas.


Gåvor betalas in
på plusgiro 900594-3 eller
swisha din gåva till 900 59 43